CAD programmi Solid Edge algkursus

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Programmi Solid Edge 2020 kasutamise algkursus masinaehituslike jooniste valmistamiseks. Programmi Solid Edge töökeskkondades (projekteerimis- (2D), detaili- (3D), lehtmetalli-, koostamise- ja keevitamise keskkonnas).
Toimumise aeg: 06.04.2020 - 17.06.2020
Registreerimine avatud 20.01.2020
Registreerimine suletud alates 03.04.2020
Kontaktpäev:
 • 1. kontaktpäev (06.04.2020 16:00 - 06.04.2020 18:30)
 • 2. kontaktpäev (09.04.2020 16:00 - 09.04.2020 18:30)
 • 3. kontaktpäev (13.04.2020 16:00 - 13.04.2020 18:30)
 • 4. kontaktpäev (16.04.2020 16:00 - 16.04.2020 18:30)
 • 5. kontaktpäev (17.04.2020 16:00 - 17.04.2020 18:30)
 • 6. kontaktpäev (20.04.2020 16:00 - 20.04.2020 18:30)
 • 7. kontaktpäev (23.04.2020 16:00 - 23.04.2020 18:30)
 • 8. kontaktpäev (24.04.2020 16:00 - 24.04.2020 18:30)
 • 9. kontaktpäev (27.04.2020 16:00 - 27.04.2020 18:30)
 • 10. kontaktpäev (30.04.2020 16:00 - 30.04.2020 18:30)
 • 11. kontaktpäev (04.05.2020 16:00 - 04.05.2020 18:30)
 • 12. kontaktpäev (07.05.2020 16:00 - 07.05.2020 18:30)
 • 13. kontaktpäev (08.05.2020 16:00 - 08.05.2020 18:30)
 • 14. kontaktpäev (11.05.2020 16:00 - 11.05.2020 18:30)
 • 15. kontaktpäev (14.05.2020 16:00 - 14.05.2020 18:30)
 • 16. kontaktpäev (15.05.2020 16:00 - 15.05.2020 18:30)
 • 17. kontaktpäev (18.05.2020 16:00 - 18.05.2020 18:30)
 • 18. kontaktpäev (20.05.2020 16:00 - 20.05.2020 18:30)
 • 19. kontaktpäev (22.05.2020 16:00 - 22.05.2020 18:30)
 • 20. kontaktpäev (25.05.2020 16:00 - 25.05.2020 18:30)
 • 21. kontaktpäev (27.05.2020 16:00 - 27.05.2020 18:30)
 • 22. kontaktpäev (29.05.2020 16:00 - 29.05.2020 18:30)
 • 23. kontaktpäev (01.06.2020 16:00 - 01.06.2020 18:30)
 • 24. kontaktpäev (03.06.2020 16:00 - 03.06.2020 18:30)
 • 25. kontaktpäev (05.06.2020 16:00 - 05.06.2020 18:30)
 • 26. kontaktpäev (08.06.2020 16:00 - 08.06.2020 18:30)
 • 27. kontaktpäev (10.06.2020 16:00 - 10.06.2020 18:30)
 • 28. kontaktpäev (12.06.2020 16:00 - 12.06.2020 18:30)
 • 29. kontaktpäev (15.06.2020 16:00 - 15.06.2020 17:30)
 • 30. kontaktpäev (17.06.2020 16:00 - 17.06.2020 19:30)
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 90 akad. tundi
 • Auditoorne: 90 akad. tundi
Osalejate arv: 6 kuni 10 osalejat
Hind osalejale: 1320 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Enne registreerumist tutvu kindlasti koolitusel osalemise tingimustega.

Koolitajad:
 • Vello Lillemets (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Peter Šverns (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Korraldav asutus: Tallinna Tehnikakõrgkool
Projektijuht: Agnes Udumäe, agnes.udumae@tktk.ee, tel: 53411798
Toimumise koht
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond 10135
URL: http://www.tktk.ee
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • Oskab valmistada detailide tööjooniseid Solid Edge projekteerimiskeskkonnas 2D Draft (dft) vastavalt ISO standardite nõuetele;
 • Tunneb programmi erinevate töökeskkondade võimalusi ja oskab valmistada mitmesuguste lihtsamate masinaehituslike detailide mudeleid 3D modelleerimisega tavalises modelleerimiskeskkonnas [nii detaili (par) kui ka lehtmetalli (psm) keskkonnas], neid töödelda ja valmistada tööjooniseid 3D mudelitest;
 • Oskab valmistada mitmesuguste lihtsamate koostude 3D mudeleid koos detailidevaheliste vajalike sidemete loomisega 3D koostamise keskkonnas (asm). Keevitamise keskkonnas (pwd) oskab lisada ühendatavatele detailidele vajalikke keevisõmbluseid. Projekteerimiskeskkonnas (2D) (dft) aga oskab valmistada koostejooniseid nendest 3D mudelitest vastavalt ISO standardite nõuetele.
Sihtgrupid: Mehaanika ja metallitöö spetsialistid, masinaehituse eriala konstruktorid
Eesmärgid: Mehaanika ja metallitöö inimestele, masinaehituse eriala konstruktoritele õpetada algtasemel kasutama joonestusprogrammi Solid Edge, selle erinevaid töökeskkondi, menüüsid ja käske detailide ja koostude mudelite 3D modelleerimisega tavalises modelleerimiskeskkonnas ja 2D tööjooniste ning lihtsamate skeemide valmistamiseks vastavalt ISO standardite nõuetele.
Sisukirjeldus:
 • Solid Edge töökeskkonnad, menüüd, käsud, 3D mudelid ja 2D joonised.
 • Jooniste valmistamine 2D projekteerimise keskkonnas (dft) kooskõlas ISO standarditega. Seosed, mõõtmed, IntelliSketch töövahendid.
 • 3D detaili tavalises modelleerimiskeskkonnas (par) töötamine. Töövõtted ja tegevusjärjekord mitmesuguste erikujuliste detailide 3D mudelite valmistamisel.
 • Juhtjoone järgi looklevate pindadega ühtlase ja muutuva ristlõikega detailide 3D mudelite valmistamine.
 • 3D mudelitest jooniste valmistamine 2D projekteerimise keskkonnas kooskõlas kehtivate ISO standarditega.
 • Lehtmetalli töötlemise keskkonnas (psm) 3D mudelite valmistamine (painutamine, tõmbamine, sisselõiked jne). Joonised. Pinnalaotused.
 • Koostude valmistamine 3D koostamise keskkonnas (asm). Seoste määramine detailidele. Koostejooniste valmistamine 2D projekteerimise keskkonnas kooskõlas ISO standarditega. Keeviskeskkonna (pwd) kasutamine keevisjooniste valmistamiseks, keevisliidete tähistamine.
 • Detailidele materjali ja füüsikaliste parameetrite määramine.
 • Programmiga Solid Edge valmistatud jooniste kasutamine teistes graafikaprogrammides (nt AutoCAD).
Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Õppetöö viiakse läbi arvutiklassis
Hindamisviisid: Test
Osalemise/ alustamise eeldused: Tehniline haridus, masinaehituslike jooniste valmistamise ja lugemise minimaalne oskus
Dokumendi tüüp: Tunnistus või tõend
Õppekavarühm: Mehaanika ja metallitöö
Märksõnad: solid edge, 3D mudelid, 2d joonised, masinaehituslikud joonised, cad projekteerimine
1. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 06.04.2020 16:00 - 06.04.2020 18:30
Koolitajad: Vello Lillemets (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond 10135 Harju maakond
URL: http://www.tktk.ee

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

2. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 09.04.2020 16:00 - 09.04.2020 18:30
Koolitajad: Vello Lillemets (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond 10135 Harju maakond
URL: http://www.tktk.ee

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

3. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 13.04.2020 16:00 - 13.04.2020 18:30
Koolitajad: Vello Lillemets (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond 10135 Harju maakond
URL: http://www.tktk.ee

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

4. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 16.04.2020 16:00 - 16.04.2020 18:30
Koolitajad: Vello Lillemets (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond 10135 Harju maakond
URL: http://www.tktk.ee

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

5. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 17.04.2020 16:00 - 17.04.2020 18:30
Koolitajad: Vello Lillemets (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond 10135 Harju maakond
URL: http://www.tktk.ee

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

6. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 20.04.2020 16:00 - 20.04.2020 18:30
Koolitajad: Vello Lillemets (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond 10135 Harju maakond
URL: http://www.tktk.ee

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

7. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 23.04.2020 16:00 - 23.04.2020 18:30
Koolitajad: Vello Lillemets (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond 10135 Harju maakond
URL: http://www.tktk.ee

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

8. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 24.04.2020 16:00 - 24.04.2020 18:30
Koolitajad: Vello Lillemets (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond 10135 Harju maakond
URL: http://www.tktk.ee

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

9. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 27.04.2020 16:00 - 27.04.2020 18:30
Koolitajad: Vello Lillemets (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond 10135 Harju maakond
URL: http://www.tktk.ee

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

10. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 30.04.2020 16:00 - 30.04.2020 18:30
Koolitajad: Vello Lillemets (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond 10135 Harju maakond
URL: http://www.tktk.ee

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

11. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 04.05.2020 16:00 - 04.05.2020 18:30
Koolitajad: Vello Lillemets (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond 10135 Harju maakond
URL: http://www.tktk.ee

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

12. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 07.05.2020 16:00 - 07.05.2020 18:30
Koolitajad: Vello Lillemets (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond 10135 Harju maakond
URL: http://www.tktk.ee

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

13. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 08.05.2020 16:00 - 08.05.2020 18:30
Koolitajad: Vello Lillemets (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond 10135 Harju maakond
URL: http://www.tktk.ee

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

14. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 11.05.2020 16:00 - 11.05.2020 18:30
Koolitajad: Vello Lillemets (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond 10135 Harju maakond
URL: http://www.tktk.ee

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

15. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 14.05.2020 16:00 - 14.05.2020 18:30
Koolitajad: Vello Lillemets (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond 10135 Harju maakond
URL: http://www.tktk.ee

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

16. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 15.05.2020 16:00 - 15.05.2020 18:30
Koolitajad: Vello Lillemets (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond 10135 Harju maakond
URL: http://www.tktk.ee

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

17. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 18.05.2020 16:00 - 18.05.2020 18:30
Koolitajad: Vello Lillemets (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond 10135 Harju maakond
URL: http://www.tktk.ee

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

18. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 20.05.2020 16:00 - 20.05.2020 18:30
Koolitajad: Vello Lillemets (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond 10135 Harju maakond
URL: http://www.tktk.ee

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

19. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 22.05.2020 16:00 - 22.05.2020 18:30
Koolitajad: Vello Lillemets (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond 10135 Harju maakond
URL: http://www.tktk.ee

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

20. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 25.05.2020 16:00 - 25.05.2020 18:30
Koolitajad: Vello Lillemets (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond 10135 Harju maakond
URL: http://www.tktk.ee

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

21. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 27.05.2020 16:00 - 27.05.2020 18:30
Koolitajad: Vello Lillemets (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond 10135 Harju maakond
URL: http://www.tktk.ee

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

22. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 29.05.2020 16:00 - 29.05.2020 18:30
Koolitajad: Vello Lillemets (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond 10135 Harju maakond
URL: http://www.tktk.ee

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

23. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 01.06.2020 16:00 - 01.06.2020 18:30
Koolitajad: Vello Lillemets (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond 10135 Harju maakond
URL: http://www.tktk.ee

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

24. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 03.06.2020 16:00 - 03.06.2020 18:30
Koolitajad: Vello Lillemets (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond 10135 Harju maakond
URL: http://www.tktk.ee

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

25. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 05.06.2020 16:00 - 05.06.2020 18:30
Koolitajad: Vello Lillemets (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond 10135 Harju maakond
URL: http://www.tktk.ee

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

26. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 08.06.2020 16:00 - 08.06.2020 18:30
Koolitajad: Vello Lillemets (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond 10135 Harju maakond
URL: http://www.tktk.ee

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

27. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 10.06.2020 16:00 - 10.06.2020 18:30
Koolitajad: Peter Šverns (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond 10135 Harju maakond
URL: http://www.tktk.ee

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

28. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 12.06.2020 16:00 - 12.06.2020 18:30
Koolitajad: Peter Šverns (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond 10135 Harju maakond
URL: http://www.tktk.ee

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

29. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 15.06.2020 16:00 - 15.06.2020 17:30
Koolitajad: Vello Lillemets (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond 10135 Harju maakond
URL: http://www.tktk.ee

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

30. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 17.06.2020 16:00 - 17.06.2020 19:30
Koolitajad: Vello Lillemets (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond 10135 Harju maakond
URL: http://www.tktk.ee

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

Registreeri

Tagasi kalendrisse