Sissejuhatus botaanikasse

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolituse eesmärgiks on anda õppijatele baasteadmised taimede ehitusest, botaanilisest terminoloogiast ja süstemaatikast ning oskuse koostada herbaariumit.
Toimumise aeg: 06.07.2020 - 17.07.2020
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 48 akad. tundi
  • Auditoorne: 24 akad. tundi
  • Iseseisev töö: 24 akad. tundi
Osalejate arv: 8 kuni 15 osalejat
Hind osalejale: 30 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Koolitajad:
Korraldav asutus: Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
Projektijuht: Liis Johanson, liis.johanson@ttk.ee
Õpisündmuse/ kursuse veebilink: https://ttk.ee/
Sissejuhatus botaanikasse
Toimumise koht
Toimumise koht: Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
Aadress: Kännu tn 67, Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti
URL: https://ttk.ee/
Lisainfo: Koolituse kuupäevad on 06.07, 16.07 ja 17.07.2020.
Kirjeldus
Õpiväljundid:
  • oskab koostada korrektsete määrangutega herbaariumi.
Sihtgrupid: Farmatseudi õppekaval õppimisest huvitatud isikud.
Sisukirjeldus:

Teemad:

  • taimede ehitus, botaaniline terminoloogia ja süstemaatika;
  • herbaariumi koostamine.
Nõuded hindamisel:
Meetod Kriteerium
Õppetöös osalemine 100%
Õpiväljundite omandamine
Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Õppetöö toimub Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli mikroskoopia laboris, õppekäik toimub metsa ja sohu taimede korjamise eesmärgil.
Hindamisviisid: Koolitusel kasutatakse mitte-eristavat hindamist ja iga osaleja koostab kursuse lõpus korrektsete määrangutega herbaariumi.
Lõpetamise tingimused:

Õppija osaleb õppetöös 100% ja on omandanud õpiväljundi.

Dokumendi tüüp: Tunnistus või tõend
Õppematerjalide loend: 1. Leht, M. (toim). (2010). Eesti taimede määraja. Tartu: Eesti Loodusfoto. 2. Kukk, T. (1006). Soontaimede anatoomia väike praktikum. Tartu: Tartu Ülikooli kirjastus. 3. Mauseth, J.D. (2014). Botany: An Introduction to Plant Biology. Fifth edition. Jones & Bartlett Learning. 4. Taiz, L., Zeiger, E., et. (2015). Plant Physiology and Development. Sixth edition. Sinauer Associates, Inc. 5. Värva, M. (2004). Meie ravimtaimed. Tartu: Elmatar. 6. Kukk, T. (2004). Eesti taimede kukeaabits. Tallinn: Varrak. 7. Hržanovski, V. (1988). Botaanika: õpik tehnikumidele. Tallinn: Valgus.
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Kaie Eha töötab Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis, õppejõud-assistent.
Haridustee: 2018–... TalTech, keemia- ja keskkonnakaitse tehnoloogia MSc
2008–2011 Tallinna Ülikool, merebioloog-keskkonnaspetsialist MSc
2005–2008 Tallinna Ülikool, bioloog BA

Täpsem info: https://www.etis.ee/CV/Kaie_Eha/est
Õppekavarühm: Farmaatsia

Tagasi kalendrisse