Registreerumine:

Kuidas veebipõhistel intervjuudel ja koolitustel edukalt hakkama saada?, 08.05.2020 - 26.05.2021

Täpsem info

Kas oled saanud kutse osaleda online tööintervjuul? Kas sooritad kutseeksami veebipõhiselt? Kas osaled veebipõhisel koosolekul?

Tähelepanu! Kui Sinu asutust ei ole Juhani andmebaasis, leiad selle Äriregistri valikust. Kui Sa ei tööta, palun vali ameti väljas 'ei tööta' ning täpsusta mittetöötamise asjaolud. Korraldaja kogub seda infot lepingutingimuste täitmiseks seaduse alusel.
Sinu andmed
Tööandja info
  • Otsi asutust

Osalemise eest tasub *