Tööalane eesti keel võõrkeelena (B1;B2)

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Õpitav keel aitab õppijal luua paremad võimalused tööalaseks toimetulekuks ja suurendab ametialast mobiilsust, tekitab õppijas huvi õpitava keele maa, selle kultuuri ja traditsioonide vastu.
Toimumise aeg: 24.08.2020 - 31.12.2020
Registreerimine avatud 22.01.2020
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 80 akad. tundi
 • Auditoorne: 60 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 20 akad. tundi
Osalejate arv: 1 kuni 2 osalejat
Hind osalejale: 2100 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Enne registreerumist tutvu kindlasti koolitusel osalemise tingimustega.

Informatsiooni oma isikuandmete töötlemise kohta leite siit.

Koolitajad:
 • Ursula Einmann (Rakvere Täiskasvanute Gümnaasium)
Korraldav asutus: Tallinna Tehnikakõrgkool
Projektijuht: Maive Türkel, maive.turkel@tktk.ee, tel: 322 3566
Toimumise koht
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, Eesti
URL: http://www.tktk.ee
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • otsib ja leiab infot sobiva töökoha ja ameti kohta, täidab tööalaseid dokumente;
 • koostab, kirjutab ja vormistab CV-d, sooviavaldust ja teisi tööalaseid tekste;
 • oskab tööalastel teemadel luua selget, üksikasjalikku teksti ning selgitada oma vaatenurka;
 • mõistab ladusat kõnekeelt erinevatel igapäevastel teemadel;
 • suudab spontaanselt ja ladusalt vestelda tööalaselt sama keele emakeelse kolleegiga;
 • oskab väljendada oma arvamust erinevatel tööalastel ja ühiskondlikel teemadel;
 • suudab jälgida keeruka arutluskäigu ja keelekasutusega tööalaste loengute, aruannete ja erialaste esinemiste põhisisu.

Sihtgrupid: Koolitusele on oodatud inimesed, kelle emakeel ei ole eesti keel, kuid kes vajavad tööalaseks toimetulekuks eesti keele oskust ja soovivad oma eesti keele oskust nii kõnes, kui kirjas parandada.
Eesmärgid: arendada õppija suhtlemisvalmidust ja oskust vestelda ettevalmistuseta erialastel teemadel ning tulla toime erinevates suhtlemis- ja tööalastes situatsioonides.
Sisukirjeldus:
 • töökeskkond ja tingimused, ettevõtte tutvustamine, töökoha kirjeldamine ja ameti kirjeldamine;
 • telefonivestlus (tööalased dialoogid), teate jätmine (tööalane kirjavahetus), viisakusväljendid kõnes ja kirjas, kirjades kasutatavad lühendid ja põhimõisted;
 • tööintervjuu (enese tutvustamine, oma teadmiste ja oskuste ning eelneva töökogemuse kirjeldamine);
 • pöördumine vestluspartneri poole, enda seisukohtade tutvustamine  ja teistest arusaamine;
 • eri  teemadest  ja  inimeste  erinevustest  lähtuv keelekasutus;
 • erialane sõnavara ja selle kinnistamine, sõnavara parandamine ja suhtluspädevuse suurendamine;
 • kõne tempo, hääldusharjutused, keele-ja kuulamisharjutused;
 • Eesti muusika, kirjandus, filmikunst ja ajakirjandus, kultuur.
Õppevorm: auditoorne
Hindamisviisid: praktilised ülesanded
Osalemise eeldus: eesti keele oskus tasemel A2
Lõpetamise tingimused: Õppes osalemine vähemalt 80% ja iseseisvate ülesannete lahendamine.
Õppekavarühm: Tööoskused
Märksõnad: eesti keel, individuaalõpe, keeleõpe

Registreeri

Tagasi kalendrisse