Arvuti ja nutiseadmete kasutamine baastasemel

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Tööturul püsimine ja tööturule kandideerimine eeldab arvuti- ja nutiseadmete kasutamise oskust. Antud koolitus on suunatud töötajatele, kes soovivad arendada arvuti- ja nutiseadmete kasutamise oskust, et laiendada oma võimalusi tööturul.
Toimumise aeg: 25.05.2020 - 05.06.2020
Kontaktpäev:
 • 1. kontaktpäev (25.05.2020 09:00 - 25.05.2020 12:15)
 • 2. kontaktpäev (26.05.2020 09:00 - 26.05.2020 12:15)
 • 3. kontaktpäev (27.05.2020 09:00 - 27.05.2020 12:15)
 • 4. kontaktpäev (28.05.2020 09:00 - 28.05.2020 12:15)
 • 5. kontaktpäev (01.06.2020 09:00 - 01.06.2020 14:00)
 • 6. kontaktpäev (02.06.2020 09:00 - 02.06.2020 14:00)
 • 7. kontaktpäev (03.06.2020 09:00 - 03.06.2020 14:00)
 • 8. kontaktpäev (05.06.2020 09:00 - 05.06.2020 14:00)
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 40 akad. tundi
 • Auditoorne: 20 akad. tundi
 • Praktiline: 20 akad. tundi
Osalejate arv: 6 kuni 10 osalejat
Hind osalejale: 340 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Enne registreerumist tutvu kindlasti koolitusel osalemise tingimustega.

Informatsiooni oma isikuandmete töötlemise kohta leite siit.

Koolitajad:
 • Meelis Rebane (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Korraldav asutus: Tallinna Tehnikakõrgkool
Projektijuht: Maive Türkel, maive.turkel@tktk.ee, tel: 322 3566
Õpisündmuse veebilink: http://www.tktk.ee
Toimumise koht
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, Eesti
URL: http://www.tktk.ee
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • koostab, muudab ja parandab tekste tekstitöötlusprogrammiga;
 • koostab lihtsaid arvutustabeleid;
 • kasutab e-posti ja veebikeskkondasid esmaseks asjaajamiseks ja dokumentide saatmiseks;
 • teostab infootsinguid nii arvutit kui nutiseadmeid kasutades;
 • kasutab nutiseadmete põhivõimalusi.Eesmärgid: Arendada arvuti ja nutiseadmete kasutamiseks vajalikke teadmisi ja oskusi.
Sisukirjeldus:
 • Arvuti riistvara, tarkvara ja failihaldus.
 • Töökeskkonna põhiseaded (regiooni ja ekraanipildi seadistamine, programmide lisamine ja eemaldamine).
 • Arvuti töölaua seaded, failide ja kaustade haldus. Failide ja kaustade kopeerimine, teisaldamine ja kustutamine.
 • Tekstitöötluse põhikorraldused (tähtede, lõigu, lehekülje vormindamine). Teksti parandamine ja vormindamine.
 • Tabelarvutusprogrammi põhikorraldused (teksti, arvude sisestamine, lahtrite vormindamine), tabelite koostamine ja kujundamine.
 • Infootsingud arvutis ja nutiseadme abil.
 • Küberruumi riskid, veebipettused ja ohud ning küberkiusamine.
 • Eesti ID-kaart ja/või mobiil-ID-d avaliku- ja erasektori teenuste tarbimine (sh riigiportaal www.eesti.ee).
 • E-allkirja (mh digiallkiri, mobiil-ID), ID-kaart (sh kõige uuemat ID-kaardi haldusvahendid ning DigiDoci klient) kasutamine.   
 • Nutiseadmete kasutamine (seadistamine, rakenduste otsing ja installeerimine). E-posti kasutamise põhikorraldused (e-kirja saatmine ja neile vastamine, edasi saatmine). Failide saatmine (sh nutiseadet kasutades). Enamlevinud sotsiaalvõrgustike tutvustus ja kasutamine.
Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Õpperuumid on varustatud õppetööks vajalike nüüdisaegsete tehniliste vahenditega. Arvutid on ühendatud lokaalvõrku. Kõik arvutid on ühendatud aktiivkataloogi (domeeni). Kõikidel töökohtadel on võimalik kasutada Internetti, ID kaarti ning klassis asuvat võrguprinterit trükkimiseks. Koolitusruumid (sh õppetehnika) vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.
Hindamisviisid: Praktilised ülesanded (loodud dokumendi andmed on sisestatud korrektselt, lehekülje üldine kujundus on otstarbekas ja esitamiseks sobiv; tabel on sobivalt kujundatud, andmed on õigesti sisestatud, kasutatud on sobivaid andmetüüpe ja- vormingut; sooritab etteantud infootsingu ülesande lektori valitud keskkonnas).
Lõpetamise tingimused:

Osalemine vähemalt 70% ulatuses kontakttundides ja praktiliste ülesannete sooritamine.


Dokumendi tüüp: Tunnistus või tõend
Õppematerjalide loend: Õppematerjalid Moodle keskkonnas.
Õppekavarühm: Tööoskused
Märksõnad: arvutikoolitus algajatele, nutiseadmete kasutamine algajatele
1. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 25.05.2020 09:00 - 25.05.2020 12:15
Koolitajad: Meelis Rebane (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, Eesti
URL: http://www.tktk.ee

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

2. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 26.05.2020 09:00 - 26.05.2020 12:15
Koolitajad: Meelis Rebane (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, Eesti
URL: http://www.tktk.ee

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

3. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 27.05.2020 09:00 - 27.05.2020 12:15
Koolitajad: Meelis Rebane (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, Eesti
URL: http://www.tktk.ee

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

4. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 28.05.2020 09:00 - 28.05.2020 12:15
Koolitajad: Meelis Rebane (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, Eesti
URL: http://www.tktk.ee

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

5. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 01.06.2020 09:00 - 01.06.2020 14:00
Koolitajad: Meelis Rebane (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, Eesti
URL: http://www.tktk.ee

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

6. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 02.06.2020 09:00 - 02.06.2020 14:00
Koolitajad: Meelis Rebane (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, Eesti
URL: http://www.tktk.ee

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

7. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 03.06.2020 09:00 - 03.06.2020 14:00
Koolitajad: Meelis Rebane (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, Eesti
URL: http://www.tktk.ee

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

8. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 05.06.2020 09:00 - 05.06.2020 14:00
Koolitajad: Meelis Rebane (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, Eesti
URL: http://www.tktk.ee

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse