Tööstuskontrollerite programmeerimine (Siemens S7-1200)

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Tööstuslike kontrollerite programmeerimine, kasutuselevõtt ning andmeside. Automaatikasüsteemide projekteerimine lähtuvalt kontrollerist. Kursus sobib täiendõppeks kuni 7. kutse taseme inseneridele.
Toimumise aeg: 05.10.2020 - 30.11.2020
Kontaktpäev:
 • 1. koolituspäev (05.10.2020 09:30 - 05.10.2020 16:30)
 • 2. koolituspäev (12.10.2020 09:30 - 12.10.2020 16:30)
 • 3. koolituspäev (19.10.2020 09:30 - 19.10.2020 16:30)
 • 4. koolituspäev (26.10.2020 09:30 - 26.10.2020 16:30)
 • 5. koolituspäev (27.10.2020 09:30 - 27.10.2020 16:30)
 • 6. koolituspäev (02.11.2020 09:30 - 02.11.2020 16:30)
 • 7. koolituspäev (03.11.2020 09:30 - 03.11.2020 16:30)
 • 8. koolituspäev (09.11.2020 09:30 - 09.11.2020 16:30)
 • 9. koolituspäev (10.11.2020 09:30 - 10.11.2020 16:30)
 • 10. koolituspäev (16.11.2020 09:30 - 16.11.2020 16:30)
 • 11. koolituspäev (17.11.2020 09:30 - 17.11.2020 16:30)
 • 12. koolituspäev (23.11.2020 09:30 - 23.11.2020 16:30)
 • 13. koolituspäev (24.11.2020 09:30 - 24.11.2020 16:30)
 • 14. koolituspäev (30.11.2020 09:30 - 30.11.2020 16:30)
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 112 akad. tundi
 • Auditoorne: 32 akad. tundi
 • Praktiline: 80 akad. tundi
Osalejate arv: 14 kuni 14 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Koolitusel osalemine on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies mahus. Kui tasuta osalemise tingimus ei ole täidetud, käsitletakse koolitusel osalemist tavakoolitusel osalemisena ning osalemine toimub vastavalt TTK koolitusel osalemise tingimustele. 

Antud koolituse hind on tingimuste mitte täitmisel: 844,48 EUR

Enne registreerumist tutvu kindlasti koolitusel osalemise tingimustega.

Informatsiooni oma isikuandmete töötlemise kohta leite siit.

Koolitajad:
 • Samo Saarts (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Korraldav asutus: Tallinna Tehnikakõrgkool
Projektijuht: Agnes Udumäe, agnes.udumae@tktk.ee, tel: 53411798
Toimumise koht
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • Tunneb ülevaatlikult tööstuskontrollerite ehitust
 • Omab ülevaadet kasutatavatest programmeerimiskeeltest
 • Omab ülevaadet enim kasutatavatest käsklustest
 • Kasutab vähemalt üht programmeerimiskeelt programmi koostamiseks
 • Oskab programmi toimimist hinnata
 • Oskab kontrollerit rakendada tootmisliini näitel
 • Oskab otsida vigu programmist või riistvarast ning neid kõrvaldada.
 • Oskab ühendada kontrollerit andurite ja täituritega

·        

Sihtgrupid: Tehnikud ja keskastme spetsialistid.
Mehhatroonikud, elektrikud, automaatikud, tootmisliini hooldajad ja paigaldajad, tootmisinsenerid.
Eesmärgid: Anda ülevaade tööstuslike programmeeritavate loogikakontrollerite programmeerimisest, andmesidest ning kasutuselevõtust kontrolleri Siemens S7-1200 baasil. Anda teadmised andurite ning täiturite kasutamisest koos kontrolleriga. Anda kogemus kontrolleri integreerimisest automaatikasüsteemi ja vastavast projekteerimisprotsessist
Sisukirjeldus:

Kursus toetab järgnevaid kutseid ja kompetentse:

 • Diplomeeritud mehaanikainsener, tase 7 -kompetents B.2.1: Mehhanotehnikaalane inseneritöö
 • Diplomeeritud mehhatroonikainsener, tase 7

kompetents B.2.2: Seadmete ja alamsüsteemide arendamine

kompetents B.2.3: Seadmete ja alamsüsteemide käitamine ja hooldusLoengud ning praktiline töö toimuvad põimitult. Loengute teemad kinnistatakse praktilise töö käigus. Kursusel võetakse läbi järgnevad teemad:

 •       Tööstuskontrolleri ehitus, toimimine, lühiajalugu
 •       Programmeerimistarkvara Siemens TIA Portal ülevaade ning võimalused
 •       Tööstuskontrollerite riistvara seadistamine: kontrollerite ja moodulite valik, toiteallikad, sidevahendite  valik.
 •        Analoog ja digitaalsed sisendid ning väljundid, nende seadistamine
 •        Programmeerimiskeele redeldiagramm (LAD) ülevaade
 •       Programmeerimiskeele funktsioonblokkdiagramm (FBD) ülevaade
 •        Programmeerimiskeele struktureeritud juhtimiskeel (SCL) ülevaade
 •        Funktsioonide ja funktsioonblokkide erinevus, andmeblokid
 •        Programmi toimimise jälgimine, analüüs, veaotsing
 •        Tsükliline programmi juhtimine ning katkestused
 •       Objektituvastusandurid ning nende ühendamine kontrolleriga
 •       Pneumaatiliste ja elektriliste täiturite ühendamine kontrolleriga
 •      Programmi koostamine vastavalt probleemülesandele
 •       Programmi vormistamine, kommenteerimise vajalikkus
 •      Andmeside kontrollerite vahel Etherneti kaudu: S7 put/get, TCP/IP otseühendus, ModBus TCP/IP
 •      WEB server - HTML ja JavaScript
 •    Kontrollerid ja ohutusahelad

Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Laboratoorium, lauaarvutid, kontrollerite õppekomplektid, pneumaatika ja andurite õppekomplektid.
Hindamisviisid: Kokkuvõttev hindamine
Lõpetamise tingimused:
 •      Kohalkäimise protsent: 70%
 •       Probleemülesannete positiivne sooritus:
 • Arvestatud juhul, kui seade või programm töötab
 • Mittearvestatud juhul, kui seade või programm ei tööta
 •       Testi(de) positiivne sooritus
 • Hindeline skaala 0...100%, 60% miinimum
Dokumendi tüüp: Tunnistus
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: MSc
Õppekavarühm: Elektroonika ja automaatika
Märksõnad: PLC, programmeerimine, automaatika
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
1. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 05.10.2020 09:30 - 05.10.2020 16:30
Koolitajad: Samo Saarts (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

2. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 12.10.2020 09:30 - 12.10.2020 16:30
Koolitajad: Samo Saarts (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

3. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 19.10.2020 09:30 - 19.10.2020 16:30
Koolitajad: Samo Saarts (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

4. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 26.10.2020 09:30 - 26.10.2020 16:30
Koolitajad: Samo Saarts (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee
Lisainfo: 8 akadeemilist tundi

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

5. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 27.10.2020 09:30 - 27.10.2020 16:30
Koolitajad: Samo Saarts (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

6. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 02.11.2020 09:30 - 02.11.2020 16:30
Koolitajad: Samo Saarts (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

7. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 03.11.2020 09:30 - 03.11.2020 16:30
Koolitajad: Samo Saarts (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

8. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 09.11.2020 09:30 - 09.11.2020 16:30
Koolitajad: Samo Saarts (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

9. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 10.11.2020 09:30 - 10.11.2020 16:30
Koolitajad: Samo Saarts (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

10. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 16.11.2020 09:30 - 16.11.2020 16:30
Koolitajad: Samo Saarts (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

11. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 17.11.2020 09:30 - 17.11.2020 16:30
Koolitajad: Samo Saarts (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

12. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 23.11.2020 09:30 - 23.11.2020 16:30
Koolitajad: Samo Saarts (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

13. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 24.11.2020 09:30 - 24.11.2020 16:30
Koolitajad: Samo Saarts (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

14. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 30.11.2020 09:30 - 30.11.2020 16:30
Koolitajad: Samo Saarts (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse