Moodle'i kursus nädalaga

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Moodle on e-õppeplatvorm, mis võimaldab läbi viia e-kursuseid. Eelteadmised osalemiseks ei ole vajalikud ning koolitus toimub veebiseminaridel reaalajas kohtumistega.
Toimumise aeg: 12.03.2020 - 29.04.2020
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 26 akad. tundi
 • Praktiline: 16 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 10 akad. tundi
Osalejate arv: 15 kuni 100 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Koolitusel osalemine on tasuta lasteaias, üldhariduskoolis ja kutsekoolis töötavale:

 1. õpetajale
  tugispetsialistile (eripedagoog, sotsiaalpedagoog, psühholoog, logopeed)
  haridustehnoloogile
  õppejuhile
 2. õppeasutuse juhile

Alates veebruarist 2019 on osalemine tasuta ka muule koolimeeskonna liikmele, kelle tööülesannetest tulenevalt on koolitusel osalemine vajalik.

Koolitus on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies mahus. Tutvu koolitusel osalemise tingimustega.

Koolitajad:
 • Anne Krull (Tartu Kutsehariduskeskus)
 • Veronika Rogalevitš (Tallinna Ülikool)
 • Ingrid Maadvere (Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus)
Korraldav asutus: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Projektijuht: Triin Saar, triin.saar@hitsa.ee
Õpisündmuse veebilink: https://moodle.hitsa.ee/course/view.php?id=29073
Moodle'i kursus nädalaga
Toimumise koht
Lisainfo: Veebiseminarid toimuvad
12.03 kell 17.00-18.00
16.03 kell 18.00-19.00
18.03 kell 18.00-19.00
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Osaleja oskab luua kursust Moodle'i keskkonnas, valida õppetöö läbiviimiseks sobivaid töövahendeid ning toetada õppijat õppeprotsessi jooksul.

Sihtgrupid: Ülikoolide ja kõrgkoolide õppejõud.
kõik õpetajad, eelkõige III ja IV kooliastme õpetajad, kes soovivad luua e-kursust Moodle'i keskkonnas ja toetada õppijat e-õppe keskkonnas.
Eesmärgid: Õpetaja loob toimiva Moodle’i kursuse, kus saab alustada õppijatega kohe tööd.
Sisukirjeldus:

Praktiline Moodle'i keskkonna koolitus kõigile õpetajatele, kuid eelkõige III ja IV kooliastme õpetajatele, kes soovivad luua e-kursust Moodle'i keskkonnas ja toetada õppijat e-õppe keskkonnas. Koolituse käigus toimuvad reaalajas veebiseminarid ning saadud teadmisi saab kohe Moodle'i keskkonnas rakendada.Veebisieminarid salvestatakse ning neid on võimalik järele vaadata, kuid reaalajas kohtumised annavad võimaluse koolitajatega suhtluseks.

Õpisündmuse teemad:
 • Ülevaade Moodle’i keskkonnast
 • Kursuse loomise ABC
 •  Moodle’i töövahendid ja nende kasutamine
 • Õppeprotsessi läbiviimine Moodle keskkonnas ja õppija toetamine
Õppevorm: veebipõhine
Osalemise/ alustamise eeldused: Eelteadmised ei ole vajalikud
Lõpetamise tingimused:

Iseseisvad tööd on tähtajaks esitatud.  Osaleja on loonud e-kursuse Moodle'is

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Õppekavarühm: Arvutikasutus
Viiakse läbi ESF toel
ESF logo

Tagasi kalendrisse