Meetootjate kursus

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolitus annab mee- ja mesindussaaduste tootjatele teadmised majanduskeskkonnast, majandusprotsesside seostest ja ühistegevuse võimalustest mesindussektoris tegevuste efektiivistamiseks. Saadakse ülevaade meeturu trendidest maailmas, turgude avatuset mee-
Toimumise aeg: 06.04.2020 - 25.04.2020
Tellimuskoolitus
Kontaktpäev:
 • 1.kontaktpäev (06.04.2020 13:00 - 06.04.2020 17:00)
 • 2. kontaktpäev (07.04.2020 13:00 - 07.04.2020 18:00)
 • 3.kontaktpäev (08.04.2020 13:00 - 08.04.2020 18:45)
 • 4.kontaktpäev (09.04.2020 13:00 - 09.04.2020 16:00)
 • 5.kontaktpäev (11.04.2020 10:00 - 11.04.2020 12:15)
 • 6. kontaktpäev (18.04.2020 10:00 - 18.04.2020 14:50)
 • 7. kontaktpäev (24.04.2020 16:30 - 24.04.2020 19:30)
 • 8. kontaktpäev (25.04.2020 10:00 - 25.04.2020 16:05)
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 40 akad. tundi
 • Auditoorne: 20 akad. tundi
 • Praktiline: 20 akad. tundi
Osalejate arv: 10 kuni 35 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Enne registreerumist tutvu kindlasti koolitusel osalemise tingimustega.

Informatsiooni oma isikuandmete töötlemise kohta leite siit.

Koolitajad:
 • Meelis Annus (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Alo Altermann (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Martin Valtin (asutusega seos puudub)
 • Sander Sulane (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Külli Koidumäe (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Liia Lust (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Kati Nõuakas (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Rode Luhaäär (Aakre Lasteaed-Algkool)
 • Eda Vahero (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Diana Tandru (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Korraldav asutus: Tallinna Tehnikakõrgkool
Projektijuht: Tiia Murulaid, tiia.murulaid@tktk.ee, tel: 3223566
Toimumise koht
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool

Kursusel võib olla kontaktpäevi, mis võivad toimuda erinevates asukohtades. Vaata täpsemat infot kursuse detailinfo lõpus sündmuste sakilt.

Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, Eesti
URL: http://www.tktk.ee
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 •   analüüsib ettevõtlust mikro- ja makrotasandil lähtuvalt majandussektorite vahelistest seostest;
 •   mõistab kvaliteedijuhtimise põhimõtteid ja oskab neid seostada mesindusettevõtte töö efektiivistamisel;
 •   analüüsib ühistegevuse rakendamise võimalusi mesindusettevõtte arendamisel.
Sihtgrupid: kogemustega mesinikele, kes on mee- või mesindussaadute tootjad ning omavad mesindusettevõtet
Eesmärgid: kujundada teadmised majanduskeskkonnast, majandusprotsesside seostest ja ühistegevuse võimalustest mesindussektoris tegevuste efektiivistamiseks.
Sisukirjeldus:

Mikro- ja makroökonoomiline vaade mesindussektoris (tootmistegurid; tootmisvõimaluste kõver; tootmiskulud ja tootmise optimeerimine; tootmine ja hinnad, tööjõuturg/välistööjõud; mastaasbiefekt; kahanev piirprodukt; alternatiivkulu; suhteline eelis). Tootmise efektiivistamine. Kvaliteedijuhtimine (erinevad müügikanalid; tarbimisahel; lõpptarbija ja vahendajad; meeturu trendid; kõlvatu konkurents; kvaliteedijuhtimise põhimõtted meetootjate vaatevinklist; tootmise sertifitseerimine). Ühistegevuse võimalused mesinduses (ühistegevuse erinevad vormid; ühistu arengufaasid; liikmeskond ja juhtimine; organisatsioonikultuuri loomine; ühistegevuse ohud ja võimalused).Piirkondlik vs globaalne turunõudlus. Meeturu trendid maailmas. Turgude avatus mee-ekspordiks. Riiklik toetus välisturgudele sisenemiseks (Maaeluministeerium, EAS, VTA). Näited mee jt sarnaste toidutoodete ekspordist, õppetunnid ja soovitused tootjatele/tootjate koostööle. Mesindussektori sisendid ja väljundid.  Mõju väliskaubandusbilansile, impordi mõju. Eesti mesindussektori potentsiaalne lisandväärtuse osakaal kogu põllumajanduses.

Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Koolitusruumid on varustatud õppetööks vajalike nüüdisaegsete tehniliste vahenditega, vastavad õppetöö läbiviimise tingimustele (hea valgustus, ventilatsioon, õhutamise ja temperatuuri reguleerimise võimalus) ning töötervishoiu ja -ohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele
Hindamisviisid: Mitteeristav
Lõpetamise tingimused:
Osalemine auditoorses ja praktilises õppetöös 80 % ulatuses ning praktiliste ülesannete ja Case Studyde lahendamine.
Õppekavarühm: Juhtimine ja haldus
1.kontaktpäev
1.kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 06.04.2020 13:00 - 06.04.2020 17:00
Koolitajad: Diana Tandru (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, Eesti
URL: http://www.tktk.ee
Õppevorm: auditoorne
2. kontaktpäev
2. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 07.04.2020 13:00 - 07.04.2020 18:00
Koolitajad: Kati Nõuakas (Tallinna Tehnikakõrgkool), Diana Tandru (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, Eesti
URL: http://www.tktk.ee
Õppevorm: auditoorne
3.kontaktpäev
3.kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 08.04.2020 13:00 - 08.04.2020 18:45
Koolitajad: Kati Nõuakas (Tallinna Tehnikakõrgkool), Diana Tandru (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, Eesti
URL: http://www.tktk.ee
Õppevorm: auditoorne
4.kontaktpäev
4.kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 09.04.2020 13:00 - 09.04.2020 16:00
Koolitajad: Rode Luhaäär (Aakre Lasteaed-Algkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, Eesti
URL: http://www.tktk.ee
Õppevorm: auditoorne
5.kontaktpäev
5.kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 11.04.2020 10:00 - 11.04.2020 12:15
Koolitajad: Martin Valtin (asutusega seos puudub), Sander Sulane (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, Eesti
URL: http://www.tktk.ee
Õppevorm: auditoorne
6. kontaktpäev
6. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 18.04.2020 10:00 - 18.04.2020 14:50
Koolitajad: Külli Koidumäe (Tallinna Tehnikakõrgkool), Liia Lust (Tallinna Tehnikakõrgkool), Eda Vahero (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, Eesti
URL: http://www.tktk.ee
Õppevorm: auditoorne
7. kontaktpäev
7. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 24.04.2020 16:30 - 24.04.2020 19:30
Koolitajad: Meelis Annus (Tallinna Tehnikakõrgkool), Kati Nõuakas (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, Eesti
URL: http://www.tktk.ee
Õppevorm: auditoorne
8. kontaktpäev
8. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 25.04.2020 10:00 - 25.04.2020 16:05
Koolitajad: Alo Altermann (Tallinna Tehnikakõrgkool), Kati Nõuakas (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, Eesti
URL: http://www.tktk.ee
Õppevorm: auditoorne

Tagasi kalendrisse