Moodle'i kursus nädalaga

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Moodle on e-õppeplatvorm, mis võimaldab läbi viia e-kursuseid. Eelteadmised osalemiseks ei ole vajalikud ning koolitus toimub veebiseminaridel reaalajas kohtumistega.
Toimumise aeg: 31.03.2020 - 07.04.2020
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 26 akad. tundi
 • Praktiline: 16 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 10 akad. tundi
Osalejate arv: 15 kuni 50 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Koolitusel osalemine on tasuta lasteaias, üldhariduskoolis ja kutsekoolis töötavale:

 1. õpetajale
  tugispetsialistile (eripedagoog, sotsiaalpedagoog, psühholoog, logopeed)
  haridustehnoloogile
  õppejuhile
 2. õppeasutuse juhile

Alates veebruarist 2019 on osalemine tasuta ka muule koolimeeskonna liikmele, kelle tööülesannetest tulenevalt on koolitusel osalemine vajalik.

Koolitus on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies mahus. Tutvu koolitusel osalemise tingimustega.

Koolitajad:
 • Riina Tralla (Luua Metsanduskool)
 • Katrin Uurman (Räpina Aianduskool)
 • Anne Krull (Tartu Kutsehariduskeskus)
Korraldav asutus: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Projektijuht: Triin Saar, triin.saar@hitsa.ee
Moodle'i kursus nädalaga
Toimumise koht
Toimumise koht: Veebis. Aadress saadetakse registreerunule enne veebiseminari toimumist emailile.
Lisainfo: Veebiseminarid toimuvad:
31.03 kell 16:00-17:00
03.04 kell 16:00-17:00
07.04 kell 16:00-17:00

Veebiseminaril osalemiseks on vajalikud kõrvaklapid või kõlarid ning lauaarvuti või sülearvuti, veebikaamera ega mikrofon ei ole osalemiseks vajalik.

Veebiseminar toimub Adobe Connect keskkonnas, mille videojuhendi leiate siit: https://www.youtube.com/watch?v=ohRaHomM3Xg
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Osaleja oskab luua kursust Moodle'i keskkonnas, valida õppetöö läbiviimiseks sobivaid töövahendeid ning toetada õppijat õppeprotsessi jooksul.

Sihtgrupid: Ülikoolide ja kõrgkoolide õppejõud.
kõik õpetajad, eelkõige III ja IV kooliastme õpetajad, kes soovivad luua e-kursust Moodle'i keskkonnas ja toetada õppijat e-õppe keskkonnas.
Eesmärgid: Õpetaja loob toimiva Moodle’i kursuse, kus saab alustada õppijatega kohe tööd.
Sisukirjeldus:

Praktiline Moodle'i keskkonna koolitus kõigile õpetajatele, kuid eelkõige III ja IV kooliastme õpetajatele, kes soovivad luua e-kursust Moodle'i keskkonnas ja toetada õppijat e-õppe keskkonnas. Koolituse käigus toimuvad reaalajas veebiseminarid ning saadud teadmisi saab kohe Moodle'i keskkonnas rakendada.Veebisieminarid salvestatakse ning neid on võimalik järele vaadata, kuid reaalajas kohtumised annavad võimaluse koolitajatega suhtluseks.

Õpisündmuse teemad:
 • Ülevaade Moodle’i keskkonnast
 • Kursuse loomise ABC
 •  Moodle’i töövahendid ja nende kasutamine
 • Õppeprotsessi läbiviimine Moodle keskkonnas ja õppija toetamine
Õppevorm: veebipõhine
Osalemise/ alustamise eeldused: Eelteadmised ei ole vajalikud
Lõpetamise tingimused:

Iseseisvad tööd on tähtajaks esitatud.  Osaleja on loonud e-kursuse Moodle'is

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Õppekavarühm: Arvutikasutus
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo

Tagasi kalendrisse