Suuhügieen ja proteeside hooldamine (e-kursus)

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolituse eesmärk on anda eakatele ja nende hooldajatele ülevaade hammaste, suuõõne ja proteesidega suuhügieenist ning nõuandeid proteeside hooldamiseks.
Toimumise aeg: 18.05.2020 - 21.05.2020
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 10 akad. tundi
  • Auditoorne: 6 akad. tundi
  • Iseseisev töö: 4 akad. tundi
Osalejate arv: 8 kuni 20 osalejat
Hind osalejale: 25 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Koolitajad:
Korraldav asutus: Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
Projektijuht: Jane Saks, jane.saks@ttk.ee
Toimumise koht
Toimumise koht: Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
Aadress: Kännu tn 67 , Kristiine linnaosa, 13418 , Harju maakond , Eesti
URL: https://ttk.ee/
Lisainfo: 18.05.2020
Kell 9:30-11:00 Õppetunnid Zoom keskkonnas
19.05.2020
Kell 9:30-11:00 Õppetunnid Zoom keskkonnas
20.05.2020
Kell 9:30-11:00 Õppetunnid Zoom keskkonnas
21.05.2020
9:30-11:00 Õppetunnid Zoom keskkonnas
Kirjeldus
Õpiväljundid:
  1. Omab ülevaadet inimese suuõõne, igemete ja hammaste mikrofloorast ja tunneb suuõõne ja proteesidega suuhügieeni põhimõtteid.
  2. Oskab suunata ja abistada suuõõne hügieeni toimingute teostamisel.
  3. Eristab proteeside kahjustusi ja oskab nõustada edasise abi osas.
Sihtgrupid: Eakad ja nende hooldajad, k.a koduste hooldajad.
Sisukirjeldus:

Teemad:

  • Sissejuhatus suuhügieeni. Suuhügieeni põhialused. Suuõõnes esinevad haigusseisundid Erinevad suuhooldusvahendid. Mikroorganismide poolt põhjustatud suuõõne levik ning võimalik kahjustus. Inimese suuõõne, igemete ja hammaste mikrofloora.
  • Eakate suuhügieen  ja suuhoolduse aspektid.
  • Proteesidega suuhügieeni põhimõtteid ja nende hooldamine.
  • Proteeside kahjustused. Edasine abi.
Õppevorm: veebipõhine
Õppekeskkonna kirjeldus: Kursus toimub Moodle e-õppe keskkonnas.
Hindamisviisid: Koolitusel kasutatakse mitte-eristavat hindamist. Õpiväljundite saavutamist kontrollitakse iseseisva töö käigus.
Lõpetamise tingimused:

Õppija osaleb õppetöös 100% ja on omandanud õpiväljundid.

Dokumendi tüüp: Tunnistus või tõend
Õppematerjalide loend: 1. Ireland R. (2005). Clinical Textbook of Dental Hygiene and Therapy. Blackwell Munksgaard. 2. David Felton D., Cooper L., Duqum I., Glenn Minsley G., Guckes L., Haug S., Meredith P., Solie C., Avery D., Chandler N., (2011). Evidence-Based Guidelines for the Care and Maintenance of Complete Dentures: A Publication. Journal of Prosthodontics 20. American College of Prosthodontists S1–S12. 3. Masthan, KMK. (2010). Textbook of Human Oral Embryology, Anatomy, Physiology, Histology and Tooth Morphology. India: Jaypee Brothers Medical Publishers. 4. Da Silva, J. D. jt (2008). Oxford American handbook of clinical dentistry. Oxford; New York, Oxford University Press.
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Erialane kõrgharidus, õpetajana töötamise kogemus.
Täpsem info: https://www.etis.ee/CV/Maarika_Tõnts/est
https://www.etis.ee/CV/Olga_Novikova/est
Õppekavarühm: Eakate ja puudega täiskasvanute hooldamine

Tagasi kalendrisse