Tervishoiutöötajate efektiivne suhtlemine tervishoiuteenuse osutamise ajal

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolituse eesmärk on anda tervishoiutöötajatele teadmised ja oskused suhelda kliendi/patsiendiga tervishoiuteenuse osutamise ajal.
Toimumise aeg: 07.09.2020 - 09.09.2020
Registreerimine avatud 11.06.2020
Läbiviimise keel vene keel
Maht: 26 akad. tundi
  • Auditoorne: 26 akad. tundi
Osalejate arv: 15 kuni 20 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Koolitajad:
  • Lilia Kerro (Tallinna Tervishoiu Kõrgkool)
Korraldav asutus: Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
Projektijuht: Jane Saks, jane.saks@ttk.ee
Toimumise koht
Toimumise koht: Lehe 12, 30621 Kohtla-Järve, Ida-Virumaa
Aadress: Lehe tn 12, Kukruse linnaosa, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond, Eesti
URL: https://ttk.ee/
Kirjeldus
Õpiväljundid:
  • oskab patsiendi ja tema lähedastega efektiivselt suhelda: patsiendilt või tema lähedastelt informatsiooni koguda; edastada patsiendile ja tema lähedastele infot, teatada halbadest uudistest, läbi viia keerulised vestlusi, välja töötada ühise tegevuskava ja vestluse lõpetada;
  • oskab töötada nn raskete patsientidega;
  • teab stressi ennetamise ja emotsionaalse pinge leevendamise meetodeid.
Sihtgrupid: Tervishoiuasutuste töötajad (õde, ämmaemand, hooldustöötaja, tugipersonal jne), kes tunnevad vajadust suhtlemisoskuste arendamiseks, et olla tööjõuturul konkurentsivõimelised ning spetsialistid, kes ei ole pikalt valdkonnas töötanud ja soovivad erialasele tööle tagasi saada.
Sisukirjeldus:

Teemad:

1. Tervishoiutöötajate efektiivse suhtlemise alused patsiendi ja tema lähedastega.

2. Küsitlemine – informatsiooni kogumine.

3. Töö nn raskete patsientidega.

4. Kuidas edastada patsiendile ja tema lähedastele infot.

5. Halbadest uudistest teatamine. Keerulised vestlused.

6. Ühise tegevuskava väljatöötamine.

7. Vestluse lõpetamine.

8. Stressi ennetamine. Emotsionaalse pinge leevendamise meetodid.

Nõuded hindamisel:
Meetod Kriteerium
Õppetöös osalemine 70%
Õpiväljundite omandamine 100%
Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Konverentsisaal või klassiruum, kus saab laudu ja toole vajadusel rühmatöö tegemiseks ümber tõsta, arvuti ja ekraan, tahvel.
Hindamisviisid: Koolitusel kasutatakse mitte-eristavat hindamist ja õpiväljundite omandamist kontrollitakse situatsioonülesannete ja rollimängude käigus.
Lõpetamise tingimused:

Õppija osaleb õppetöös vähemalt 70% ja on omandanud õpiväljundid.

Dokumendi tüüp: Tunnistus või tõend
Õppematerjalide loend: 1. Butterworth, G., Harris, M. (2002). Arengupsühholoogia alused. Tartu Ülikooli Kirjastus. 2. Shaffer, D., Kipp, K. (2013). Developmental Psychology. Childhood and Adolescence. University of Georgia. Wadsworth, Cengage Learning. 3. Hayes, N. (2002). Sotsiaalpsühholoogia alused. Külim. 4. Gleitman, H, Gross, J., Reisberg, D. (2014). Psühholoogia. Hermes Kirjastus. 5. Maslow, H.A. (2007). Motivatsioon ja isiksus. Mantra Kirjastus.
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Psühholoog
Õppekavarühm: Isikuareng

Registreeri

Tagasi kalendrisse