Veebipõhine keele ja kirjanduse tund

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolitusel jagatakse kogemusi ja nõuandeid, milliste vahenditega ja kuidas korraldada veebipõhist distantsõpet keele ja kirjanduse tunnis.
Toimumise aeg: 13.04.2020 - 17.04.2020
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 13 akad. tundi
  • Praktiline: 13 akad. tundi
Osalejate arv: 17 kuni 25 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Koolitajad:
  • Sirje Nootre (Märjamaa Gümnaasium)
Korraldav asutus: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Projektijuht: Triin Kaasik, triin.kaasik@hitsa.ee, tel: 6510108
Toimumise koht
Lisainfo: Veebiseminarid koolitusele registreeritud osalejatele:
E 13. aprill kell 17.00-18.00
K 15. aprill kell 17.00-18.00
R 17. aprill kell 15.00-16.00
Veebisemianrid salvestatakse ning neid on võimalik kursusel osalejatel järele vaadata.
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Õpetaja oskab valida enda vajadustest lähtuvalt vahendid ja keskkonnad ning loob õpilasi toetava veebipõhise eesti keele ja kirjanduse tunni.

Sihtgrupid: Põhikooli ja gümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse õpetajad.
Eesmärgid: Toetada eesti keele ja kirjanduse õpetajaid veebipõhiste materjalide loomisel ja distantsõppeks sobivate keskkondade kasutamisel.
Sisukirjeldus:

Märjamaa Gümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse õpetaja Sirje Nootre jagab oma kogemusi ja nõuandeid, milliste vahenditega ja kuidas korraldada veebipõhist distantsõpet. Sirje tutvustab õppematerjalide loomise, jagamise ja ühistöö võimalusi Google Drive´is, töölehtede loomist, jagamist  ja tagasisidestamist Wizer.me keskkonnas, H5P interaktiivsete ülesannete loomist, jagamist ja taaskasutamist. Lisaks jagab Sirje muude vahenditega loodud ülesandeid ja soovitusi nende kasutamiseks.  

Koolitus toimub 100% veebipõhiselt Moodle õpikeskkonnas. Koolitus koosneb iseseisvalt läbitavatest õppematerjalidest ning veebiseminaridest, mille käigus jagab koolitaja reaalajas oma kogemusi ja soovitusi ning näitab, kuidas keskkondi ja vahendeid kasutada. Iga veebiseminari järel on osalejatel võimalik saadud teadmisi iseseisvalt proovida ja soovi korral juba ka distantsõppes rakendada. Koolituse lõpus on kokkuvõttev veebiseminar, mille käigus jagatakse viimaseid nõuandeid ja osalejate saadud kogemusi. Veebiseminarid toimuvad Google Meet keskkonnas ja annavad võimaluse suhelda koolitajaga reaalajas. Kohtumised salvestatakse ning neid on võimalik kursusel osalejatel ka järele vaadata.

Õpisündmuse teemad:
  • Google Drive´is veebilehe, vormi, esitluse, veebitahvli ja dokumendi loomine, jagamine ja tagasisidestamine. Google Drive kui ühistöökeskkond.
  • Wizer.me keskkonnas töölehtede loomise mitmekülgsete võimalustega tutvumine, ülesannete kontrollimine ja tagasiside. Materjalipangast sobivate ülesannete leidmine.  
  • H5P interaktiivsete ülesannete loomine ja kasutamine õppetöös. 
  • Näiteid ja soovitusi muude keskkondade ja töövahendite kohta: Weebly, Screencast-O-Matic, LearningApps, Aswergarden, Canva, Biteable, Wordart jt.
  • Lõpetamise tingimused: Aktiivne osalemine koolitusel (osalemine veebiseminaridel ja veebipõhise tunni kavandamine).

Õppevorm: veebipõhine
Osalemise/ alustamise eeldused: HITSA Moodle konto olemasolu või selle loomine ning reaalajas veebiseminaridel osalemise võimalus.
Lõpetamise tingimused:

Aktiivne osalemine koolitusel (osalemine veebiseminaridel ja veebipõhise tunni kavandamine).

Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo

Tagasi kalendrisse