Lein ja kriisitöö

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Arengu- ja traumaatiliste kriiside määratlemine, kriisis olevale kliendile toetuse ja esmase abi andmine, enesevalitsemise võtted töös kliendiga.
Toimumise aeg: 11.11.2020 - 25.11.2020
Registreerimine avatud 06.02.2020
Kontaktpäev:
 • 1. kontaktpäev (11.11.2020 09:00 - 11.11.2020 16:15)
 • 2. kontaktpäev (18.11.2020 09:00 - 18.11.2020 16:15)
 • 3. kontaktpäev (25.11.2020 09:00 - 25.11.2020 16:15)
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 24 akad. tundi
 • Auditoorne: 16 akad. tundi
 • Praktiline: 8 akad. tundi
Osalejate arv: 5 kuni 12 osalejat
Hind osalejale: 240 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Enne registreerumist tutvu kindlasti koolitusel osalemise tingimustega.

Informatsiooni oma isikuandmete töötlemise kohta leite siit.

Koolitajad:
 • Pille-Ruth Kukemilk (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Anu Leuska (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Korraldav asutus: Tallinna Tehnikakõrgkool
Projektijuht: Maive Türkel, maive.turkel@tktk.ee, tel: 322 3566
Toimumise koht
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, Eesti
URL: http://www.tktk.ee
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • Mõistab ja oskab määratleda arengu- ja traumaatilisi kriise ning tunneb ära kriisis olija tema käitumise ja tegevuse järgi.
 • Tuleb toime kriisis olevate klientidega, oskab pakkuda toetust ning anda esmast abi.
 • Teab pingete maandamise, lõõgastumise ja enesevalitsemise võtteid töös kriisis kliendiga.
Eesmärgid: Koolitusel osaleja omandab teadmised ja oskused tööks leinava ja kriisis kliendiga.
Sisukirjeldus:
 • Kriisi mõiste ja olemus, kriiside liigid ja faasid, kriisiabi üldised põhimõtted, traumaatilised ja arengukriisid.
 • Lein, leinafaasid, laste lein, leinas inimese abistamine.
 • Suitsidaalne käitumine, ennetus ja sekkumine.
 • Eneseabi töös kriisis kliendiga.
 • Hingehoid.
Õppevorm: auditoorne
Hindamisviisid: juhtumi analüüs
Lõpetamise tingimused:

Osavõtt auditoorsest õppetööst ja kliendiga seotud juhtumi analüüsimine lähtuvalt etteantud kriteeriumitest.

Dokumendi tüüp: Tunnistus või tõend
Õppekavarühm: Sotsiaaltöö ja nõustamine
Märksõnad: Kriisid, lein, suitsidaalne käitumine, enesehoid
1. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 11.11.2020 09:00 - 11.11.2020 16:15
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, Eesti
URL: http://www.tktk.ee

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

2. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 18.11.2020 09:00 - 18.11.2020 16:15
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, Eesti
URL: http://www.tktk.ee

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

3. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 25.11.2020 09:00 - 25.11.2020 16:15
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, Eesti
URL: http://www.tktk.ee

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

Registreeri

Tagasi kalendrisse