Metsakasvatuse alused ESF

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolituse eesmärgiks on tõsta metsade majandamisega seotud täiskasvanute teadlikust nii metsade majandamisel kui ka teenuse osutamisel.
Toimumise aeg: 05.06.2020 - 28.06.2020
Kontaktpäev:
 • 1. koolituspäev (05.06.2020 10:00 - 05.06.2020 18:00)
 • 2. koolituspäev (06.06.2020 09:00 - 06.06.2020 18:00)
 • 3. koolituspäev (26.06.2020 09:00 - 26.06.2020 18:00)
 • 4. koolituspäev (27.06.2020 09:00 - 27.06.2020 18:00)
 • 5. koolituspäev (28.06.2020 09:00 - 28.06.2020 17:00)
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 46 akad. tundi
 • Auditoorne: 20 akad. tundi
 • Praktiline: 26 akad. tundi
Osalejate arv: 10 kuni 12 osalejat Grupp on täis
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

ESF vahenditest rahastatavate koolituskohtade puhul on eelistatud osalejad, kellel puudub keskharidus või on aegunud oskustega tööealine isik või on isik vanuses 50+.

Vajalik eelnev praktiline kogemus metsakasvatustöödel

Koolitajad:
 • Tenek Mäekivi (Luua Metsanduskool)
Korraldav asutus: Luua Metsanduskool
Projektijuht: Kairit Reiman, kairit.reiman@luua.ee, tel: 5254004
Toimumise koht
Toimumise koht: Tallinn ja selle lähiümbruse mets
Aadress: Eesti
Kirjeldus
Õpiväljundid: seostab puuliike ja kasvukohatüüpe erinevates puistu arenguklassides; kirjeldab metsa uuendamise ja uuenemise erinevusi; mõistab hoolduraiete vajadust ja seostab erinevaid hooldusmeetmeid puistu arengu ja bioloogilise eripäraga; selgitab erinevate raiete vajalikkust ja seostab uuendusraieid metsa uuendamisega; kasutab infoallikana kehtivaid metsanduslikke õigusakte tööde planeerimisel  ja läbiviimisel.
Sihtgrupid: Koolitusele on oodatud erialase hariduseta või aegunud erialaste oskustega täiskasvanud, kes majandavad ja haldavad metsi või kellel on tööalane vajadus (nt saada tööle, omandada uusi või lisateadmisi, saada tunnistus).
Lisaks on oodatud isikud, kel on soov alustada metsamajandusliku ettevõtlusega või sooritada Metsandusspetsialist, tase 5, Metsur, tase 4 või Raietööline, tase 3 kutseeksam.
Eesmärgid: Koolituse eesmärgiks on tõsta metsade majandamisega seotud täiskasvanute teadlikust nii metsade majandamisel kui ka teenuse osutamisel.
Sisukirjeldus:

Auditoorne õpe:

 • ·         Sissejuhatus
 • ·         Erialased mõisted ja terminid;
 • ·         Erialased õigusaktid.
 • ·         Metsakasvatuslikud seosed
 • ·         Metsade uuendamine
 • ·         Puistu tekkeviisid

Praktiline õpe:

·        Metsauuenduse hooldamisvajadus ja selle määramise meetodid; hooldus – ja uuendusraiete simulatsioon, juhtumianalüüsid, praktilised harjutused metsas.

 

Õppevorm: kombineeritud
Õppekeskkonna kirjeldus: Kaasaegne esitlustehnikaga klassiruum. Praktiline õpe toimub metsas erinevates puistutes. Õppevahendid on metsanduslikud tööriistad, transport praktika asukohta kooli või tellitud bussiga.
Hindamisviisid: mitteeristav
Lõpetamise tingimused:

Osaletud on vähemalt 70% ulatuses tundides.

Hinnatakse juhtumülesande lahendamisel metsakasvatustööde planeerimist (kirjalik või suuline vastamine) vastavalt metsakasvatuse ja metsauuenduse põhimõtetele ning tavadele. Hindamine on mitteeristav.

Dokumendi tüüp: Tunnistus või tõend
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Tenek Mäekivi - litsentseeritud metsakorraldaja, pikaaegse kogemusega praktik erinevates metsahalduse ettevõtetes ning Luua MK metsakasvatuse õpetaja
Õppekavarühm: Metsandus
Viiakse läbi ESF toel
ESF logo
1. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 05.06.2020 10:00 - 05.06.2020 18:00
Koolitajad: Tenek Mäekivi (Luua Metsanduskool)
Toimumise koht: Tallinn ja selle lähiümbruse mets
Aadress: Eesti

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

2. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 06.06.2020 09:00 - 06.06.2020 18:00
Koolitajad: Tenek Mäekivi (Luua Metsanduskool)
Toimumise koht: Tallinn ja selle lähiümbruse mets
Aadress: Eesti

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: kombineeritud
Sisukirjeldus: Praktiline õpe metsas

Vaata vähem

3. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 26.06.2020 09:00 - 26.06.2020 18:00
Koolitajad: Tenek Mäekivi (Luua Metsanduskool)
Toimumise koht: Tallinn ja selle lähiümbruse mets
Aadress: Eesti

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

4. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 27.06.2020 09:00 - 27.06.2020 18:00
Koolitajad: Tenek Mäekivi (Luua Metsanduskool)
Toimumise koht: Tallinn ja selle lähiümbruse mets
Aadress: Eesti

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

5. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 28.06.2020 09:00 - 28.06.2020 17:00
Koolitajad: Tenek Mäekivi (Luua Metsanduskool)
Toimumise koht: Tallinn ja selle lähiümbruse mets
Aadress: Eesti

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: kombineeritud
Sisukirjeldus: Praktiline õpe metsas

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse