Arvuti kasutamine edasijõudnutele

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Tööturul püsimine ja tööturule kandideerimine eeldab arvuti- ja nutiseadmete kasutamise oskust. Antud koolitus on suunatud töötajatele, kes soovivad arendada arvuti- ja nutiseadmete kasutamise oskust, et laiendada oma võimalusi tööturul.
Toimumise aeg: 25.05.2020 - 17.06.2020
Kontaktpäev:
 • 1. koolituspäev (25.05.2020 08:30 - 25.05.2020 12:15)
 • 2. koolituspäev (27.05.2020 08:30 - 27.05.2020 12:15)
 • 3. koolituspäev (01.06.2020 08:30 - 01.06.2020 12:15)
 • 4. koolituspäev (03.06.2020 08:30 - 03.06.2020 12:15)
 • 5. koolituspäev (08.06.2020 08:30 - 08.06.2020 12:15)
 • 6. koolituspäev (10.06.2020 08:30 - 10.06.2020 12:15)
 • 7. koolituspäev (15.06.2020 08:30 - 15.06.2020 12:15)
 • 8. koolituspäev (17.06.2020 08:30 - 17.06.2020 12:15)
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 40 akad. tundi
 • Auditoorne: 20 akad. tundi
 • Praktiline: 20 akad. tundi
Osalejate arv: 6 kuni 10 osalejat Grupp on täis
Hind osalejale: 340 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Enne registreerumist tutvu kindlasti koolitusel osalemise tingimustega.

Informatsiooni oma isikuandmete töötlemise kohta leite siit.

Koolitajad:
 • Liina Bork (Väike-Maarja Õppekeskus)
Korraldav asutus: Tallinna Tehnikakõrgkool
Projektijuht: Maive Türkel, maive.turkel@tktk.ee, tel: 3223566
Õpisündmuse/ kursuse veebilink: http://www.tktk.ee
Toimumise koht
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, Eesti
URL: http://www.tktk.ee
Lisainfo: Koolitus toimub 2 korda nädalas.
Esmaspäeviti ja kolmapäeviti kella 08.30-12.00.
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • koostab dokumente tekstitöötlusprogrammiga;
 • koostab arvutustabeleid ja nende põhiseid diagramme;
 • kasutab e-posti ja veebikeskkondasid asjaajamiseks ja dokumentide saatmiseks;
 • teostab infootsinguid nii arvutit kui nutiseadmeid kasutades;
 • kasutab nutiseadmete põhivõimalusi.
Eesmärgid: Arendada arvuti ja nutiseadmete kasutamiseks vajalikke teadmisi ja oskused.
Sisukirjeldus:
 • Välised salvestusseadmed ja keskkonna (sh pilvetehnoloogia) ning nende kasutamine.
 • Töökeskkonna põhiseaded (programmide põhiseaded ja nende muutmine).
 • Tekstitöötluse põhikorraldused, erinevate dokumentide koostamine ja vormindamine (CV, avaldus, motivatsioonikiri).
 • Tabelarvutusprogrammi põhikorraldused (teksti, arvude ja valemite sisestamine, lahtrite vormindamine), tabelite koostamine ja kujundamine. Valemite koostamine, funktsioonide kasutamine.Diagrammide loomine.
 • Infootsingud arvutis ja nutiseadme abil. E-teenuste kasutamine. Nutiseadmete kasutamine (seadistamine, rakenduste otsing ja installeerimine).
 • E-posti kasutamise põhikorraldused (e-kirja saatmine ja neile vastamine, edasi saatmine). Failide saatmine (sh nutiseadet kasutades).
Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Õpperuumid on varustatud õppetööks vajalike nüüdisaegsete tehniliste vahenditega. Arvutid on ühendatud lokaalvõrku. Kõik arvutid on ühendatud aktiivkataloogi (domeeni). Kõikidel töökohtadel on võimalik kasutada Internetti, ID kaarti ning klassis asuvat võrguprinterit trükkimiseks. Koolitusruumid (sh õppetehnika) vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.
Hindamisviisid: Praktilised ülesanded (loodud dokumendi andmed on sisestatud korrektselt, lehekülje üldine kujundus on otstarbekas ja esitamiseks sobiv; tabel on sobivalt kujundatud, andmed on õigesti sisestatud, kasutatud on sobivaid andmetüüpe ja- vormingut; infootsingu ülesanne lektori valitud keskkonnas).
Osalemise eeldus: Arvutikasutaja baasoskused algtasemel.
Lõpetamise tingimused:

Õpe loetakse sooritatuks, kui õppija on omandanud õpiväljundid ja osalenud 70% ulatuses kontakttundides.

Dokumendi tüüp: Tunnistus või tõend
Õppematerjalide loend: Õppematerjalid Moodle keskkonnas.
Õppekavarühm: Tööoskused
Märksõnad: Andme- ja tekstitöötlus, arvuti kasutamine, nutiseadmed
1. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 25.05.2020 08:30 - 25.05.2020 12:15
Koolitajad: Liina Bork (Väike-Maarja Õppekeskus)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, Eesti
URL: http://www.tktk.ee
Lisainfo: Koolitus toimub 2 korda nädalas.
Esmaspäeviti ja kolmapäeviti kella 08.30-12.00.

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

2. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 27.05.2020 08:30 - 27.05.2020 12:15
Koolitajad: Liina Bork (Väike-Maarja Õppekeskus)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, Eesti
URL: http://www.tktk.ee
Lisainfo: Koolitus toimub 2 korda nädalas.
Esmaspäeviti ja kolmapäeviti kella 08.30-12.00.

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

3. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 01.06.2020 08:30 - 01.06.2020 12:15
Koolitajad: Liina Bork (Väike-Maarja Õppekeskus)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, Eesti
URL: http://www.tktk.ee
Lisainfo: Koolitus toimub 2 korda nädalas.
Esmaspäeviti ja kolmapäeviti kella 08.30-12.00.

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

4. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 03.06.2020 08:30 - 03.06.2020 12:15
Koolitajad: Liina Bork (Väike-Maarja Õppekeskus)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, Eesti
URL: http://www.tktk.ee
Lisainfo: Koolitus toimub 2 korda nädalas.
Esmaspäeviti ja kolmapäeviti kella 08.30-12.00.

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

5. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 08.06.2020 08:30 - 08.06.2020 12:15
Koolitajad: Liina Bork (Väike-Maarja Õppekeskus)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, Eesti
URL: http://www.tktk.ee
Lisainfo: Koolitus toimub 2 korda nädalas.
Esmaspäeviti ja kolmapäeviti kella 08.30-12.00.

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

6. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 10.06.2020 08:30 - 10.06.2020 12:15
Koolitajad: Liina Bork (Väike-Maarja Õppekeskus)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, Eesti
URL: http://www.tktk.ee
Lisainfo: Koolitus toimub 2 korda nädalas.
Esmaspäeviti ja kolmapäeviti kella 08.30-12.00.

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

7. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 15.06.2020 08:30 - 15.06.2020 12:15
Koolitajad: Liina Bork (Väike-Maarja Õppekeskus)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, Eesti
URL: http://www.tktk.ee
Lisainfo: Koolitus toimub 2 korda nädalas.
Esmaspäeviti ja kolmapäeviti kella 08.30-12.00.

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

8. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 17.06.2020 08:30 - 17.06.2020 12:15
Koolitajad: Liina Bork (Väike-Maarja Õppekeskus)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, Eesti
URL: http://www.tktk.ee
Lisainfo: Koolitus toimub 2 korda nädalas.
Esmaspäeviti ja kolmapäeviti kella 08.30-12.00.

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse