Reoveepuhastusprotsesside modelleerimine algajale

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Reoveepuhastite modelleerimine annab hea võimaluse tehnoloogidele oma opereerimisotsuste kontrollimiseks/analüüsimiseks ning inseneridele sisendi oma projekti täiustamiseks/optimeerimiseks.
Toimumise aeg: 16.06.2020 - 16.06.2020
Kontaktpäev:
 • 1. kontaktpäev (16.06.2020 09:00 - 16.06.2020 16:45)
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 8 akad. tundi
 • Auditoorne: 8 akad. tundi
Osalejate arv: 6 kuni 10 osalejat
Hind osalejale: 210 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Enne registreerumist tutvu kindlasti koolitusel osalemise tingimustega.

Informatsiooni oma isikuandmete töötlemise kohta leite siit.

Koolitajad:
 • Erki Lember (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Korraldav asutus: Tallinna Tehnikakõrgkool
Projektijuht: Agnes Udumäe, agnes.udumae@tktk.ee, tel: 53411798
Toimumise koht
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • tunneb põhilisi reoveepuhastite modelleerimistarkvarasid;
 • oskab koostada lihtsaid reoveepuhastite mudeleid;
 • oskab kasutada modelleerimistarkvara oma igapäeva töös, et võtta vastu otsuseid reoveepuhasti opereerimisel ja optimeerimisel.
Sihtgrupid: välisveevarustuse- ja kanalisatsiooninsenerid, reoveepuhastite tehnoloogid
Eesmärgid: Anda inseneridele, reoveepuhastite tehnoloogidele jt valdkonnaga seotud spetsialistidele esimesed oskused reoveepuhastite modelleerimises. Koolituse käigus tutvustakse kahte tarkvara GPS-X ja SUMO ning viiakse läbi põhilised harjutused reoveepuhastite ja puhastusprotsesside optimeerimiseks ning opereerimiseks.
Sisukirjeldus:

Erinevate reoveepuhasutsprotsesside mudelite tutvustamine: biokileprotsess, aktiivmudaprotsess, annuspuhasti, järelsetiti, settekäitlus, keemiline reoveepuhastus jne. Lisaks viiakse koolituse käigus läbi järgmised harjutused:

 • mudeli koostamine ja kalibreerimine;
 • viibeaja-, temperatuuri-, reostuskoormuse mõju aktiivmudaprotsessile;
 • lämmastikuärastus;
 • fosfori keemiline ärastus;
 • mudavanuse ja lahustunud hapniku mõju nitrifikatsioonile;
 • süsiniku defitsiidi mõju denitrifikatsioonile;
 • järelsetiti optimeerimine-opereerimine;
 • massibilansid;
 • 1-2 teemat osalejate soovil.
Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Koolitusruumid on varustatud õppetööks vajalike nüüdisaegsete tehniliste vahenditega, vastavad õppetöö läbiviimise tingimustele ning töötervishoiu ja -ohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.
Hindamisviisid: test
Lõpetamise tingimused:

osalemine auditoorses töös, testi sooritamine

Dokumendi tüüp: Tunnistus või tõend
Õppekavarühm: Ehitus ja tsiviilrajatised
Märksõnad: reovepuhasus, modelleerimine
1. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 16.06.2020 09:00 - 16.06.2020 16:45
Koolitajad: Erki Lember (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

1. kontaktpäev - Üldinfo

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse