Ettevalmistus raietöölise 3. taseme kutseeksamiks (ESF)

Общая информация:
Краткое описание Raietööline, tase 3 kutseoskusi omandada soovivad isikud, kelle eesmärgiks on sooritada hiljem kutseeksam.
Время проведения: 03.08.2020 - 06.08.2020
День контакта:
  • 1. koolituspäev (03.08.2020 10:00 - 03.08.2020 18:00)
  • 2. koolituspäev (04.08.2020 09:00 - 04.08.2020 18:00)
  • 3. koolituspäev (05.08.2020 09:00 - 05.08.2020 18:00)
  • 4. koolituspäev (06.08.2020 09:00 - 06.08.2020 18:00)
Язык проведения эстонский язык
Объем: 40 акад. часа (-ов)
  • Аудиторный: 8 акад. часа (-ов)
  • Практический: 32 акад. часа (-ов)
Число участников: 6 до 8 участников Группа заполнена
Цена для участника: tasuta
Условия участия и информация о цене:

Eelnev töökogemus raietöödel ja teadmised metsakasvatusest ning esmaabis.

Преподаватели:
  • Tõnu Reinsalu (Luua Metsanduskool)
Учреждение-организатор: Luua Metsanduskool
Руководитель проектов: Kairit Reiman, kairit.reiman@luua.ee, tel: 5254004
Место проведения
Место проведения: Luua Metsanduskool
Адрес: Luua küla, 49203 , Jõgeva maakond, Eesti
Описание
Результаты обучения:

töötab vilunult võsa- ja kettsaagidega; hooldab võsa- ja kettsaagi ning turva- ja töövarustust;  hindab ohufaktoreid, valdab ergonoomilisi töövõtteid raie läbiviimisel erinevate tööriistadega;  langetab, laasib ja järkab ohutult ning ergonoomiliselt; tunneb puuliike, sortimente ja koondab valmistatud materjali.

Описание содержания:

Eestis on ligikaudu 700 raietöölist (Kutsekoja andmed aprill 2019), kellel puudub kutse raietööline, tase 3. Kutse puudumine vähendab oluliselt konkurentsivõimet tööturul, sest nii Riigimetsa Majandamise Keskus kui ka mitmed suured metsandusettevõtted nõuavad raietööliselt tase 3 kutse olemasolu.

Темы учебного мероприятия:

Ohutustehnika

·         turva- ja töövarustuse liigid ja nende hooldamise põhimõtted

·         võsa- ja kettsaagide ehitus ning kasutamise ja hooldamise põhimõtted

Raiete tehnika ja tehnoloogia

·         algteadmised puu ja põõsa liikidest

·         raiete tehnika ja tehnoloogia

·         ergonoomia alused

·         keskkonnakaitse nõuded raietöödel

Praktiline töö - hooldusraied

·         metsauuenduse hooldamine

·         valgustusraie tegemine (võsa- ja kettsaed)

·         Relaskoopmõõtmine

·         Suurte puude langetamine

·         G-lugem HR-s

Kutseeksami tingimused ja kord

Форма обучения: kombineeritud
Описание учебной среды: Kaasaegne esitlustehnikaga õpperuum, töövahendid ja turvavarustus igale osalejale.
Praktiline õpe toimub Luua Metsanduskooli raielankidel.
Способы оценок: mitteeristav
Предпосылка для участия: Eelnev töökogemus raietöödel ja teadmised metsakasvatusest ning esmaabist.
Условия окончания:

Vähemalt 70% kontakttundides osalemine.

Hinnatakse proovitööd: puu ohutu ja ergonoomiline langetamine, laasimine ning järkamine  EKR 3 tasemel. 

Описание квалификации, учебного или рабочего опыта преподавателя, необходимого для проведения обучения: Tõnu Reinsalu – Luua MK metsakasvatuse meisterõpetaja, raiemeister
Группа учебной программы: Metsandus
Учебное мероприятие проводится при поддержке Европейского социального фонда Европейского союза
ESF logo
1. koolituspäev - Общая информация
Время проведения: 03.08.2020 10:00 - 03.08.2020 18:00
Преподаватели: Tõnu Reinsalu (Luua Metsanduskool)
Место проведения: Luua Metsanduskool
Адрес: Luua küla, 49203 , Jõgeva maakond, Eesti
2. koolituspäev - Общая информация
Время проведения: 04.08.2020 09:00 - 04.08.2020 18:00
Преподаватели: Tõnu Reinsalu (Luua Metsanduskool)
Место проведения: Luua Metsanduskool
Адрес: Luua küla, 49203 , Jõgeva maakond, Eesti
3. koolituspäev - Общая информация
Время проведения: 05.08.2020 09:00 - 05.08.2020 18:00
Преподаватели: Tõnu Reinsalu (Luua Metsanduskool)
Место проведения: Luua Metsanduskool
Адрес: Luua küla, 49203 , Jõgeva maakond, Eesti
4. koolituspäev - Общая информация
Время проведения: 06.08.2020 09:00 - 06.08.2020 18:00
Преподаватели: Tõnu Reinsalu (Luua Metsanduskool)
Место проведения: Luua Metsanduskool
Адрес: Luua küla, 49203 , Jõgeva maakond, Eesti

Вернуться к календарю