Esmaabikoolitus

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolitusel omandatakse meditsiinilisi teadmisi kannatanu abistamiseks
Toimumise aeg: 15.10.2020 - 22.10.2020
Registreerimine avatud 05.06.2020
Registreerimine suletud alates 16.10.2020
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 16 akad. tundi
 • Auditoorne: 10 akad. tundi
 • Praktiline: 6 akad. tundi
Osalejate arv: 10 kuni 24 osalejat
Hind osalejale: 50 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Koolitajad:
 • Piret Vaarask (Valgamaa Kutseõppekeskus)
Korraldav asutus: Valgamaa Kutseõppekeskus
Projektijuht: Kristel Unt, kristel.unt@vkok.ee
Õpisündmuse/ kursuse veebilink: https://bit.ly/34XlJQ8
Toimumise koht
Toimumise koht: Valgamaa Kutseõppekeskus
Aadress: Loode tn 3/1 , Valga linn, 68206 , Valga maakond, Eesti
Lisainfo: Koolitus toimub Valgamaa Kutseõppekeskus, Loode 3, Valga, II korrus kell 14-20.45 kahel päeval.
15.10 ruum 215
22.10 aula
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • Oskab hinnata õnnetusolukorda ja tegutseda õnnetusolukorras;
 • oskab kutsuda hädaabi;
 • oskab elustamisvõtteid;
 • oskab abistada šokis kannatanut;
 • oskab peatada verejooksu;
 • oskab lahastada luumurde;
 • teab, kuidas käituda mürgistuste korral;
 • teab, mida teha põletuste korral;
 • teab, mida teha kuuma-ja külmakahjustuste korral.
Sihtgrupid: Vanem, Õpilane
Sisukirjeldus:

Koolitusel omandatakse meditsiinilisi teadmisi kannatanu abistamiseks erinevate õnnetusjuhtumite korral. Õpitakse käsitlema esmaabikomplekti, teostama sidumisi sideme ja kolmnurkrätikuga ning luumurdude fikseerimist abivahendiga.

Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Koolitusruum, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja –ohutuse nõuetele.
Hindamisviisid: Mitteeristav
Osalemise eeldus: EV Sotsiaalministri määrusega nr. 80 (14.12. 2000) “Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord” on sätestatud, et igas ettevõttes peab olema inimene, kes on läbinud 16-tunnise esmaabi väljaõppe kursuse.
Lõpetamise tingimused:

100% osavõtt, test positiivsele hindele. Õpiväljundid peavad olema kursuse lõpuks saavutatud. Väljastatav dokument –tunnistus.

Dokumendi tüüp: Tunnistus või tõend
Õppematerjalide loend: Koolitaja poolt koostatud materjalid
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Piret Vaarask-Esmaabi koolitja tunnistuse nr : Nr 83/1116
Õppekavarühm: Tervise ja heaolu interdistsiplinaarne õppekavarüh

Tagasi kalendrisse