Lamatiste ennetamine ja konservatiivne ravi

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Lamatiste ennetamine; ravijuhendi ravisoovitused; lamatiste tekkeriskid ja nende ärahoidmine; lamatiste hindamine; lamatiste raskusastmed ja sekkumistehnikad.
Toimumise aeg_x: 25.11.2020 - 27.11.2020
Läbiviimise keel vene keel
Maht: 26 akad. tundi
 • Auditoorne: 16 akad. tundi
 • Praktiline: 10 akad. tundi
Osalejate arv: 15 kuni 24 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Koolitajad:
Korraldav asutus: Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
Projektijuht: Ulvi Jõesaar, ulvi.joesaar@ttk.ee
Lamatiste ennetamine ja konservatiivne ravi
Toimumise koht
URL: https://ttk.ee/
Lisainfo: Koolitus toimub Zoom keskkonnas.
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • saab aru lamatiste ennetamise ja ravi ravijuhendis esitatud ravisoovitustest, lamatiste tekkeriskidest, nende ärahoidmise võimalustest;
 • oskab koolitusel omandatut rakendada igapäevatöös, teavet edasi anda nii oma kolleegidele kui patsientide pereliikmetele;
 • oskab hinnata lamatiste raskusastet ning leida õige sekkumistehnika lamatishaava raviks vastavalt lamatise olemusele;
 • oskab pöörduda õige spetsialisti poole, kui lamatisega patsiendi raviks on vajalik lisapädevus;
 • teab ja oskab kasutada ning soovitada abivajajatele lamatiste ennetamiseks ning raviks õigeid abivahendeid ning lisainfo leidmiseks õigeid allikaid;
 • oskab kasutada erinevaid ravijuhendi lisamaterjalides märgitud vorme ning peab oluliseks nende rakendamist oma töös.
Sihtgrupid: Haiglates ja hooldekodudes töötavad hooldustöötajad, kes on
erialase tasemehariduseta täiskasvanud;
keskhariduseta täiskasvanud;
aegunud oskustega elanikkond vanuses 50+.
Eesmärgid: Läbi viia lamatiste ennetamise teemaline koolitus
Sisukirjeldus:

Lamatiste ennetamine; ravijuhendi ravisoovitused; lamatiste tekkeriskid ja nende ärahoidmine; lamatiste hindamine; lamatiste raskusastmed ja sekkumistehnikad.

Õpisündmuse teemad:
 • lamatiste ravijuhendi tutvustamine;
 • praktilised harjutused, patsiendi asendi muutmine ergonoomiliste töövõtetega;
 • lamatiste levimus ka kodeerimine;
 • lamatiste tekkeriskihindamine;
 • lamatiste ennetusmeetmed;
 • situatsioonülesannete lahendamine;
 • praktilised harjutused, patsiendi asendi muutmine ergonoomiliste töövõtetega arvestus;
 • haavahoolduse põhimõtted.
Nõuded hindamisel:
Meetod Kriteerium
Õppetöös osalemine 100%
Õpiväljundite omandamine
Õppevorm: kombineeritud
Õppekeskkonna kirjeldus: Õppeklass, loenguruum, simulatsiooniruum.
Hindamisviisid: Koolitusel kasutatakse mitte-eristavat hindamist ja õpiväljundite omandamist situatsioonülesannete lahendamisel ja õppimappide esitluse käigus.
Osalemise eeldus: Töötamine tervishoiu valdkonnas.
Lõpetamise tingimused:

Õpiväljundite saavutamist kontrollitakse koolituse lõpus praktiliste tegevuste käigus. Õpiväljundid on saavutatud, kui õppija teab lamatiste ennetusmeetmeid, oskab hinnata tekkeriski ja teab konservatiivset ravi. Õppija osaleb õppetöös 100% ja omandab õpiväljundid.

Dokumendi tüüp: Tunnistus või tõend
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Argo Soolep töötab Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis õppejõuna.
Haridustee: 2016–2019 Tartu Ülikool terviseteaduse magister (õendusteadus)
2014–2016 Tallinna Tervishoiu Kõrgkkool, õendus

Täpsem info: https://www.etis.ee/CV/Argo_Soolep/est

Ivi Prits töötab Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis õppejõuna.
Haridustee: 2017–2018 Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, õe eriala koolitus, kliiniline õde
2002–2005 Tallinne Tervishoiu Kõrgkool, õe tasemeõpe
1986–1989 Tallinna Meditsiinikool (Tallinna Tervishoiu Kõrgkool), ämmaemandus

https://www.etis.ee/CV/Ivi_Prits/est
Õppekavarühm: Eakate ja puudega täiskasvanute hooldamine
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo

Registreeri ootenimekirja

Tagasi kalendrisse