Mööbli või muu toote kavandamine arvutil SketchUp Make abil

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolituse lõpuks teostab õpilane mööbli või mõne muu sisustuselemendi täpse 3D modelleerimise arvutis, kasutades programmi SketchUp Make.
Toimumise aeg: 30.07.2020 - 05.09.2020
Registreerimine avatud 21.04.2020
Registreerimine suletud alates 22.04.2020
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 28 akad. tundi
 • Auditoorne: 28 akad. tundi
Osalejate arv: 12 kuni 15 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

vcxvcxv

Koolitajad:
 • Marek Seil (Haapsalu Kutsehariduskeskus)
Korraldav asutus: Haapsalu Kutsehariduskeskus
Projektijuht: Ingrit Kera, ingrit.kera@hkhk.edu.ee
Mööbli või muu toote kavandamine arvutil SketchUp Make abil
Toimumise koht
Toimumise koht: Haapsalu Kutsehariduskeskus
Aadress: Ehitajate tee 3 , Uuemõisa alevik, 90401 , Lääne maakond, Eesti
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Koolituse lõppuks õppija:

 • Kavandab mööbli või mõne muu sisustuselemendi täpse 3D modelleerimise arvutis, kasutades programmi SketchUp Make.
 • Kasutab tehtud 3D kavandit: esitleb toodet, demonteerib, muudab detailide kuju ja mõõtmeid, komplekteerib tagasi tooteks.
 • Vormistab kavandi joonisteks koos erinevate vaadete ja mõõtudega.
Sihtgrupid: Ei tööta, Oskus- ja käsitöölised, Seadme- ja masinaoperaatorid ning koostajad.
Inimesed, kellel on vajalik mööbli või muu eseme (toote) projekteerimine tootmiseks või kliendile esitamiseks. Puiduvaldkonna ettevõtjad, restauraatorid, ehitajad ja sisekujundajad.

Õppe alustamise nõuded: arvutikasutamise oskus tavakasutajana.
Eesmärgid: Koolituse lõpuks teostab õpilane mööbli või mõne muu sisustuselemendi täpse 3D modelleerimise arvutis, kasutades programmi SketchUp Make.
Sisukirjeldus:
 • Programmi SketchUp Make 2015 tutvustamine, allalaadimise juhised, erinevused Pro versioonist
 • Erinevate detailide täpne konstrueerimine
 • Komponendi muutmine, liigutamine, pööramine, kopeerimine
 • Detailide komplekteerimine tooteks
 • Töölaua kohandamine, teljed, vaated, tööriistaribad, stiilid
 • Tavalisemate tööriistade kasutamine, lühivalikud, sujuvama navigeerimise võimalused
 • Toote kavandamine detailide kaupa, proportsioonide ja kuju muutmine. Erinevakujuga detailid s.h. treitud komponendid. Kokku ja lahti monteerimine
 • Toote või detailide 2D-joonised koos vaadete, mõõtude, lõigetega
 • Ruumide kavandamine, joonestamine kihtides. SketchUp Warehouse tutvustus
Õpisündmuse teemad:
 • Programmi SketchUp Make 2015 tutvustamine, allalaadimise juhised, erinevused Pro versioonist
 • Erinevate detailide täpne konstrueerimine
 • Komponendi muutmine, liigutamine, pööramine, kopeerimine
 • Detailide komplekteerimine tooteks
 • Töölaua kohandamine, teljed, vaated, tööriistaribad, stiilid
 • Tavalisemate tööriistade kasutamine, lühivalikud, sujuvama navigeerimise võimalused
 • Toote kavandamine detailide kaupa, proportsioonide ja kuju muutmine. Erinevakujuga detailid s.h. treitud komponendid. Kokku ja lahti monteerimine
 • Toote või detailide 2D-joonised koos vaadete, mõõtude, lõigetega
 • Ruumide kavandamine, joonestamine kihtides. SketchUp Warehouse tutvustus
Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Õpe toimub Haapsalu Kutsehariduskeskuse arvutiklassis. Arvutiklass, 21 töökohta, mis on komplekteeritud vajaliku tarkvaraga. Kõik vahendid ja ruumid vastavad töötervishoiu- ja tööohutuse nõuetele. Õpperuumidesse pääseb ka liikumispuudega õppija. Õppematerjalid annab õppijale ja koostab koolitaja. Õppetöö kõigus võib ette tulla väiksemaid koduseid töid.
Hindamisviisid: Mitteeristav hindamine. Praktiline töö arvutil etteantud projektide joonestamisena, teostus, analüüs, võimalikud parandused kavandis.

Hindamiskriteeriumid:
Kavandab planeeritava toote täpsetes mõõtudes ja kujus lahtivõetavana eraldi detailideks.
Osalemise/ alustamise eeldused: Registreerumisel palume tutvuda HKHK täiskasvanute koolituskursuste korraldamise eeskirjaga. Tasuta kursustele saamiseks tuleb täita elektrooniline registreerimisvorm õppeinfosüsteemis, kus saab kirjeldada koolitusvajadust ja motivatsiooni. Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine ning põhjendus. Teiega võetakse ühendust. Kursuse toimumist finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondi programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“.
Lõpetamise tingimused:

Lõpetajale väljastatakse:

 • Haapsalu KHK täienduskoolituse tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud. Nõutav on õpiväljundite hindamine ja vähemalt 70% ulatuses õppekava läbimine. Hindamine on mitteeristav.

või

 • tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes tundides.
Dokumendi tüüp: Tunnistus või tõend
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Aare Mehiste
puiduvaldkonna kutseõpetaja
Õppekavarühm: Arvutikasutus
Viiakse läbi ESF toel
ESF logo
1. moodul - Üldinfo

Vaata detailset infot

Mooduli õpiväljundid: Tunneb tööks vajalikku programmi
Sisukirjeldus: Tunneb tööks vajalikku programmi
Õppevorm: veebipõhine
Maht: 8.00 akad. tundi

Vaata vähem

1. Sissejuhatus - Üldinfo

Vaata sündmuse detailset infot

Sisukirjeldus: Tutvustus. Üevaade programmist ja koolituse ajakavast

Vaata vähem

2. Programmi tutvumine - Üldinfo

Vaata sündmuse detailset infot

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse