Kategooria juhtimine - uus reaalsus kaubanduses (RKT)

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolitusel käsitletakse kategooria juhtimise arengut kaubanduses, erinevate mudelite rakendamist ning mõõdikute valikut õigete juhtimisotsuste langetamiseks.
Toimumise aeg: 08.09.2020 - 13.10.2020
Registreerimine avatud 19.06.2020
Kontaktpäev:
 • 1. kontaktpäev (08.09.2020 09:00 - 08.09.2020 16:15)
 • 2. kontaktpäev (29.09.2020 09:00 - 29.09.2020 16:15)
 • 3. kontaktpäev (06.10.2020 09:00 - 06.10.2020 16:15)
 • 4. kontaktpäev (06.10.2020 09:00 - 06.10.2020 16:15)
 • 5. kontaktpäev (13.10.2020 09:00 - 13.10.2020 16:15)
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 40 akad. tundi
 • Auditoorne: 16 akad. tundi
 • Praktiline: 24 akad. tundi
Osalejate arv: 11 kuni 15 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Koolitusel osalemine on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies mahus. Kui tasuta osalemise tingimus ei ole täidetud, käsitletakse koolitusel osalemist tavakoolitusel osalemisena ning osalemine toimub vastavalt TTK koolitusel osalemise tingimustele.

Antud koolituse hind on tingimuste mitte täitmisel: 226,80 EUR

Enne registreerumist tutvu kindlasti koolitusel osalemise tingimustega.

Informatsiooni oma isikuandmete töötlemise kohta leite siit.

Koolitajad:
 • Liina Maasik (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Ave Nukka (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Korraldav asutus: Tallinna Tehnikakõrgkool
Projektijuht: Maive Türkel, maive.turkel@tktk.ee, tel: 322 3566
Toimumise koht
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, Eesti
URL: http://www.tktk.ee
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • kavandab kategooria juhtimise strateegiat, taktikat ja ellurakendamist lähtuvalt kvantitatiivsetest näitajatest;
 • eristab kategooria juhtimises tegevuspõhise kuluarvestuse traditsioonilist meetodit ABC analüüsi meetodist;
 • kavandab kategooria plaani, lähtudes kategooria juhtimise põhimõtetest.
Sihtgrupid: kategooriajuhid, ostu- ja müügijuhid, kaupluste juhatajad, konsultandid, ettevõtjad.
Eesmärgid: Kujundada teadmised kategooria olemusest, kategooria juhtimise põhimõtetest, protsessidest ning oskus kavandada kategooria plaan.
Sisukirjeldus:

Teoreetiline õpe

 • Kategooria juhtimise olemus ja teoreetilised alused.
 • Kategooria juhtimise eesmärk.
 • Kategooria juhtimise 8- ja 5- etapiline protsess: kategooria määratlus, kategooria roll, kategooria hindamine, kategooria tulemuskaart, kategooria juhtimise strateegia, taktika, kategooria kavandamine ja elluviimine, kategooria üle vaatamine/seire.

Praktiline töö

 • Kategooria juhtimises kasutatavad mõõdikud.
 • Tegevuspõhine kuluarvestus kategooriate lõikes.
 • Kategooria juhtimise analüüsi meetodid.
Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Koolitusruumid on varustatud õppetööks vajalike nüüdisaegsete tehniliste vahenditega, vastavad õppetöö läbiviimise tingimustele (hea valgustus, ventilatsioon, õhutamise ja temperatuuri reguleerimise võimalus) ning töötervishoiu ja -ohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.
Hindamisviisid: kokkuvõttev hindamine
Lõpetamise tingimused:
 • õpe loetakse sooritatuks, kui õppija on omandanud õpiväljundid ja osalenud 70% ulatuses kontakttundides
 • õpiväljundite saavutatust hinnatakse mitteeristavalt praktilise ülesande lahendamisega: koostatud on kategooria plaan lähtuvalt kategooria rollidest ja strateegilistest eesmärkidest.

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Õppekavarühm: Hulgi- ja jaekaubandus
Märksõnad: Kategooria juhtimine, kategooria mõõdikud ja kvantitatiivsete mõõdikute analüüs
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
1. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 08.09.2020 09:00 - 08.09.2020 16:15
Koolitajad: Liina Maasik (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, Eesti
URL: http://www.tktk.ee

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

2. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 29.09.2020 09:00 - 29.09.2020 16:15
Koolitajad: Ave Nukka (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, Eesti
URL: http://www.tktk.ee

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: veebipõhine

Vaata vähem

3. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 06.10.2020 09:00 - 06.10.2020 16:15
Koolitajad: Ave Nukka (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, Eesti
URL: http://www.tktk.ee

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: veebipõhine

Vaata vähem

4. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 06.10.2020 09:00 - 06.10.2020 16:15
Koolitajad: Ave Nukka (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, Eesti
URL: http://www.tktk.ee

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

5. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 13.10.2020 09:00 - 13.10.2020 16:15
Koolitajad: Ave Nukka (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, Eesti
URL: http://www.tktk.ee

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

Registreeri

Tagasi kalendrisse