Ettevalmistus raietöölise 3. taseme kutseeksamiks (ESF)

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Raietööline, tase 3 kutseoskusi omandada soovivad isikud, kelle eesmärgiks on sooritada hiljem kutseeksam.
Toimumise aeg: 03.08.2020 - 06.08.2020
Kontaktpäev:
  • 1. koolituspäev (03.08.2020 10:00 - 03.08.2020 18:00)
  • 2. koolituspäev (04.08.2020 09:00 - 04.08.2020 18:00)
  • 3. koolituspäev (05.08.2020 09:00 - 05.08.2020 18:00)
  • 4. koolituspäev (06.08.2020 09:00 - 06.08.2020 18:00)
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 40 akad. tundi
  • Auditoorne: 8 akad. tundi
  • Praktiline: 32 akad. tundi
Osalejate arv: 6 kuni 8 osalejat Grupp on täis
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Eelnev töökogemus raietöödel ja teadmised metsakasvatusest ning esmaabis.

Koolitajad:
  • Tõnu Reinsalu (Luua Metsanduskool)
Korraldav asutus: Luua Metsanduskool
Projektijuht: Kairit Reiman, kairit.reiman@luua.ee, tel: 5254004
Toimumise koht
Toimumise koht: Luua Metsanduskool

Kursusel on kontaktpäevi, mis võivad toimuda erinevates kohtades. Vaata täpsemat infot kursuse detailinfo lõpus sündmuste sakilt.

Aadress: Luua küla, 49203 , Jõgeva maakond, Eesti
Kirjeldus
Õpiväljundid:

töötab vilunult võsa- ja kettsaagidega; hooldab võsa- ja kettsaagi ning turva- ja töövarustust;  hindab ohufaktoreid, valdab ergonoomilisi töövõtteid raie läbiviimisel erinevate tööriistadega;  langetab, laasib ja järkab ohutult ning ergonoomiliselt; tunneb puuliike, sortimente ja koondab valmistatud materjali.

Sisukirjeldus:

Eestis on ligikaudu 700 raietöölist (Kutsekoja andmed aprill 2019), kellel puudub kutse raietööline, tase 3. Kutse puudumine vähendab oluliselt konkurentsivõimet tööturul, sest nii Riigimetsa Majandamise Keskus kui ka mitmed suured metsandusettevõtted nõuavad raietööliselt tase 3 kutse olemasolu.

Õpisündmuse teemad:

Ohutustehnika

·         turva- ja töövarustuse liigid ja nende hooldamise põhimõtted

·         võsa- ja kettsaagide ehitus ning kasutamise ja hooldamise põhimõtted

Raiete tehnika ja tehnoloogia

·         algteadmised puu ja põõsa liikidest

·         raiete tehnika ja tehnoloogia

·         ergonoomia alused

·         keskkonnakaitse nõuded raietöödel

Praktiline töö - hooldusraied

·         metsauuenduse hooldamine

·         valgustusraie tegemine (võsa- ja kettsaed)

·         Relaskoopmõõtmine

·         Suurte puude langetamine

·         G-lugem HR-s

Kutseeksami tingimused ja kord

Õppevorm: kombineeritud
Õppekeskkonna kirjeldus: Kaasaegne esitlustehnikaga õpperuum, töövahendid ja turvavarustus igale osalejale.
Praktiline õpe toimub Luua Metsanduskooli raielankidel.
Hindamisviisid: mitteeristav
Osalemise eeldus: Eelnev töökogemus raietöödel ja teadmised metsakasvatusest ning esmaabist.
Lõpetamise tingimused:

Vähemalt 70% kontakttundides osalemine.

Hinnatakse proovitööd: puu ohutu ja ergonoomiline langetamine, laasimine ning järkamine  EKR 3 tasemel. 

Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Tõnu Reinsalu – Luua MK metsakasvatuse meisterõpetaja, raiemeister
Õppekavarühm: Metsandus
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
1. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 03.08.2020 10:00 - 03.08.2020 18:00
Koolitajad: Tõnu Reinsalu (Luua Metsanduskool)
Toimumise koht: Luua Metsanduskool
Aadress: Luua küla, 49203 , Jõgeva maakond, Eesti
2. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 04.08.2020 09:00 - 04.08.2020 18:00
Koolitajad: Tõnu Reinsalu (Luua Metsanduskool)
Toimumise koht: Luua Metsanduskool
Aadress: Luua küla, 49203 , Jõgeva maakond, Eesti
3. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 05.08.2020 09:00 - 05.08.2020 18:00
Koolitajad: Tõnu Reinsalu (Luua Metsanduskool)
Toimumise koht: Luua Metsanduskool
Aadress: Luua küla, 49203 , Jõgeva maakond, Eesti
4. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 06.08.2020 09:00 - 06.08.2020 18:00
Koolitajad: Tõnu Reinsalu (Luua Metsanduskool)
Toimumise koht: Luua Metsanduskool
Aadress: Luua küla, 49203 , Jõgeva maakond, Eesti

Tagasi kalendrisse