Registreerumine:

Eesti keele B1-taseme eksamiks ettevalmistuskursus (e-kursus), 26.05.2020 - 30.09.2020

Täpsem info

Koolitus on eesti keele B1-taseme eksamiks ettevalmistuskursus. Koolitus toimub e-kursusena.

Tähelepanu! Juhan on liidestatud äriregistriga. Kui Sinu asutust ei ole Juhani andmebaasis, otsi asutust äriregistrist.
Sinu andmed
Tööandja info

Info osalemistasu või leppetrahvi arveldamiseks: *

Tagasi õpisündmuse juurde