Registreerumine:

Arvuti ja nutiseadmete kasutamine baastasemel, 25.05.2020 - 05.06.2020

Täpsem info

Tööturul püsimine ja tööturule kandideerimine eeldab arvuti- ja nutiseadmete kasutamise oskust. Antud koolitus on suunatud töötajatele, kes soovivad arendada arvuti- ja nutiseadmete kasutamise oskust, et laiendada oma võimalusi tööturul.

Tähelepanu! Juhan on liidestatud äriregistriga. Kui Sinu asutust ei ole Juhani andmebaasis, otsi asutust äriregistrist.
Sinu andmed
Tööandja info

Info osalemistasu või leppetrahvi arveldamiseks: *

Tagasi õpisündmuse juurde