Andmeanalüüs ja aruandlus Excelis

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolitus on mõeldud arvutikasutajatele tabelarvutusprogrammide võimaluste õppimiseks, et teha oma igapäevast tööd efektiivsemalt ja kasutada tabelarvutuse võimalusi ning andmeanalüüsi meetodeid aruannete ja prognooside koostamisel.
Toimumise aeg: 15.04.2020 - 22.04.2020
Registreerimine avatud 22.01.2020
Kontaktpäev:
 • 1. kontaktpäev (15.04.2020 12:30 - 15.04.2020 15:45)
 • 2. kontaktpäev (17.04.2020 12:30 - 17.04.2020 15:45)
 • 3. kontaktpäev (22.04.2020 12:30 - 22.04.2020 15:45)
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 12 akad. tundi
 • Auditoorne: 4 akad. tundi
 • Praktiline: 8 akad. tundi
Osalejate arv: 4 kuni 12 osalejat
Hind osalejale: 135 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Enne registreerumist tutvu kindlasti koolitusel osalemise tingimustega.

Koolitajad:
 • Heli Freienthal (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Korraldav asutus: Tallinna Tehnikakõrgkool
Projektijuht: Maive Türkel, maive.turkel@tktk.ee, tel: 322 3566
Toimumise koht
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond
URL: http://www.tktk.ee
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • kasutab arvutuste tegemisel erinevaid funktsioone (ümardamine, summeerimine, IF, SUMIF jne);
 • korrastab andmed töötlemiseks sobivale kujule;
 • kasutab andmete töötlemisel erinevaid andmeanalüüsi meetodeid;
 • koostab erinevaid aruandeid ja prognoose.
Sihtgrupid: Arvutikasutajad, kes oma igapäevatöös kasutavad tabelarvutust andmeanalüüsiks (aruannete koostamine, küsitlused jms).
Eesmärgid: Õppida kasutama igapäevatöös Exceli võimalusi erinevate andmehulkade töötlemiseks ja analüüsimiseks.
Sisukirjeldus:
 • Andmete importimine andmebaasidest ja veebist.
 • Küsitluse koostamine veebipõhiselt.
 • Andmete (vastuste) korrastamine).
 • Andmete sorteerimine ja filtreerimine.
 • Risttabelite koostamine.
 • Olulisemad statistilised meetodid (kirjeldav statistika, histogramm, korrelatsioon).
 • Diagrammide koostamine ja vormindamine.
 • Järelduste koostamine.
Õppevorm: auditoorne
Hindamisviisid: praktiline ülesanne
Osalemise/ alustamise eeldused: osaleja on eelnevalt kasutanud tabelarvutusprogramme vähemalt algtasemel
Lõpetamise tingimused:

osavõtt auditoorsetest tundidest ja õpiväljundite saavutatuse hindamine (praktilise ülesande lahendamine).

Dokumendi tüüp: Tunnistus või tõend
Õppekavarühm: Juhtimine ja haldus
Märksõnad: andmebaasid, sorteerimine, filtreerimine, excel
1. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 15.04.2020 12:30 - 15.04.2020 15:45
Koolitajad: Heli Freienthal (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond Lääne-Viru maakond
URL: http://www.tktk.ee

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

2. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 17.04.2020 12:30 - 17.04.2020 15:45
Koolitajad: Heli Freienthal (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond Lääne-Viru maakond
URL: http://www.tktk.ee

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

3. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 22.04.2020 12:30 - 22.04.2020 15:45
Koolitajad: Heli Freienthal (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond Lääne-Viru maakond
URL: http://www.tktk.ee

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

Registreeri

Tagasi kalendrisse