Vaimse tervise probleemidega patsient (e-kursus)

General information:
Short description Anda õppijale teadmised ärevushäire tekkepõhjustest, sümptomitest, ravivõimalustest ja õendusabist.
Study event time: 26.11.2020 - 26.11.2020
Language of instruction Russian
Workload: 8 acad/h
 • Classroom: 8 acad/h
Number of participants: 10 To 20 participants
Price: 35 €
Terms and conditions of participation and price information:

Ühe inimese hind on 35 eurot.

Trainers:
Organizing institution: Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
Project manager: Angela Räis, angela.rais@ttk.ee
Vaimse tervise probleemidega patsient (e-kursus)
Study event location
URL: https://ttk.ee/
Additional information: Koolitus toimub ühel päeval kella 9:00-16:00 Zoomi keskonnas.
Description
Learning outcomes:
 • teab ärevushäire tekkepõhjuseid, sümptomeid ja ravivõimalusi;
 • teab sõltuvusainete mõju ärevushäire puhul;
 • teab, kuidas osutada õendusabi ärevushäire puhul;
 • oskab lahendada situatsioonülesandeid ärevushäiret põdevast patsiendist.
Target groups: Õed, ämmaemandad, hooldustöötajad.
Goals: Anda õppijale teadmised ärevushäire tekkepõhjustest, sümptomitest, ravivõimalustest ja õendusabist.
Description:
 • Vaimse tervise alus;
 • ärevushäire olemus, tekkepõhjused, ravivõimalused;
 • ärevushäired ja sõltuvusainete mõju;
 • õendusabi ärevushäirete puhul;
 • situatsioonülesannete lahendamine.
Study event topics:
 • Vaimse tervise alus;
 • ärevushäire olemus, tekkepõhjused, ravivõimalused;
 • ärevushäired ja sõltuvusainete mõju;
 • õendusabi ärevushäirete puhul;
 • situatsioonülesannete lahendamine.
Requirements for evaluation/evaluation criteria:
Method Criterion
Õppetöös osalemine 100%
Õpiväljundite omandamine
Study form: veebipõhine
Learning environment: Loenguruum, dataprojektor.
Evaluation methods: Koolitusel kasutatakse mitte-eristavat hindamist ja hinnatakse õpiväljundit, kus osaleja kirjeldab üht situatsioonülesannet õigesti.
Pre-requisites: Töötamine tervishoiu valdkonnas.
Criteria for completion:

Õppija osaleb õppetöös 100% ja on omandanud õpiväljundid

Document type: Tunnistus või tõend
Teaching materials: Bourne, E. Ärevushäirete ja foobiate käsiraamat Generaliseerunud ärevushäire ja paanikahäire (agorafoobiaga või ilma) käsitlus perearstiabis. Patsiendijuhend. (2016), Eesti Haigekassa. https://www.ravijuhend.ee/attachments/guides/120/844?action=download Lönnqvist, J., Heikkinen, M., Henriksson, M., Marttunen, M., 2000. Psühhiaatria. Tallinn: Medicina. Oyebode, F. 2013. Psüühilised sümptomid A. Simsi käsitluses. Sissejuhatus psühhopatoloogiasse. Tartu Ülikooli Kirjastus. Psühhiaatrilise abi seadus (PsAS) riigiteataja kodulehel https://www.riigiteataja.ee/akt/130122015088 Psüühika ja käitumishäirete klassifikatsioon RHK-10. https://www.kliinikum.ee/psyhhiaatriakliinik/lisad/ravi/RHK/RHK10-FR17.htm Punkanen, T. 2007. Psühhiaatriline õendus. Tallinna Sotsiaaltöö Keskus.
Qualification description: Albina Sider töötab Tallinna Tarvishoiu Kõrgkoolis õppejõuna.
Haridustee: 2017–2018 Tallinna Tervishoiu Kõrgkool kliiniline õendus
2005–2009 Tallinna Tervishoiu Kõrgkool õenduse õppetool

Täpsem info: https://www.etis.ee/CV/Albina_Sider/est
Course description group: Õendus ja ämmaemandus

Back to study calendar