Ettevalmistus raietöölise 3. taseme kutseeksamiks (ESF)

General information:
Short description Raietööline, tase 3 kutseoskusi omandada soovivad isikud, kelle eesmärgiks on sooritada hiljem kutseeksam.
Study event time: 03.08.2020 - 06.08.2020
Contact day:
  • 1. koolituspäev (03.08.2020 10:00 - 03.08.2020 18:00)
  • 2. koolituspäev (04.08.2020 09:00 - 04.08.2020 18:00)
  • 3. koolituspäev (05.08.2020 09:00 - 05.08.2020 18:00)
  • 4. koolituspäev (06.08.2020 09:00 - 06.08.2020 18:00)
Language of instruction Estonian
Workload: 40 acad/h
  • Classroom: 8 acad/h
  • Practical: 32 acad/h
Number of participants: 6 To 8 participants Group full
Price: tasuta
Terms and conditions of participation and price information:

Eelnev töökogemus raietöödel ja teadmised metsakasvatusest ning esmaabis.

Trainers:
  • Tõnu Reinsalu (Luua Metsanduskool)
Organizing institution: Luua Metsanduskool
Project manager: Kairit Reiman, kairit.reiman@luua.ee, tel: 5254004
Study event location
Study event location: Luua Metsanduskool
Address: Luua küla, 49203 , Jõgeva maakond, Eesti
Description
Learning outcomes:

töötab vilunult võsa- ja kettsaagidega; hooldab võsa- ja kettsaagi ning turva- ja töövarustust;  hindab ohufaktoreid, valdab ergonoomilisi töövõtteid raie läbiviimisel erinevate tööriistadega;  langetab, laasib ja järkab ohutult ning ergonoomiliselt; tunneb puuliike, sortimente ja koondab valmistatud materjali.

Description:

Eestis on ligikaudu 700 raietöölist (Kutsekoja andmed aprill 2019), kellel puudub kutse raietööline, tase 3. Kutse puudumine vähendab oluliselt konkurentsivõimet tööturul, sest nii Riigimetsa Majandamise Keskus kui ka mitmed suured metsandusettevõtted nõuavad raietööliselt tase 3 kutse olemasolu.

Study event topics:

Ohutustehnika

·         turva- ja töövarustuse liigid ja nende hooldamise põhimõtted

·         võsa- ja kettsaagide ehitus ning kasutamise ja hooldamise põhimõtted

Raiete tehnika ja tehnoloogia

·         algteadmised puu ja põõsa liikidest

·         raiete tehnika ja tehnoloogia

·         ergonoomia alused

·         keskkonnakaitse nõuded raietöödel

Praktiline töö - hooldusraied

·         metsauuenduse hooldamine

·         valgustusraie tegemine (võsa- ja kettsaed)

·         Relaskoopmõõtmine

·         Suurte puude langetamine

·         G-lugem HR-s

Kutseeksami tingimused ja kord

Study form: kombineeritud
Learning environment: Kaasaegne esitlustehnikaga õpperuum, töövahendid ja turvavarustus igale osalejale.
Praktiline õpe toimub Luua Metsanduskooli raielankidel.
Evaluation methods: mitteeristav
Pre-requisites: Eelnev töökogemus raietöödel ja teadmised metsakasvatusest ning esmaabist.
Criteria for completion:

Vähemalt 70% kontakttundides osalemine.

Hinnatakse proovitööd: puu ohutu ja ergonoomiline langetamine, laasimine ning järkamine  EKR 3 tasemel. 

Qualification description: Tõnu Reinsalu – Luua MK metsakasvatuse meisterõpetaja, raiemeister
Course description group: Metsandus
Study event supported by European Social Fund
ESF logo
1. koolituspäev - General information
Study event time: 03.08.2020 10:00 - 03.08.2020 18:00
Trainers: Tõnu Reinsalu (Luua Metsanduskool)
Study event location: Luua Metsanduskool
Address: Luua küla, 49203 , Jõgeva maakond, Eesti
2. koolituspäev - General information
Study event time: 04.08.2020 09:00 - 04.08.2020 18:00
Trainers: Tõnu Reinsalu (Luua Metsanduskool)
Study event location: Luua Metsanduskool
Address: Luua küla, 49203 , Jõgeva maakond, Eesti
3. koolituspäev - General information
Study event time: 05.08.2020 09:00 - 05.08.2020 18:00
Trainers: Tõnu Reinsalu (Luua Metsanduskool)
Study event location: Luua Metsanduskool
Address: Luua küla, 49203 , Jõgeva maakond, Eesti
4. koolituspäev - General information
Study event time: 06.08.2020 09:00 - 06.08.2020 18:00
Trainers: Tõnu Reinsalu (Luua Metsanduskool)
Study event location: Luua Metsanduskool
Address: Luua küla, 49203 , Jõgeva maakond, Eesti

Back to study calendar