Progeäpid - programmeerimist toetavad rakendused erinevates seadmetes ja veebis

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Kursuselt leiab õpetaja programmeerimise algõpetuseks sobivaid äppe, kirjutab õpiloo (ülevaate) ja katsetab õpilastega äppe ja erinevaid programeerimist puudutavaid keskkondi.
Toimumise aeg: 23.03.2020 - 17.05.2020
Registreerimine avatud 05.02.2020
Registreerimine suletud alates 04.04.2020
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 31 akad. tundi
 • Praktiline: 25 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 6 akad. tundi
Osalejate arv: 15 kuni 25 osalejat
Hind osalejale: 140 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Koolitusel osalemine on tasuta lasteaias, üldhariduskoolis ja kutsekoolides töötavale:

 • õpetajale
 • haridustehnoloogile

Koolitus on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies mahus. Tutvu koolitusel osalemise tingimustega.

Koolitajad:
 • Birgy Lorenz (Pelgulinna Gümnaasium)
Korraldav asutus: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Projektijuht: Kristi Salum, kristi.salum@hitsa.ee, tel: 53422398
Õpisündmuse/ kursuse veebilink: https://moodle.hitsa.ee/course/view.php?id=16635
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Koolituse õpiväljundid ja seos ISTE haridustehnoloogilisepädevusega:

 • oskab nimetada algõpetuses kasutatavaid programmeerimise äppe ja programme (ISTE 1a)
 • on katsetanud erinevaid äppe ja programme, millega saab läbi viia algtaseme programeerimist (ISTE 1a)
 • on kaasanud õpilasi programisappide otsimisse ja katsetamisse (ISTE 1b)
 • on loonud 1 äpi/keskkonna ülevaate või õpiloo vastavalt Progetiigri kogumiku näitel (ISTE 2a);
 • on õpilastega läbi viinud õppimistunni vähemalt ühe äppi kasutamisel (ISTE 2b,2c, 4b);
 • on õpilastega õpitud oskuseid demonud klassiruumiväliselt (ISTE 3b);
 • on kirjutanud reklaamloo oma kogemusest (Koolielu artikli näitel) (ISTE 3b)
Sihtgrupid: Õpetaja, Haridustehnoloog, Õppejuht, Haridusasutuse juht.
alus- ja üldhardus (I ja II kooliaste)
Eesmärgid: Kursuselt leiab õpetaja programmeerimise algõpetuseks sobivaid äppe, kirjutab õpiloo (ülevaate) ja katsetab õpilastega äppe ja erinevaid programeerimist puudutavaid keskkondi.
Sisukirjeldus:

Kursusel uurime programmeerimist toetavad rakendusi nii arvutis, veebis, vidinatega kui ka nutiseadmetel, mis on lihtsamad ja visuaalsed (sobilikud algajatele). Kõigepealt otsime ise põnevaid äppe, programme ja veebe, millega saab programmeerida, probleemilahendust harjutada. Järgmisena katsetame koos õpilastega mõnda leitud asja ning kõige lõpuks viime õpilased nii kaugele, et nad ka ise saavad oma õpitut teistele edasi jagada.

Õpisündmuse teemad:

1 Progemisappidega tutvumine. Ülevaate tegemine, mis äppe/veebe/programme/seadmeid on olemas, mida hakkame kasutama ja uurima – veebipõhised, Android, IOS.

2 Õpilastega programmeerimise katsetamiseks ettevalmistus. Ette valmistada õpilastega ühe või mitme progemisäpi või keskkonna kasutamiseks ainetund või tunnid, tegevused. Metoodika programeerimise algõpetuses.

3 Kogemuste jagamine teistega. Reflekteerida uue vahendi kasutamist ja toimunut keskkonna kirjelduse vormis (Progetiigri e-kogumiku näitel).

4 Õpilased kui koolitajad ettevalmistustegevused. Ette valmistada õpilastega ühe või mitme progremisäpi või keskkonna tutvustamine teistele huvilistele (vanemad, kaasõpilased, õpetajad, külalised). Õpilased tutvustavad ja demonstreerivad oma õpitut teistele. Kursusel arutame läbi metoodika – väljakutsete lahendamine, kuidas viia õpilased kiiresti uuele tasemele, et nad oskaksid teisi juhendada.

5 Võtta kursusel õpitu kokku ja reflekteerida toimunut promoloo vormis (tekst, pildid) Koolielu artiklite eeskujul.

6 Lisamaterjalid ja lingid, mida võiks edaspidi iseseisvalt edasi uurida.

7 Kutse tulla osalema Progetiigri võrgustikutöös, osaleda Nutitund Igasse kooli projektis või mõnes muus Eesti või Euroopa programmeerimist puudutavas algatuses.

Õppevorm: veebipõhine
Osalemise eeldus: Baasteadmised arvuti-ja Interneti ning nutiseadmete kasutamisest; B2 taseme inglise keele oskus (kursusel kasutatakse inglise keelseid mittetuttavaid keskkondi, otsitakse erinevaid uusi keskkondi ja katsetatakse neid); samuti on oluline, et te saaks õpitut õpilastega katsetada (võib olla ajamahukas)
Lõpetamise tingimused:

Koolitus loetakse positiivselt läbituks ja väljastatakse sellekohane tunnistus, kui õppija on:
- olnud aktiivne ja tulemuslik õppeülesannetega töötamisel;
- sooritanud iseseisvad tööd vastavalt õpijuhistele;
- esitanud iseseisvad tööd tähtaegselt;

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Väljatöötaja: Birgy Lorenz
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo

Tagasi kalendrisse