Vaimse tervise probleemidega patsient (e-kursus)

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Anda õppijale teadmised ärevushäire tekkepõhjustest, sümptomitest, ravivõimalustest ja õendusabist.
Toimumise aeg: 26.11.2020 - 26.11.2020
Läbiviimise keel vene keel
Maht: 8 akad. tundi
 • Auditoorne: 8 akad. tundi
Osalejate arv: 10 kuni 20 osalejat
Hind osalejale: 35 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Ühe inimese hind on 35 eurot.

Koolitajad:
Korraldav asutus: Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
Projektijuht: Angela Räis, angela.rais@ttk.ee
Vaimse tervise probleemidega patsient (e-kursus)
Toimumise koht
URL: https://ttk.ee/
Lisainfo: Koolitus toimub ühel päeval kella 9:00-16:00 Zoomi keskonnas.
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • teab ärevushäire tekkepõhjuseid, sümptomeid ja ravivõimalusi;
 • teab sõltuvusainete mõju ärevushäire puhul;
 • teab, kuidas osutada õendusabi ärevushäire puhul;
 • oskab lahendada situatsioonülesandeid ärevushäiret põdevast patsiendist.
Sihtgrupid: Õed, ämmaemandad, hooldustöötajad.
Eesmärgid: Anda õppijale teadmised ärevushäire tekkepõhjustest, sümptomitest, ravivõimalustest ja õendusabist.
Sisukirjeldus:
 • Vaimse tervise alus;
 • ärevushäire olemus, tekkepõhjused, ravivõimalused;
 • ärevushäired ja sõltuvusainete mõju;
 • õendusabi ärevushäirete puhul;
 • situatsioonülesannete lahendamine.
Õpisündmuse teemad:
 • Vaimse tervise alus;
 • ärevushäire olemus, tekkepõhjused, ravivõimalused;
 • ärevushäired ja sõltuvusainete mõju;
 • õendusabi ärevushäirete puhul;
 • situatsioonülesannete lahendamine.
Nõuded hindamisel:
Meetod Kriteerium
Õppetöös osalemine 100%
Õpiväljundite omandamine
Õppevorm: veebipõhine
Õppekeskkonna kirjeldus: Loenguruum, dataprojektor.
Hindamisviisid: Koolitusel kasutatakse mitte-eristavat hindamist ja hinnatakse õpiväljundit, kus osaleja kirjeldab üht situatsioonülesannet õigesti.
Osalemise eeldus: Töötamine tervishoiu valdkonnas.
Lõpetamise tingimused:

Õppija osaleb õppetöös 100% ja on omandanud õpiväljundid

Dokumendi tüüp: Tunnistus või tõend
Õppematerjalide loend: Bourne, E. Ärevushäirete ja foobiate käsiraamat Generaliseerunud ärevushäire ja paanikahäire (agorafoobiaga või ilma) käsitlus perearstiabis. Patsiendijuhend. (2016), Eesti Haigekassa. https://www.ravijuhend.ee/attachments/guides/120/844?action=download Lönnqvist, J., Heikkinen, M., Henriksson, M., Marttunen, M., 2000. Psühhiaatria. Tallinn: Medicina. Oyebode, F. 2013. Psüühilised sümptomid A. Simsi käsitluses. Sissejuhatus psühhopatoloogiasse. Tartu Ülikooli Kirjastus. Psühhiaatrilise abi seadus (PsAS) riigiteataja kodulehel https://www.riigiteataja.ee/akt/130122015088 Psüühika ja käitumishäirete klassifikatsioon RHK-10. https://www.kliinikum.ee/psyhhiaatriakliinik/lisad/ravi/RHK/RHK10-FR17.htm Punkanen, T. 2007. Psühhiaatriline õendus. Tallinna Sotsiaaltöö Keskus.
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Albina Sider töötab Tallinna Tarvishoiu Kõrgkoolis õppejõuna.
Haridustee: 2017–2018 Tallinna Tervishoiu Kõrgkool kliiniline õendus
2005–2009 Tallinna Tervishoiu Kõrgkool õenduse õppetool

Täpsem info: https://www.etis.ee/CV/Albina_Sider/est
Õppekavarühm: Õendus ja ämmaemandus

Tagasi kalendrisse