Vaimse tervise probleemidega patsient (e-kursus)

Общая информация:
Краткое описание Anda õppijale teadmised ärevushäire tekkepõhjustest, sümptomitest, ravivõimalustest ja õendusabist.
Время проведения: 26.11.2020 - 26.11.2020
Язык проведения русский язык
Объем: 8 акад. часа (-ов)
 • Аудиторный: 8 акад. часа (-ов)
Число участников: 10 до 20 участников
Цена для участника: 35 €
Условия участия и информация о цене:

Ühe inimese hind on 35 eurot.

Преподаватели:
Учреждение-организатор: Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
Руководитель проектов: Angela Räis, angela.rais@ttk.ee
Vaimse tervise probleemidega patsient (e-kursus)
Место проведения
URL: https://ttk.ee/
Дополнительная информация: Koolitus toimub ühel päeval kella 9:00-16:00 Zoomi keskonnas.
Описание
Результаты обучения:
 • teab ärevushäire tekkepõhjuseid, sümptomeid ja ravivõimalusi;
 • teab sõltuvusainete mõju ärevushäire puhul;
 • teab, kuidas osutada õendusabi ärevushäire puhul;
 • oskab lahendada situatsioonülesandeid ärevushäiret põdevast patsiendist.
Целевые группы: Õed, ämmaemandad, hooldustöötajad.
Цели: Anda õppijale teadmised ärevushäire tekkepõhjustest, sümptomitest, ravivõimalustest ja õendusabist.
Описание содержания:
 • Vaimse tervise alus;
 • ärevushäire olemus, tekkepõhjused, ravivõimalused;
 • ärevushäired ja sõltuvusainete mõju;
 • õendusabi ärevushäirete puhul;
 • situatsioonülesannete lahendamine.
Темы учебного мероприятия:
 • Vaimse tervise alus;
 • ärevushäire olemus, tekkepõhjused, ravivõimalused;
 • ärevushäired ja sõltuvusainete mõju;
 • õendusabi ärevushäirete puhul;
 • situatsioonülesannete lahendamine.
Требования при оценивании:
Метод Критерий
Õppetöös osalemine 100%
Õpiväljundite omandamine
Форма обучения: veebipõhine
Описание учебной среды: Loenguruum, dataprojektor.
Способы оценок: Koolitusel kasutatakse mitte-eristavat hindamist ja hinnatakse õpiväljundit, kus osaleja kirjeldab üht situatsioonülesannet õigesti.
Предпосылка для участия: Töötamine tervishoiu valdkonnas.
Условия окончания:

Õppija osaleb õppetöös 100% ja on omandanud õpiväljundid

Тип документа: Tunnistus või tõend
Перечень учебных материалов: Bourne, E. Ärevushäirete ja foobiate käsiraamat Generaliseerunud ärevushäire ja paanikahäire (agorafoobiaga või ilma) käsitlus perearstiabis. Patsiendijuhend. (2016), Eesti Haigekassa. https://www.ravijuhend.ee/attachments/guides/120/844?action=download Lönnqvist, J., Heikkinen, M., Henriksson, M., Marttunen, M., 2000. Psühhiaatria. Tallinn: Medicina. Oyebode, F. 2013. Psüühilised sümptomid A. Simsi käsitluses. Sissejuhatus psühhopatoloogiasse. Tartu Ülikooli Kirjastus. Psühhiaatrilise abi seadus (PsAS) riigiteataja kodulehel https://www.riigiteataja.ee/akt/130122015088 Psüühika ja käitumishäirete klassifikatsioon RHK-10. https://www.kliinikum.ee/psyhhiaatriakliinik/lisad/ravi/RHK/RHK10-FR17.htm Punkanen, T. 2007. Psühhiaatriline õendus. Tallinna Sotsiaaltöö Keskus.
Описание квалификации, учебного или рабочего опыта преподавателя, необходимого для проведения обучения: Albina Sider töötab Tallinna Tarvishoiu Kõrgkoolis õppejõuna.
Haridustee: 2017–2018 Tallinna Tervishoiu Kõrgkool kliiniline õendus
2005–2009 Tallinna Tervishoiu Kõrgkool õenduse õppetool

Täpsem info: https://www.etis.ee/CV/Albina_Sider/est
Группа учебной программы: Õendus ja ämmaemandus

Вернуться к календарю