Praktiline küberturvalisus haridusasutuses (kesktase, Windows)

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Küberturvalisus on muutunud lahutamatuks osaks meie arvutikasutamise oskusest ning ohud valitsevad meid igapäevaselt. Koolitusel saavad osalejad praktiliselt läbi katsetada levinud ründeid Windows tööjaama vastu ning õpivad kuidas ennast kaitsta.
Toimumise aeg: 18.08.2020 - 18.08.2020
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 6 akad. tundi
 • Praktiline: 6 akad. tundi
Osalejate arv: 10 kuni 12 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Koolitajad:
 • Alo Peets (Robotimeister OÜ)
Korraldav asutus: Harno
Projektijuht: Triin Kaasik, triin.kaasik@harno.ee
Praktiline küberturvalisus haridusasutuses (kesktase, Windows)
Toimumise koht
Toimumise koht: Tartu (täpsustub lähiajal)
Aadress: Kaarsild, Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond, Eesti
Lisainfo: Täpne toimumiskoht on veel lahtine
Kirjeldus
Kompetentsi mudel Õpetaja digipädevusmudel
Kompetentsid
 • 2.3. Haldamine, kaitsmine ja jagamine
 • 6.1. Info- ja andmekirjaoskus
 • 6.4. Digiturvalisus
 • 6.5. Probleemilahendus
Õpiväljundid:
 • Osaleja teab konkreetseid küberturvalisuse ründeid ja kaitse meetodeid
 • Osaleja mõistab digitaalmaaimas valitsevaid ohtusid, privaatsuse aspekte ja küberturvalisuse teema olulisust
 • Osaleja oskab enda Windows arvutit seadistada nii, et see oleks kaitstud levinud rünnete vastu. Koolituse läbinu on võimeline õpilastega haridusasutuses lihtsamaid ründeid läbi tegema ning kaitsemeetmeid rakendama
 • Osaleja oskab tundlikku digitaalset sisu kaitsta, privaatsuse põhimõtteid järgida
 • Osaleja oskab õppeprotsessis rakendada ülesandeid, mis suunavad õppijaid digiseadmeid ja digisisu ohutult ja vastutustundlikult kasutama, sh isikuandmeid, privaatsust, tervist ja heaolu kaitsma; samuti oskab seda õppeprotsessi hinnata
Sihtgrupid: Koolitusel saavad osaleda ainult üldhariduskoolide õpetajad, haridustehnoloogid, õppealajuhatajad ja direktorid.
Eesmärgid: Koolituse eesmärk on läbi praktiliste harjutuste tõsta osalejate küberturvalisuse teadlikkust sooritades praktilisi harjutusi rünne-kaitse stiilis. Pärast näidete läbi tegemist on osalejad informeeritumad ja oskavad hinnata paremini digi-turvalisuse olulisust igapäevaelus.
Sisukirjeldus:

Koolitus võimaldab osalejatel läbi harjutada levinud ründed ja kaitse meetodid Windows töömasinas. Töö toimub juhendaja poolt eelnevalt ette valmistatud VirtualBox virtuaalmasinas. IT süsteemi turvalisuse tõstes kasutusmugavus enamasti väheneb seega on ründed lahutamatu osa põhjendamaks, miks peaksid osalejad oma kasutusharjumusi muutma. Rünnetest käsitletakse parooli teadmata Windowsi sisenemist, kellegi teise nimel e-maili saatmist, tegevuse salvesti, paha USB seadmeid jne. Kaitsetest seadistatakse tarkvara uuendamine, viirusetõrje, krüpteering, paroolihaldus, kasutajaõigused, privaatsuse tagamine internetis, isikuandmete kaitse ja muud teemad. Tegevus toimub käed külge vormis juhendaja poolt ette valmistatud praktiliste harjutuste läbi tegemise vormis ning juhendaja räägib kohapeal eesti keeles juurde vajalikud taustteadmised ja annab tööjuhised. Töö toimub kaheliikmelistes gruppides ehk paarides (iga arvuti taga 2 osalejat).

Koolitusel aktiivselt osalenud saavutavad õpetaja digipädevusmudeli alamosa 6.4 Digiturvalisus valdkonnas 3.nda ehk kesktaseme. Täiendavalt arendatakse 6.5 probleemilahendus, 6.1 Info- ja andmekirjaoskus ja 2.3
Haldamine, kaitsmine ja jagamine. 

Õpisündmuse teemad:

Koolitusel käsitletakse järgmisi teemasid (enamik praktiliste harjutuste vormis):

 • Windowsi sisenemine parooli teadmata (5x SHIFT)
 • Füüsiline seadmete turvalisus (luku muukimine)
 • Andmekandja krüpteerimine info kaitseks (Bitlocker)
 • Paroolid ja nende haldus (KeePass)
 • USB seadmete turvalisus (PahaUSB, rubberducky)
 • Administraator saab kõike teha (kasutajaõigused)
 • Teise isiku nimel e-maili saatmine (õngitsuskirjad)
 • Tegevuse salvesti (keylogger)
 • Iga tegevus jätab endast märgi (LastActivityView)
 • Kuidas pahavara ennast käima paneb (autoruns)
 • Tarkvara uuendamine ja viirusetõrje (Defender)
 • Andmete varundus (millal saab taastada Recuva, kus andmeid hoida OneDrive)
 • Privaatsus digitaalses ühiskonnas (kliendikaardid, web tracking, riiklik jälgimine)
 • Autoriõigused ja tundliku digitaalse sisu kaitsmine, privaatsuse põhimõtete järgimine.
 • Arutelu: Kuidas küberturvalisust koolis õpetada?
Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Töö toimub juhendaja poolt eelnevalt ette valmistatud VirtualBox virtuaalmasinas. Tegutsetakse kaheliikmelistes gruppides ehk paarides (iga arvuti taga 2 osalejat).
Osalemise eeldus: Igapäevane arvutikasutamise oskus Windows operatsioonisüsteemis. Linux keskkonda koolitusel ei kasutata. Koolitusel on lubatud osaleda ainult üldhariduskoolide õpetajatel, haridustehnoloogidel, õppealajuhatajatel ja direktoritel.
Lõpetamise tingimused:

aktiivne osalus koolitusel

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Märksõnad: küberturvalisus, turvalisus, häkkimine, windows, digiohutus, digihügieen
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo

Tagasi kalendrisse