Ettevalmistuskursused 2020 vol2

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Tartu Kunstikooli ettevalmistuskursused kooli sisseastujatele.
Toimumise aeg: 23.05.2020 - 16.06.2020
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 24 akad. tundi
  • Auditoorne: 4 akad. tundi
  • Praktiline: 20 akad. tundi
Osalejate arv: 5 kuni 15 osalejat
Hind osalejale: 75 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Koolituselm osalemise tasu on 75 eurot.

Korraldav asutus: Tartu Kunstikool
Projektijuht: Maria Lang, maria.lang@tartukunstikool.ee, tel: 37253424196
Õpisündmuse veebilink: https://www.tartukunstikool.ee
Toimumise koht
Toimumise koht: Tartu Kunstikool
Aadress: Eha tn 41 , Tartu linn, 50103 , Tartu maakond, Eesti
URL: https://www.tartukunstikool.ee
Lisainfo: Koolitused toimuvad Tartu Kunstikoolis, aadressil Eha 41, Tartu ning aegadel:
Laupäev 23.05 kell 10-15.15
Laupäev 30.05 kell 10-15.15
Laupäev 06.06 kell 10-15.15
Laupäev 13.06 kell 10-15.15
Originaalkirje asukoht Originaalkirje asub siin
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Kursusel osaleja oskab joonistamisel ning maalimisel paigutada esemeid paberile, jälgib esemete omavahelisi proportsioone ning värvisuhteid. 

On tutvunud ruumilise ja tasapinnalise kompositsiooniga ning teinud läbi mõned praktilised harjutused nii ruumilises kui tasapinnalises kompositsioonis.

Sihtgrupid: Kunstikooli sisseastujad, kes ei oma eelnevat süsteemset kunstialast haridust lastekunstikoolidest.
Eesmärgid: Anda kunstikooli sisseastujatele algteadmised joonistamises, maalimises ning kompositsioonis mahus, mis on vajalik portfooliole seatud nõuete täitmiseks.
Sisukirjeldus:


Laupäevadel 23.05/30.05/06.06/13.06 kell 10.00-15.15

toimuvad Tartu Kunstikoolis ettevalmistuskursused.

Kursuste teemad on: joonistamine, maalimine, tasapinnaline ning ruumiline kompositsioon.

Kursuseid viivad läbi Tiina Unt, Vladimir Brovin ning Helen Bunder.

Õpisündmuse teemad:

1. realistlik joonistamine natuurist (natüürmort, ruum, vms) 6 tundi

2. valminud joonistuste põhjal maalimine 6 tundi

3. ruumiline kompositsioon 6 tundi

4. tasapinnaline kompositsioon 6 tundi

Õppevorm: kombineeritud
Õppekeskkonna kirjeldus: Kursused toimuvad Tartu Kunstikooli ruumides aadressil Eha 41, Tartu.
Osalemise/ alustamise eeldused: Soov asuda õppima kunstikooli. Nõuded eelnevale haridusele puuduvad.
Dokumendi tüüp: Tõend
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Kursuseid viivad läbi Tartu Kunstikooli õpetajad Tiina Unt, Vladimir Brovin ning Helen Bunder.

Tagasi kalendrisse