Farmatseutide ja proviisorite nõustamisoskuste arendamine apteegiteenuse osutamisel kaasaegseid digilahendusi kasutades

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Täiendada ja kaasajastada farmatseutide ja proviisorite nõustamisoskusi, pakkumaks klientidele kvaliteetsemat teenust.
Toimumise aeg: 28.08.2020 - 09.10.2020
Registreerimine avatud 08.05.2020
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 70 akad. tundi
  • Auditoorne: 70 akad. tundi
Osalejate arv: 22 kuni 26 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

*Supervisioon on tõhus abivahend suure vastutusega töö tegijatele meditsiinitöötajale. Selle käigus tekkiv kollegiaalne tugi hoiab ära  vaimse väsimuse ja emotsionaalsed kannatused,  aitab olla pigem ennetav kui reageeriv ja kindlustada, et töö on sobival viisil tehtud ja eetiline. Lisaks professionaalsetele oskustele tunneb töötaja iseennast kõigi oma tugevate ja arendamist vajavate külgedega ja  on mõistetud ka  oma raskustes.

Koolitajad:
Korraldav asutus: Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
Projektijuht: Jane Saks, jane.saks@ttk.ee
Õpisündmuse veebilink: https://ttk.ee/
Toimumise koht
Toimumise koht: Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
Aadress: Kännu tn 67 , Kristiine linnaosa, 13418 , Harju maakond , Eesti
URL: https://ttk.ee/
Lisainfo: Täienduskoolituse toimumiskoht: Kännu 67, Tallinn

28.08 Kännu 67, Tallinn
03.09 -1. grupp, 8t "Supervisioonitehnikate kasutamine", Kännu 67, Tallinn. Kab 003
04.09-2.grupp, 8t "Supervisioonitehnikate kasutamine", Kännu 67, Tallinn. Kab 003
10.09- 8t, "Supervisioonitehnikate kasutamine", Kännu 67, Tallinn. Kab 003
11.09- Kännu 67, Tallinn. Kab 413
17.09-2.grupp, "Supervisioonitehnikate kasutamine", Kännu 67, Tallinn. Kab 003
18.09- Kännu 67, Tallinn. Kab 413
24.09- 8t, 1.grupp "Supervisioonitehnikate kasutamine", Kännu 67, Tallinn. Kab 003
25.09- Kännu 67, Tallinn. Kab 413
8.10- 8t, 2.grupp "Supervisioonitehnikate kasutamine", Kännu 67, Tallinn. Kab 003
02.1- Kännu 67, Tallinn. Kab 413
09.10- Kännu 67, Tallinn. Kab 413
Kirjeldus
Õpiväljundid:
  • oskab patsienti nõustada apteegis pakutavate teenuste osutamisel; 
  • kasutab supervisioonitehnikaid; 
  • omab ülevaadet kaasaegsete digilahenduste (netiapteek, videonõustamine, apteegirobot, personaalne pakendamine) kasutamisest; 
  • mõistab apteekide võimalusi esmatasandi teenuste osutamiseks tulevikus.
Sihtgrupid: Farmatseut, proviisor.
Eesmärgid: Täiendada ja kaasajastada farmatseutide ja proviisorite nõustamisoskusi, pakkumaks klientidele kvaliteetsemat teenust.
Sisukirjeldus:
  • Patsiendi nõustamine apteegis pakutavate teenuste puhul 32 t; 
  • supervisioonitehnikate kasutamine 24 t; 
  • kaasaegsete digilahenduste (netiapteek, videonõustamine, apteegirobot, personaalne pakendamine, Apotheka meeldetuletaja) kasutamine 10 t; 
  • apteekide võimalused osutada esmatasandi teenuseid tulevikus: sõltuvusnõustamine, tuberkuloosiravi, vaktsineerimine, kiirkassad ja tervisekeskuseks muutumine 24 t.
Nõuded hindamisel:
Meetod Kriteerium
Õppetöös osalemine Vähemalt 70%
Õpiväljundite omandamine
Õppekeskkonna kirjeldus: Loenguruum ja õppeapteek Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis, praktiliste tegevuste vaatlemine ja teostamine apteekides.
Hindamisviisid: 1. Patsiendi nõustamine apteegis pakutavate teenuste puhul - osaleja oskab õigesti lahendada situatsiooni rollimängu käigus;
2. supervisioonitehnikate kasutamine - osaleja demonstreerib oma oskusi situatsiooni arutelu käigus;
3. kaasaegsete digilahenduste (netiapteek, videonõustamine, apteegirobot, personaalne pakendamine, Apotheka meeldetuletaja) kasutamine - osaleja demonstreerib oma teadmisi õppekäigu ajal apteeki;
4. apteekide võimalused osutada esmatasandi teenuseid tulevikus: sõltuvusnõustamine, tuberkuloosiravi, vaktsineerimine, kiirkassad ja tervisekeskuseks muutumine - osaleja nimetab esmatasandi teenuste võimalusi apteekides.
Osalemise/ alustamise eeldused: Kõrgharidusega spetsialist.
Lõpetamise tingimused:

Vähemalt 75% õppetöös osalemine ja õpiväljundite omandamine.

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Õppematerjalide loend: 1. Koivu, A., 2013. Clinical Supervision and Well-being at Work. A Four-year Follow-up Study on Female Hospital Nurses. Publications of the University of Eastern Finland Dissertations in Health Sciences Number 175 Department of Psychiatry, Kuopio University Hospital School of Medicine, Faculty of Health Sciences University of Eastern Finland Kuopio 2013. Allikas: http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61- 1148-3/urn_isbn_978-952-61-1148-3.pdf 2. Tomlinson, J., 2015. Using clinical supervision to improve the quality and safety of patient care: a response to Berwick and Francis. BMC Medical Education 2015 15:103. Allikas: https://bmcmededuc.biomedcentral.com/articles/10.1186/ s12909-015-0324-3 3. David Porteous, D., Atkins, S., 2014. Setting up group supervision in general practice. Allikas: http://careers.bmj.com/careers/advice/viewarticle.html?id=20016042 4. Wessely, A., Gerada, C., 2013. When doctors need treatment: an anthropological approach to why doctors make bad patients. Allikas: http://careers.bmj.com/careers/advice/viewarticle.html?id=20015402 5. http://supervisioon.ee/
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Lilian Ruuben töötab Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis Meditsiinitehnilise hariduse keskus, Meditsiinitehnilise hariduse keskuse juhataja-õppejõuna, farmatseudi õppekava juhtina.
Haridustee: 2000–2004 Tartu Ülikool, farmaatsia instituut
1992–1995 Tallinna Meditsiinikool, farmatseudi õppekava

Täpsem info: https://www.etis.ee/CV/Lilian_Ruuben/est

Merle Kiloman töötab Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis.
Haridustee: 1981–1986 Tartu Ülikool, arstiteaduskond, farmaatsia osakond

https://www.etis.ee/CV/Merle_Kiloman/est
Õppekavarühm: Farmaatsia
Viiakse läbi ESF toel
ESF logo
Koolituse päevakava - Üldinfo

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

Registreeri

Tagasi kalendrisse