Tööuuringute alused ja tootmisvõimsuste planeerimine

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolituse käigus omandatakse teadmised ja praktilised oskused tootmisvõimsuste planeerimise süsteemi üles ehitamisest vastavalt töönormatiividele. Koolitus toimub kombineerituna auditoorses ja e-õppes.
Toimumise aeg: 13.03.2020 - 08.05.2020
Registreerimine avatud 05.02.2020
Registreerimine suletud alates 09.03.2020
Kontaktpäev:
 • 1. kontaktpäev (13.03.2020 09:00 - 13.03.2020 16:30)
 • 2. kontaktpäev (17.04.2020 09:00 - 17.04.2020 16:30)
 • 3. kontaktpäev (08.05.2020 09:00 - 08.05.2020 16:30)
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 64 akad. tundi
 • Auditoorne: 18 akad. tundi
 • Praktiline: 6 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 40 akad. tundi
Osalejate arv: 12 kuni 20 osalejat
Hind osalejale: 295 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Koolitajad:
 • Anneli Reinok (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Lea Murumaa (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Korraldav asutus: Tallinna Tehnikakõrgkool
Projektijuht: Agnes Udumäe, agnes.udumae@tktk.ee, tel: 53411798
Õpisündmuse veebilink: http://www.tktk.ee
Toimumise koht
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond 10135
URL: http://www.tktk.ee
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • oskab hinnata töökoha korraldust ja ergonoomikat ning oskab juhendada töötajaid töökoha korraldamisel.
 • tunneb ja oskab kasutada töö normeerimise meetodeid.
 • tunneb tööaja mõõtmise meetodeid ja oskab tööaja mõõtmise tulemusi analüüsida.
 • oskab korraldada takti alusel tööd tootmisliinis ja balansseerida tootmisliine.
 • tunneb prognoosimise meetodeid ja oskab koostada prognoosi.
 • tunneb tootmisvõimsuse mõõtmise meetodeid.
 • tunneb tootmise starteegilise, taktikalise ja operatiivplaneerimise meetodeid ja oskab neid rakendada. 
Sihtgrupid: Planeerijad, normeerijad
Eesmärgid: Süsteemsete ja sidusate teadmiste ning praktiliste oskuste omandamine töö normatiivide väljatöötamiseks lähtuvalt ettevõtte tegevusvaldkonnast ja spetsiifikast. Taktiaja arvutuse kui tootmisliinide balansseerimise võimaluse tutvustamine ja selle praktiline rakendus. Teadmised prognoosimisest, prognoosimise meetodidest ja nende rakendamine. Nõudluse olemus, tootmisvõimsuse mõiste ja selle tüübid, tööde järjekorra moodustamine ning agregeeritud planeerimine.
Sisukirjeldus:
 • Standardaeg ja selle analüüs, standardaja jagunemine.
 • Töö standardid; töö normeerimine, etapid, meetodid.
 • Töö normatiivide väljatöötamine.
 • Tööaja kasutamine, selle mõõtmine ja analüüs.
 • Taktiaja mõiste ja olemus, tootmisliini takti arvutamine ja balansseerimine.
 • Prognoosi mõiste ja olemus, prognooside klassifitseerimine.
 • Prognoosimine, selle erinevad meetodid ja nende rakendamine.
 • Planeerimine ettevõttes, planeerimise erinevad tasandid.
 • Kontroll, kontrollimise rakendamine ja tagasisidestatud planeerimine.
 • Nõudluse olemus.
 • Tootmisvõimsuse mõiste, piiratud ja piiramata võimsus.
 • Tootmisvõimsuse piirangud.
 • Agregeeritud planeerimine.
 • Tööde järjekorramoodustamise põhimõtted.
 • Planeerimine – strateegiline, taktikaline, operatiivplaneerimine.
Õpisündmuse teemad:
 • Standardaeg
 • Töö standardid
 • Töö normatiivide väljatöötamine
 • Tööaja kasutamine
 • Taktiaja mõiste ja olemus
 • Prognoosi mõiste ja olemus
 • Prognoosimine
 • Planeerimine ettevõttes
 • Kontroll
 •  Nõudluse olemus
Õppevorm: kombineeritud
Õppekeskkonna kirjeldus: Auditoorium, TTK e-õppe keskkond.
Koolitusruumid on varustatud õppetööks vajalike nüüdisaegsete tehniliste vahenditega, vastavad õppetöö läbiviimise tingimustele (hea valgustus, ventilatsioon, õhutamise ja temperatuuri reguleerimise võimalus) ning töötervishoiu ja -ohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele
Hindamisviisid: Test
Osalemise/ alustamise eeldused: Töötamine planeerija, normeerijana
Lõpetamise tingimused:

E-õppe keskkonna ülesanded lahendatud, praktilised tööd tehtud, loengutes osalemise protsent 81%

Dokumendi tüüp: Tunnistus või tõend
Õppekavarühm: Tehnika, tootmise ja ehituse interdistsiplinaarne
Märksõnad: tööuuringud, tööaja mõõtmine, planeerimine ettevõttes, tootmisvõimsuste planeerimine
1. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 13.03.2020 09:00 - 13.03.2020 16:30

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

2. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 17.04.2020 09:00 - 17.04.2020 16:30

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

3. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 08.05.2020 09:00 - 08.05.2020 16:30

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

Registreeri

Tagasi kalendrisse