Klienditeenindus ja kaubatundmine erialase hariduseta apteegitöötajatele (ESF)

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Apteekides töötab väga palju klienditeenindajaid, kellel pole eriharidust. Koolitusel võetakse läbi teemad nagu klienditeenindus ja selle alused, suhtlemine kliendiga nii eesti kui ka vene keeles ja kauba tundmine.
Toimumise aeg: 17.09.2020 - 27.11.2020
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 120 akad. tundi
 • Auditoorne: 120 akad. tundi
Osalejate arv: 10 kuni 34 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Koolitajad:
Korraldav asutus: Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
Projektijuht: Jane Saks, jane.saks@ttk.ee
Õpisündmuse/ kursuse veebilink: https://ttk.ee/
Klienditeenindus ja kaubatundmine erialase hariduseta apteegitöötajatele (ESF)
Toimumise koht
Toimumise koht: Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
Aadress: Kännu tn 67 , Kristiine linnaosa, 13418 , Harju maakond , Eesti
Lisainfo: 17.09 kell 11:00-16:15 Kännu 67, Tallinn. Kab 317/318
18.09 kell 10:00-17:00 Kännu 67, Tallinn. Kab 411
24.09 kell 11:00-16:15 Kännu 67, Tallinn. Kab 312
25.09 kell 10:00-17:00 Kännu 67, Tallinn. Kab 311
01.10 kell 11:00-16:15 Kännu 67, Tallinn. Kab 317/318
02.10 kell 10:00-17:00 Kännu 67, Tallinn. Kab 311
09.10 kell 10:00-17:00 Kännu 67, Tallinn. Kab 311
16.10 kell 10:00-17:00 Kännu 67, Tallinn. Kab 311
23.10 kell 10:00-17:00 Kännu 67, Tallinn. Kab 232
30.10 kell 10:00-17:00 Kännu 67, Tallinn. Kab 413
06.11 kell 9:00-12:00 ja 12:30-15:30
13.11 kell 9:00-12:00 ja 12:30-15:30
20.11 kell 9:00-12:00 ja 12:30-15:30
27.11 kell 9:00-12:00 ja 12:30-15:30
Kirjeldus
Õpiväljundid:

I moodul:

 • saab aru  suhtlemise põhialustest ja ametialase suhtluse olemusest;
 • tuleb toime keerulistes situatsioonides (raske kliendiga);
 • oskab konfliktsituatsioone ennetada ja nendega toime tulla, valdab rahunemis- ja rahustamistehnikaid;
 • oskab ennast reguleerida ja ennast juhtida;
 • oskab edastada raskeid ja ebameeldivaid sõnumeid;
 • tunneb hea suhte komponente;          
 • analüüsib halva suhte põhjuseid.

II moodul:

 • oskab kliendiga vene ja eesti keeles suhelda;
 • tunneb apteegis müüdavate toodete vene ja eesti keelseid nimetusi;
 • oskab vene ja eesti keeles edastada instruktsioone toidulisandite ja konsuumerkaupade kasutamise ja säilitamise kohta.

III moodul:

 • omab ülevaadet toidulisandeid käsitlevast seadusandlusest,  Eestis kaubastatavate toidulisandite kasutusvaldkondadest;
 • oskab nõustada klienti toidulisandite valikul ning oskab kriitiliselt analüüsida toidulisandite kohta jagatavat infot;
 • on teadlik apteegikosmeetika eripäradest ja oskab nõustada kliente toote valikul;
 • oskab nõustada klienti haavahooldus- ja põetusvahendite valikul;
 • oskab nõustada klienti apteegis müüdavate abivahendite valikul.Sihtgrupid: Apteegis töötavad klienditeenindajad, kellel pole eriharidust.
Sisukirjeldus:

Õpe toimub moodulite kaupa:

I moodul – Klienditeenindus ja selle alused

 • Suhtlemise põhialused ja ametialase suhtluse olemus.
 • Keerulised situatsioonid (raske kliendiga).
 • Konfliktsituatsioonid ja nende ennetamine ja toimetulek konfliktsituatsioonides, rahunemis- ja rahustamistehnikad.
 • Enese reguleerimine ja juhtimine.
 • Hea suhte komponendid.        
 • Halva suhte põhjused.

II moodul – Vene ja eesti keeles

 • Suhtlemine kliendiga vene ja eesti keeles.
 • Apteegikaupade vene ja eesti keelsed nimetused.
 • Vene ja eesti keeles instruktsioonide andmine ravimite kasutamise, säilitamise ja võimalike kõrvaltoimete kohta.

III moodul – Kauba tundmine 

 • Toidulisandeid käsitlev seadusandlus,  Eestis kaubastatavate toidulisandite kasutusvaldkonnad.
 • Kliendi nõustamine toidulisandite valikul ning toidulisandite kohta jagatav info.
 • Apteegikosmeetika eripärad ja klientide nõustamine toote valikul. Naha seisundid.
 • Klientide nõustamine haavahooldus- ja põetusvahendite valikul.
 • Klientide nõustamine apteegis müüdavate abivahendite valikul.
Nõuded hindamisel:
Meetod Kriteerium
Tundides osalemine Vähemalt 70%
Õppekeskkonna kirjeldus: Õpikeskkonnaks on klassiruum.
Õppejõud kasutavad dataprojektorit ja tahvlit.
Õppeapteegi simulatsioon toimub Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli ruumides.
Hindamisviisid: Õpiväljundite omandamist kontrollitakse iga mooduli lõpus järgmiselt:
I moodul situatsiooni lahendamine;
II moodul kirjalik ja suuline test;
III moodul test.
Õpiväljundid omandanud õppijatele väljastatakse tunnistused.
Osalemise eeldus: Sihtrühma kuuluvad inimesed peavad olema erialase hariduseta täiskasvanud, keskhariduseta täiskasvanud või aegunud oskustega elanikkond vanuses 50+.
Lõpetamise tingimused:

Õppija osaleb vähemalt  70% tundides.

Õpiväljundid omandanud õppijatele väljastatakse tunnistused.

Õppematerjalide loend: 1. INGERLEIB, M.B. (2004). ПОЛНЫЙ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ СПРАВОЧНИК МЕДСЕСТРЫ. РОСТОВ НА ДОНУ: ФЕНИКС 2. JAKOVLEVA, G.P. (2006). ЛЕКАРСТВЕННОЕ СЫРЬЕ РАСТИТЕЛЬНОГО И ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, СПЕЦЛИТ. 3. Romanovski, V.E., Sinkova, E.A. (2000). Витамины и витаминотерапия. Ростов на Дону: Феникс. 4. Raal A. (2010). Farmakognoosia. Tallinn: Tartu Ülikooli kirjastus 5. Næssén, L-O. (2001). Parem teenindamine. Avita. 6. Davidson, R J., Begleyga S.Aju. (2016). Emotsionaalne elu. Äripäev. 7. Mihkel Zilmer, Ello Karelson, Tiiu Vihalemm.(2001). Meditsiiniline biokeemia I. Tartu. 8. Mihkel Zilmer, Ello Karelson, Tiiu Vihalemm. (1999). Meditsiiniline biokeemia II. Tartu. 9. Evelyn Aaviksoo, Piret Pihlak, Signe Rummo. (2005). Ravimid ja tervisetooted. OÜ Print Best Trükikoda. 10. W. Nienstedt, O.Hänninen, A.Arstila, S.E Björkqvist. (2011). Inimese füsioloogia ja anatoomia. Tallinn : Medicina.
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Elle Sõrmus töötab Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis õppejõuna.
Haridustee: 1986–1991 Tallinna Pedagoogiline Instituut, eesti keele ja kirjanduse õpetaja

Täpsem info: https://www.etis.ee/CV/Elle_Sõrmus/est

Ene Kotkas
Haridustee: 2002–2004 Tallinna Pedagoogikaülikooli Avatud Ülikool (inglise keel kõrvalainena)
1981–1981 Tallinna Ed.Vilde nimeline Pedagoogiline Instituut (vene keele õpetaja)
1969–1974 Tallinna Ed. Vilde nimeline Pedagoogiline Instituut (eesti keele ja kirjanduse õpetaja)

https://www.etis.ee/CV/Ene_Kotkas/est

Laine Parts töötab Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis õppejõuna ja Eesti Keskkonnauuringute Keskuses vanemkeemikuna.
Haridustee: 1996–2002 Tallinna Tehnikaülikool, keemia- ja materjaliteadus, MSc
1989–1994 Tallinna Tehnikaülikool, orgaaniliste ainete tehnoloogia, BSc

https://www.etis.ee/CV/Laine_Parts/est

Lilian Ruuben töötab Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis Meditsiinitehnilise hariduse keskuse juhataja-õppejõuna, farmatseudi õppekava juhtina.
Haridustee: 2000–2004 Tartu Ülikool, farmaatsia instituut
1992–1995 Tallinna Meditsiinikool, farmatseudi õppekava

https://www.etis.ee/CV/Lilian_Ruuben/est

Merle Kiloman töötab Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis.
Haridustee:
1981–1986 Tartu Ülikool, arstiteaduskond, farmaatsia osakond

https://www.etis.ee/CV/Merle_Kiloman/est
Õppekavarühm: Sotsiaaltöö ja nõustamine
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
Neljapäev - Üldinfo

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

Reede - Üldinfo

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

Registreeri ootenimekirja

Tagasi kalendrisse