Kliendikeskne teenindus kaasaegses müügikeskkonnas

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolituse käigus omandatakse teadmisi ja arendatakse oskusi kliendikesksest teenindusest, kaasaegsetest müügitehnoloogiatest ja kaupade väljapanekust.
Toimumise aeg: 01.06.2020 - 15.06.2020
Kontaktpäev:
 • 1. kontaktpäev (01.06.2020 09:00 - 01.06.2020 14:00)
 • 2. kontaktpäev (03.06.2020 09:00 - 03.06.2020 14:00)
 • 3. kontaktpäev (04.06.2020 09:00 - 04.06.2020 14:00)
 • 4. kontaktpäev (05.06.2020 09:00 - 05.06.2020 14:00)
 • 5. kontaktpäev (09.06.2020 09:00 - 09.06.2020 14:00)
 • 6. kontaktpäev (10.06.2020 09:00 - 10.06.2020 14:00)
 • 7. kontaktpäev (15.06.2020 09:00 - 15.06.2020 14:00)
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 42 akad. tundi
 • Auditoorne: 30 akad. tundi
 • Praktiline: 12 akad. tundi
Osalejate arv: 5 kuni 10 osalejat
Hind osalejale: 435 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Enne registreerumist tutvu kindlasti koolitusel osalemise tingimustega.

Informatsiooni oma isikuandmete töötlemise kohta leite siit.

Koolitajad:
 • Anu Leuska (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Liina Maasik (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Korraldav asutus: Tallinna Tehnikakõrgkool
Projektijuht: Maive Türkel, maive.turkel@tktk.ee, tel: 322 3566
Õpisündmuse veebilink: http://www.tktk.ee
Toimumise koht
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, Eesti
URL: http://www.tktk.ee
Lisainfo: Koolitus toimub 2 korral Tallinna Tehnikakõrgkooli Teenusmajanduse instituudis (Tiigivahe tee 2, Mõdriku, Lääne-Virumaa) kaubanduse laboris.
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • kasutab teenindusprotsessis kliendikeskse teeninduse põhimõtteid;
 • planeerib kaupade väljapanekuid erinevate kaubakategooriate lõikes;
 • kasutab kaasaegseid müügitehnoloogiaid.
Sihtgrupid: Müügi- ja teenindustöötajad või isikud, kes soovivad selles valdkonnas tööle asuda ning soovivad enda klienditeenindusalaseid ja müügitehnoloogilisi teadmisi ja oskuseid arendada.
Eesmärgid: Anda teadmisi ja oskusi kliendikesksest teenindamisest kasutades kaasaegseid müügitehnoloogilisi vahendeid.
Sisukirjeldus:
 • Kliendikeskne teenindamine.

Teeninduskultuur, teeninduskvaliteet, teeninduskvaliteedi mõõtmine, teenindusstandard, teenindusprotsess. Klienditeenindaja roll ja vastutus.

 • Teeninduspsühholoogia, suhtlemispsühholoogia.

Suhtlemise psühholoogilised aspektid. Suhtlemistehnikad. Enesejuhtimine, enesehinnang ja enesetõhusus klienditeenindaja töös.

 • Kaupade käitlemine.

Kaupade kategoriseerimise põhimõtted. Müügisaali tehnoloogilised erinevused. Kaupade paigutamise põhimõtted. Planogramm. Kaubakoguste planeerimine. Hinnakommunikatsioon. Kompositsioonitehnikate rakendamine kaupade väljapanekul.

 • Kaasaegsete müügitehnoloogiate kasutamine.

 Lao- ja kassaprogrammid. Kassa- ja makseterminalid. Iseteeninduskassad, mobiilsed makseterminalid (NFC) ja nutikassad. Turvaelemendid ja elektroonilised hinnasildid. Vöötkoodilugejad, elektronkaalud, hinnaterminal, sularahadetektor, kaubakaitsesüsteemid.

Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Koolitusruumid on varustatud õppetööks vajalike nüüdisaegsete tehniliste vahenditega, vastavad õppetöö läbiviimise tingimustele ning töötervishoiu ja -ohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.
Hindamisviisid: kokkuvõttev hindamine
Osalemise/ alustamise eeldused: Arvuti kasutamise oskus baastasemel.
Lõpetamise tingimused:

Osalemine auditoorses õppetöös 80% ulatuses ja praktiliste ülesannete lahendamine.

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Õppekavarühm: Hulgi- ja jaekaubandus
Märksõnad: Kliendikeskne teenindus, kaupade kategoriseerimine, planogramm, hinnakommunikatsioon, makseterminalid, iseteeninduskassad.
1. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 01.06.2020 09:00 - 01.06.2020 14:00
Koolitajad: Liina Maasik (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, Eesti
URL: http://www.tktk.ee
Lisainfo: Koolitus toimub 2 korral Tallinna Tehnikakõrgkooli Teenusmajanduse instituudis (Tiigivahe tee 2, Mõdriku, Lääne-Virumaa) kaubanduse laboris.

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

2. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 03.06.2020 09:00 - 03.06.2020 14:00
Koolitajad: Liina Maasik (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, Eesti
URL: http://www.tktk.ee
Lisainfo: Koolitus toimub 2 korral Tallinna Tehnikakõrgkooli Teenusmajanduse instituudis (Tiigivahe tee 2, Mõdriku, Lääne-Virumaa) kaubanduse laboris.

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

3. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 04.06.2020 09:00 - 04.06.2020 14:00
Koolitajad: Anu Leuska (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, Eesti
URL: http://www.tktk.ee
Lisainfo: Koolitus toimub 2 korral Tallinna Tehnikakõrgkooli Teenusmajanduse instituudis (Tiigivahe tee 2, Mõdriku, Lääne-Virumaa) kaubanduse laboris.

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

4. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 05.06.2020 09:00 - 05.06.2020 14:00
Koolitajad: Liina Maasik (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, Eesti
URL: http://www.tktk.ee
Lisainfo: Koolitus toimub 2 korral Tallinna Tehnikakõrgkooli Teenusmajanduse instituudis (Tiigivahe tee 2, Mõdriku, Lääne-Virumaa) kaubanduse laboris.

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

5. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 09.06.2020 09:00 - 09.06.2020 14:00
Koolitajad: Anu Leuska (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, Eesti
URL: http://www.tktk.ee
Lisainfo: Koolitus toimub 2 korral Tallinna Tehnikakõrgkooli Teenusmajanduse instituudis (Tiigivahe tee 2, Mõdriku, Lääne-Virumaa) kaubanduse laboris.

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

6. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 10.06.2020 09:00 - 10.06.2020 14:00
Koolitajad: Liina Maasik (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, Eesti
URL: http://www.tktk.ee
Lisainfo: Koolitus toimub Mõdrikul Teenusmajanduse instituudi kaubanduse laboris.

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

7. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 15.06.2020 09:00 - 15.06.2020 14:00
Koolitajad: Liina Maasik (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, Eesti
URL: http://www.tktk.ee
Lisainfo: Koolitus toimub Mõdrikul Teenusmajanduse instituudi kaubanduse laboris.

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse