Juhendamisoskuste arendamine

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolitus on mõeldud eelkõige töötajatele, kelle roll on juhendada uusi töötajaid, aidata neil organisatsiooni sisse elada ning uusi töövõtteid omandada.
Toimumise aeg: 28.09.2020 - 29.09.2020
Tellimuskoolitus
Registreerimine avatud 02.03.2020
Kontaktpäev:
  • 1. kontaktpäev (28.09.2020 10:00 - 28.09.2020 17:15)
  • 2. kontaktpäev (29.09.2020 09:00 - 29.09.2020 16:15)
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 16 akad. tundi
  • Auditoorne: 16 akad. tundi
Osalejate arv: 14 kuni 15 osalejat Grupp on täis
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Enne registreerumist tutvu kindlasti koolitusel osalemise tingimustega.

Informatsiooni oma isikuandmete töötlemise kohta leite siit.

Koolitajad:
  • Virve Transtok (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Korraldav asutus: Tallinna Tehnikakõrgkool
Projektijuht: Tiia Murulaid, tiia.murulaid@tktk.ee, tel: 322 3566
Toimumise koht
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee
Kirjeldus
Õpiväljundid:
  • tuleb paremini toime juhendaja rollis
  • oskab teadlikumalt toetada töötajate arengut ning olla neile tõhusamaks partneriks, motiveerijaks ja     tagasisidestajaks
  • oskab rakendada juhendamisoskuseid igapäevatöös.
Sihtgrupid: Allüksuste ja osakondade juhid, kes vastutavad oma töögrupi töö ladusa toimimise eest
Eesmärgid: Anda osalejatele teadmised ja oskused töötajate juhendamiseks ja adapteerimiseks töökollektiivi, arendada nende oskusi suhtlemisel, toimetulekul konfliktidega ja töötajate motiveerimisel.
Sisukirjeldus:

Koolitusel käsitletakse teemasid nagu organisatsiooni toimimise põhimõtted, organisatsioonikultuur; juhendamine, suhtlemise roll juhendamise protsessis; motiveerimine ja positiivse õhkkonna loomine; juhendamisvõtete rakendamine, efektiivne tagasiside, toimetulek konfliktidega.

Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Auditoorium. Koolitusruumid on varustatud õppetööks vajalike nüüdisaegsete tehniliste vahenditega, vastavad õppetöö läbiviimise tingimustele (hea valgustus, ventilatsioon, õhutamise ja temperatuuri reguleerimise võimalus) ning töötervishoiu ja -ohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja – ohutuse nõuetele
Hindamisviisid: Mitteeristav
Lõpetamise tingimused:

Koolituse lõpetamise eelduseks on osalemine kontakttundides 80% ulatuses ja vastastikhindamise läbimine.

Dokumendi tüüp: Tunnistus või tõend
Õppekavarühm: Juhtimine ja haldus
Märksõnad: juhendamine, suhtlemine, tagasisidestamine, motiveerimine, konfliktidega toimetulek
1. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 28.09.2020 10:00 - 28.09.2020 17:15
Koolitajad: Virve Transtok (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

2. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 29.09.2020 09:00 - 29.09.2020 16:15
Koolitajad: Virve Transtok (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

Registreeri ootenimekirja

Tagasi kalendrisse