Õppevideote loomine

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolituse eesmärk on täiendada osalejate teadmisi kaameratest, filmimisest ning video monteerimisest, tutvustada põhimõisteid ning erinevaid võtteid, kuidas tõsta filmitava materjali kvaliteeti, julgustada filmima.
Toimumise aeg: 29.09.2014 - 07.12.2014
Läbiviimise keel --
Maht: 78 akad. tundi
Osalejate arv: 12 kuni 25 osalejat
Hind osalejale: 142 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Koolitusel osalemine on tasuta üldhariduskoolis ja kutsekoolides töötavale:

 • õpetajale
 • haridustehnoloogile
 • õppejuhile
 • õppeasutuse juhile

Koolitus on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies mahus.

Korraldav asutus: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Projektijuht: Aivar Hiio, aivar.hiio@hitsa.ee, tel: 37253421810
Õpisündmuse/ kursuse veebilink: https://koolitus.hitsa.ee/training/...
Toimumise koht
Aadress: Eesti
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Koolitusel osalenud:

 • edendavad ja toetavad loovat ning innovaatilist mõtlemist ja leidlikkust, olles õppijatele eeskujuks (ISTE 1.a)
 • kaasavad õppijaid eluliste küsimuste ja probleemide uurimisse ning lahendamisse digivahendite abil (ISTE 1.b)
 • edendavad õppijate refleksiooni koostöövahendite abil, et avaldada ja avardada õppijate kontseptuaalset arusaamist ja mõtlemist, planeerimist ning loomingulisi protsesse (ISTE 1.c)
 • kavandavad või kohandavad õppimise ja loovuse soodustamiseks asjakohaseid õppetegevusi, mis hõlmavad digivahendeid (ISTE 2.a)
 • kavandavad ja kohandavad õppetegevusi kasutades digivahendeid, et arvestada õppijate erinevaid õpistiile, -strateegiaid ja võimeid (ISTE 2.c)
 • edastavad efektiivselt asjakohast teavet ja ideid õppijatele, vanematele ja kolleegidele, erinevaid digiajastu meediume ja formaate kasutades (ISTE 3.c)
 • soovitavad, edendavad ja õpetavad digitaalse teabe ja tehnoloogia turvalist, seaduslikku ja eetilist kasutamist, sh autoriõiguste ja intellektuaalse omandi põhimõtete järgimist ning asjakohast allikatele viitamist (ISTE 4.a)
Sihtgrupid: lasteaia-, üldharidus-, kutsekooli õpetajad ja õppejõud, koolijuhid ning haridustehnoloogid
Eesmärgid: Koolituse eesmärk on täiendada osalejate teadmisi kaameratest, filmimisest ning video monteerimisest, tutvustada põhimõisteid ning erinevaid võtteid, kuidas tõsta filmitava materjali kvaliteeti, julgustada filmima ning tekitada suuremat huvi sündmuste jäädvustamise ning videomonteerimise vastu.
Sisukirjeldus:

Film on suurepärane vahend informatsiooni ja emotsiooni edastamiseks, ümbritseva elu peegeldamiseks kasutades pilti, heli ja teksti. Läbi õppefilmi peaks õppijani jõudma õpetaja peas olevad mõtted, visualiseeruma teekond mingi probleemi tõstatumisest selle lahendamiseni.

Tegemist on Tartu Ülikooli täienduskoolituskursusega.

Õpisündmuse teemad:
 • videokaamera või videot salvestava fotoaparaadi kasutamine
 • failide salvestamine ning haldamine
 • tarkvara installeerimine
Õppevorm: veebipõhine
Osalemise eeldus: Osalejal peaks olema videosalvestust võimaldava seade (videokaamera, filmiv fotoaparaat, nutitelefon vms.) kasutamise võimalus.
Osaleja oskab kasutada erinevaid IKT võimalusi (kontoritarkvara, internetiteenused, õpitarkvara, sotsiaalne tarkvara jms). Õppematerjalide koostamisel oskab hinnata allikate usaldusväärsust. Refereerib ja viitab kasutatud allikatele. Järgib autoriõigust ja litsentseerib sobival viisil enda materjale.
Lõpetamise tingimused:

Foorumisse esitatud viis vaheülesannet ning lõputöö

Õppekavarühm: Hariduse interdistsiplinaarne õppekavarühm
Märksõnad: õppevideo, video
Väljatöötaja: Tartu Ülikool

Tagasi kalendrisse