Ettevalmistuskursus tervisedenduse õppekavale õppima asumiseks (e-kursus)

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Õppija saab ülevaate tervisedenduse alustest, tervisedenduse spetsialisti tööst ja tervisedenduse õppekavast.
Toimumise aeg: 15.06.2020 - 19.06.2020
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 10 akad. tundi
  • Auditoorne: 10 akad. tundi
Osalejate arv: 5 kuni 40 osalejat
Hind osalejale: 10 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Koolitajad:
Korraldav asutus: Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
Projektijuht: Jane Saks, jane.saks@ttk.ee
Õpisündmuse/ kursuse veebilink: https://ttk.ee/
Ettevalmistuskursus tervisedenduse õppekavale õppima asumiseks (e-kursus)
Toimumise koht
Toimumise koht: Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
Aadress: Kännu tn 67 , Kristiine linnaosa, 13418 , Harju maakond , Eesti
URL: https://ttk.ee/
Kirjeldus
Õpiväljundid:
  • selgitab mõiste „tervis“;
  • nimetab Eesti rahvastiku terviseprobleemid;
  • kirjeldab tervisedendaja tööülesandeid;
  • kirjeldab valmisolekut tervisedenduse õppekavale õppima asumiseks.
Sihtgrupid: Õpilane.
Tervisedenduse erialast huvitatud potentsiaalsed üliõpilased.
Sisukirjeldus:

Kursus koosneb iseseisvast tööst e-õppe keskkonnas (Moodle) ja rühmaarutelust virtuaalses klassiruumis (Zoom). Esimene osa sisaldab videoloenguid, materjalide läbitöötamist ja praktilisi ülesandeid ning selle sooritab osaleja vabalt valitud ajal ajavahemikus 15.-18.06. Ühine arutelu koos kõikide kursusel osalejatega toimub 19.06 kell 10:30-12:00. Arutelule eelnevalt koostab iga osaleja isikliku eneseanalüüsi.

Tervisedenduse ettevalmistuskursuse loomise aluseks on eelkõige Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli sisseastumiskatsete ja vilistlaste tagasiside tulemused. Kursus ja tervisedenduse õppekava baseeruvad rahvusvahelisel tervisedendaja kutsestandardil.

Õpisündmuse teemad:
  1. Sissejuhatus tervisedendusse ja Eesti rahvastiku terviseolukord.
  2. Tervisedenduse spetsialisti tööülesanded.
  3. Õppimine tervisedenduse õppekaval.
Õppevorm: veebipõhine
Õppekeskkonna kirjeldus: e-kursus (Zoom ja Moodle)
Hindamisviisid: Mõistekaart
1. Selgitab mõiste „tervis“:
▪ lähtub holistlikust käsitusest

Tööleht
1. Nimetab Eesti rahvastiku terviseprobleemid:
▪ kolm olulisemat terviseprobleemi.
2. Kirjeldab tervisedendaja tööülesandeid:
▪ vähemalt neli ülesannet;
▪ näited võimalikest töökohtadest.

Eneseanalüüs.
1. Kirjeldab valmisolekut tervisedenduse õppekavale õppima asumiseks:
▪ motivatsioon;
▪ hoiakud ja väärtused;
▪ võimalused ja takistused.
Osalemise eeldus: Vähemalt keskharidus
Lõpetamise tingimused:

Õpiväljundid omandanud ja hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus, õpiväljundid mitteomandanud õppijale tõend.

Dokumendi tüüp: Tunnistus või tõend
Õppematerjalide loend: 1. Koolitusmaterjalid; 2. Tervisedendaja, tase 6. Kutsestandard. (2019). Tervishoiu ja Sotsiaaltöö Kutsenõukogu. https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/Standardid/vaata/10750731 3. Tervisedenduse õppekava. (2020). Tallinna Tervishoiu Kõrgkool. https://ttk.ee/sites/ttk.ee/files/TE_26.05.2020.pdf
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Nele Kunder töötab Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis, on Tervisedenduse õppekava juht, õppejõud-lektor.
Haridustee: 2013–2015 Tartu Ülikool, rahvatervishoid (epidemioloogia)
2007–2010 Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, tervisedendus

Täpsem info: https://www.etis.ee/CV/Nele_Kunder/est

Brith Kupper töötab Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis õppejõuna.
Haridustee:
2019–... Tartu Ülikool, haridusinnovatsioon
2016–2019 Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, tervisedendus, cum laude

Täpsem info: https://www.etis.ee/CV/Brith_Kupper/est
Õppekavarühm: Tervise ja heaolu interdistsiplinaarne õppekavarüh

Tagasi kalendrisse