Google Drive ühistöö ja kaugtöövahend

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Tänapäeva kiires maailmas on vaja tehnoloogiliste IT lahendustega kaasas käia. Google Drive pakub head lahendust pilveteenusena, tagasisideks, mahukate dokumentide jagamiseks ja ka kiireks koostöötamiseks erinevates kohtades, jagades ühte dokumenti, saat
Toimumise aeg: 15.06.2020 - 30.06.2020
Registreerimine avatud 01.06.2020
Registreerimine suletud alates 13.06.2020
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 26 akad. tundi
  • Auditoorne: 8 akad. tundi
  • Praktiline: 18 akad. tundi
Osalejate arv: 10 kuni 12 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

2020. aasta tellimuse sihtgrupiks on:

  • Erialase hariduseta täiskasvanud,
  • keskhariduseta täiskasvanud
  • aegunud oskustega elanikkond vanuses 50+

Tasuta kursustel ei saa osaleda kutseõppeasutuses või kõrgkoolis tasemeõppes riigieelarvelisel kohal õppivad õpilased ja üliõpilased.

 

Palun arvestage sellega, et kursusele registreerudes ei ole Te automaatselt kursuse õppegruppi arvatud. Kursusel osalejate valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine ja õppija kursusel osalemissoovi põhjendus. Teiega võetakse umbes poolteist nädalat enne kursuse algust ühendust ja antakse teada, kas olete õppegruppi arvatud.

Koolitajad:
  • Inge Lahtmets (Miina Härma Gümnaasium)
Korraldav asutus: Valgamaa Kutseõppekeskus
Projektijuht: Kristel Unt, kristel.unt@vkok.ee
Vaatlev partner: Haridus- ja Teadusministeerium
Õpisündmuse veebilink: https://www.vkok.ee/kursus/
Toimumise koht
Toimumise koht: Puka Kogukond
Aadress: Võru mnt 2, Puka alevik, Otepää vald, Valga maakond, Eesti
URL: https://www.vkok.ee/
Lisainfo: Koolitus toimub Puka kogukonnaköögi ruumides.
Kooli tn 6, Puka alevik, Otepää vald, Valga maakond, Eesti
Koolituse kuupäevad:
15.-16.06 kell 17-20.45
27.-28.06 kell 10-13.45
29.06 kell 17-20.45
Kirjeldus
Õpiväljundid:
• kasutab Google Drive keskkonda erinevate dokumentide haldamiseks ja jagamiseks;
• koostab Google Form küsitlustarkvara küsimustike ja testide loomiseks ja haldamiseks;
• kasutab Google Calendar keskkonda sündmuste lisamiseks, muutmiseks ja uute kalendrite loomiseks ning jagamiseks;
• haldab Gmail keskkonda.

Sisukirjeldus:

Google Drive Docs keskkond (auditoorse töö maht 1, praktilise töö maht 6)

• Keskkonda sisenemine, seadete määramine 
• Dokumentide (tekstidokumendid, tabel, esitlus) loomine ja mallide kasutamine 
• Dokumentide jagamine teistele kasutajatele ja kasutajaõiguste muutmine 
• Arvuti sünkroniseerimine Google Drive keskkonnaga

Google Form küsitlustarkvara kasutamine (auditoorse töö maht 1, praktilise töö maht 4)

• Küsitlusdokumendi loomine, kujundamine 
• Eri tüüpi küsimuste sisestamine (valikvastustega, skaalaga, tabel-tüüpi ja vabas vormis vastustega tekstiküsimused) 
• Filterküsimuste kasutamine 
• Küsitluse kinnitusteksti ja vastamise sätete määramine 
• Küsitluse saatmine lingina ning e-kirjana. Küsitluse sulgemine. 
• Vastuste analüüsimine koondatuna tabelisse ja automaatselt genereeritud graafikutena

Google Calender võimalused (auditoorse töö maht 1, praktilise töö maht 2)

• Sündmuste lisamine, haldamine ja jagamine 
• Sündmuste otsimine ja meeldetuletus 
• Kalendri lisamine ja haldamine, jagamine ja ühiskasutus 
• Ülesannete lisamine ja haldamine

Gmaili keskkonna kasutamine: (auditoorse töö maht 2, praktilise töö maht 3)

• Kasutajakonto loomine ja keskkonda sisenemine, turvakinnituse kasutamine; 
• E-kirja koostamine, saatmine (sh pimekoopia) ja saadud kirjadele vastamine; 
• E- kirja haldamine (teisaldamine, liigendamine, kustutamine, arhiveerimine, taastamine, tähistamine); 
• E-kirjade otsimine ja sorteerimine; 
• E-kirja printimise seaded; 
• Keskkonna vasaku menüü haldamine; 
• Kategooriate ja vahekaartide haldamine; 
• Üldised seaded (allkirja lisamine, puhkusevastaja kasutamine, meilivestluse vaate muutmine jm); 
• Filtrite kasutamine; 
• Erinevate e-posti kontode toomine oma Gmaili konto alla ja nende haldamine; 
• Kontaktide ja kontaktigruppide haldamine (lisamine, muutmine, kustutamine); 
• Gmaili keskkonna välimuse muutmine

 

Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Koolitus toimub ruumis, mis on varustatud sülearvutitega.
Hindamisviisid: 70% osavõtt.
Hindamismeetodid, hindamiskriteeriumid
Praktiline ülesanne nr 1
Gmaili nõuetekohane seadistamine Seadistab G maili vastu võtma kirju suhtlus.ee kontolt
Praktiline ülesanne nr 2
Dokumendi nõuetekohane koostamine. Koostab ja vormindab etteantud dokumendi ja annab selle ühiskasutusse õpetajaga
Praktiline ülesanne nr 3
Küsitluse koostamine, läbiviimine ja Google Drive abil kokkuvõtte tegemine. Küsitluse koostamine etteantud ülesande alusel, millele kaasõppurid vastavad ning kokkuvõtete tegemine, kasutades selleks Google Drive`i võimalusi.
Mitteeristav hindamine (A, arvestatud; MA, mittearvestatud).
Osalemise/ alustamise eeldused: Algtasemel arvutikasutamise oskus, huvi ja vajadus antud koolituse vastu.
Lõpetamise tingimused:
70% osavõtt. 
Hindamismeetodid, hindamiskriteeriumid
Praktiline ülesanne nr 1
Gmaili nõuetekohane seadistamine Seadistab G maili vastu võtma kirju suhtlus.ee kontolt
Praktiline ülesanne nr 2
Dokumendi nõuetekohane koostamine. Koostab ja vormindab etteantud dokumendi ja annab selle ühiskasutusse õpetajaga
Praktiline ülesanne nr 3
Küsitluse koostamine, läbiviimine ja Google Drive abil kokkuvõtte tegemine. Küsitluse koostamine etteantud ülesande alusel, millele kaasõppurid vastavad ning kokkuvõtete tegemine, kasutades selleks Google Drive`i võimalusi.
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Inge Lahtmets- Tallinna Ülikool, Haridustehnoloogia magister
Õppekavarühm: Arvutikasutus
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo

Registreeri

Tagasi kalendrisse