LAK-õppe, keelekümbluse ABC

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolitusel käsitletakse LAK-õppe ja keelekümblusmetoodika põhimõtteid, nüüdisaegseid õppimis-ja õpetamiskäsitusi, kogemusõppe kaudu saadakse kogemusi erinevatest õppetegevustest.
Toimumise aeg: 10.08.2020 - 25.09.2020
Registreerimine avatud 15.01.2020
Registreerimine suletud alates 10.08.2020
Kontaktpäev:
 • 1.sessioon:  1.päev (10.08.2020 10:15 - 10.08.2020 17:30)
 • 1.sessioon:  2.päev (11.08.2020 09:15 - 11.08.2020 17:30)
 • 1.sessioon:  3.päev (12.08.2020 09:15 - 12.08.2020 14:30)
 • 2.sessioon:  1.päev (24.09.2020 10:15 - 24.09.2020 17:00)
 • 2.sessioon:  2.päev (25.09.2020 09:00 - 25.09.2020 15:15)
 • 3.sessioon:  2.päev
 • 3.sessioon:  1.päev
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 45 akad. tundi
 • Auditoorne: 39 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 6 akad. tundi
Osalejate arv: 14 kuni 20 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Koolitajad:
 • Maire Kebbinau (SA Innove)
 • Minna Sillamaa (Tallinna Mustjõe Gümnaasium)
 • Katri Sild (Emili Kool)
Korraldav asutus: Harno
Projektijuht: Tatjana Baum-Valgma, Tatjana.Baum-Valgma@harno.ee, tel: +37253555042
Toimumise koht
Toimumise koht: 1.sessioon toimub Nelijärve Puhkekeskuses, 2.sessioon toimub Tallinna Teeninduskoolis (Majaka 2, Tallinn)
Aadress: Eesti
Lisainfo: 1.sessioon toimub Nelijärve Puhkekeskuses, majutus kõigile osalejatele. 2. sessioon toimub Tallinna Teeninduskoolis (Majaka 2, Tallinn), majutus väljaspool Tallinnat tulnud osalejatele võimaldatakse hotellis Park Inn by Radisson Central Tallinn (Narva mnt 7c, Tallinn). Täpsem info koolituse kohta saadetakse registreerunutele.
Kirjeldus
Õpiväljundid:

 • seab oma tegevusele õpetajana eesmärgid tulenevalt LAK-õppe, keelekümbluse põhimõtetest;
 • toetab õppija aktiivsust õppekeskkonna kujundamisega;
 • seob mõiste „õpikäsitus“ oma igapäevatöö kogemustega;
 • lähtub õppematerjalide valikul põhimõtetest, mis toetavad õppijat õpitulemuste saavutamisel arvestades nii aine sisu, keelelist eneseväljendust kui ka õpioskusi;
 • koostab ja kasutab aine, keele ja õpioskuste õpitulemusi lõimivaid õppematerjale ja tutvustab neid kolleegidele;
 • reflekteerib oma tööd õpetajana, osaleb rühmanõustamisel.
Sihtgrupid: Õpetaja
Eesmärgid: Koolituse tulemusel on õppija teadlik LAK-õppe rakendamisest, kaasaegsest õppimise käsitusest ning kogenud eesmärgipäraste ning õppijat kaasavate tegevuste tulemuslikkust koolituses.
Sisukirjeldus:
 • LAK-õppe alustalad: aine sisu, keele ja õpioskuste lõiming.
 • Tänapäevased õppimis- ja õpetamiskäsitused.
 • Õppekeskkonna kujundamine: õppevara, seinamaterjal, töö keskustes, õuesõpe.
 • Õpitu reflekteerimine: seoste loomine koolitusel õpitu ja õppetegevuse juhtimise vahel koolis, koolitusel kogetule rakendusvõimaluste leidmine koolis tunnitöös.
 • Nõustamine kui õpetaja arengu toetamine.
Õpisündmuse teemad:

1.sessioon: LAK-õpe. Keelekümblus. Õpikäsitus. Eesmärgistamine. Turvalise õppimiskeskkonna loomine. Keeleõppe etapid. Õppevara. Tunni struktuur.

2.sessioon: Mitmekesised metoodilised võtted. Teises keeles õppimise mõju. Koostöö. Juhtimisstiilid. Refleksioon. 

Õppevorm: auditoorne
Hindamisviisid: Õppija on osalenud vähemalt 80% kontaktõppes ning on esitanud iseseisva töö käigus valminud materjalid ja refleksioonid, mis vastavad koolitusrühmas kokkulepitud kriteeriumidele ja esitlusviisile (nt õpimapp).
Osalemise eeldus: Eesti keele oskus emakeelena või vähemalt B2 tasemel
Lõpetamise tingimused:

Õppija saab tunnistuse, kui on osalenud vähemalt 80% kontaktõppes ning on esitanud iseseisva töö käigus valminud materjalid ja refleksioonid, mis vastavad koolitusrühmas kokkulepitud kriteeriumidele ja esitlusviisile.

Dokumendi tüüp: Tunnistus
1.sessioon - Üldinfo
Toimumise aeg: 10.08.2020 - 12.08.2020
Toimumise koht: Nelijärve Puhkekeskus
Aadress: Nelijärve tn 4, Aegviidu alev, Anija vald, Harju maakond, Eesti
URL: http://www.nelijarve...
Lisainfo: Majutust 1. sessioonil pakutakse kõikidele osalejatele. Täpsem info saadetakse registreerinutele.

Vaata detailset infot

Sisukirjeldus: LAK-õppe alustalad: aine sisu, keele ja õpioskuste lõiming.
Tänapäevased õpikäsitlused
Õppevorm: auditoorne
Sihtgrupid: õpetaja

Vaata vähem

1.päev - Üldinfo
Toimumise aeg: 10.08.2020 10:15 - 10.08.2020 17:30
Koolitajad: Maire Kebbinau (SA Innove), Minna Sillamaa (Tallinna Mustjõe Gümnaasium), Katri Sild (Emili Kool)
Toimumise koht: Nelijärve Puhkekeskus
Aadress: Nelijärve tn 4, Aegviidu alev, Anija vald, Harju maakond, Eesti
URL: http://www.nelijarve.ee/
Lisainfo: Täpsem info saadetakse registreerinutele

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

2.päev - Üldinfo
Toimumise aeg: 11.08.2020 09:15 - 11.08.2020 17:30
Koolitajad: Minna Sillamaa (Tallinna Mustjõe Gümnaasium), Katri Sild (Emili Kool)
Toimumise koht: Nelijärve Puhkekeskus
Aadress: Nelijärve tn 4, Aegviidu alev, Anija vald, Harju maakond, Eesti
URL: http://www.nelijarve.ee/
Lisainfo: Täpsem info saadetakse registreerinutele

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

3.päev - Üldinfo
Toimumise aeg: 12.08.2020 09:15 - 12.08.2020 14:30
Koolitajad: Minna Sillamaa (Tallinna Mustjõe Gümnaasium), Katri Sild (Emili Kool)
Toimumise koht: Nelijärve Puhkekeskus
Aadress: Nelijärve tn 4, Aegviidu alev, Anija vald, Harju maakond, Eesti
URL: http://www.nelijarve.ee/
Lisainfo: Täpsem info saadetakse registreerunutele

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

2.sessioon - Üldinfo
Toimumise aeg: 24.09.2020 - 25.09.2020
Toimumise koht: Tallinna Teeninduskool
Aadress: Majaka tn 2, Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti
URL: https://www.teenindu...
Lisainfo: Täpsem info registreerinutele.

Vaata detailset infot

Sisukirjeldus: Õppekeskkonna kujundamine: õppevara, seinamaterjal, töö keskustes, õuesõpe.
Õpitu reflekteerimine: seoste loomine koolitusel õpitu ja õppetegevuse juhtimise vahel koolis, koolitusel kogetule rakendusvõimaluste leidmine õppetöös.
Nõustamine.
Õppevorm: auditoorne
Sihtgrupid: õpetaja
Maht: 16.00 akad. tundi

Vaata vähem

1.päev - Üldinfo
Toimumise aeg: 24.09.2020 10:15 - 24.09.2020 17:00
Koolitajad: Minna Sillamaa (Tallinna Mustjõe Gümnaasium), Katri Sild (Emili Kool)
Toimumise koht: Tallinna Teeninduskool
Aadress: Majaka tn 2, Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti
URL: https://www.teeninduskool.ee/
Lisainfo: Täpsem info registreerinutele.

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

2.päev - Üldinfo
Toimumise aeg: 25.09.2020 09:00 - 25.09.2020 15:15
Koolitajad: Minna Sillamaa (Tallinna Mustjõe Gümnaasium), Katri Sild (Emili Kool)
Toimumise koht: Tallinna Teeninduskool
Aadress: Majaka tn 2, Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti
URL: https://www.teeninduskool.ee/
Lisainfo: Täpsem info registreerinutele.

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

3.sessioon - Üldinfo
Aadress: Eesti

Vaata detailset infot

Sisukirjeldus: Iseseisva töö esitamine rühmas, refleksioonina õpimapis.
Õppematerjali koostamine ja kasutamine õppetöös.
Enda kui õppija ja keelekümblusõpetaja eneserefleksiooni koostamine
Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

1.päev - Üldinfo
Aadress: Eesti

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne
Päevakava vabatekstina: 9.00 - 11.00 koolitus
11.00 - 11.30 paus
11.30 - 13.00 koolitus
13.00 - 13.15 paus
13.15 - 15.00 koolitus

Vaata vähem

2.päev - Üldinfo
Aadress: Eesti

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne
Päevakava vabatekstina: 9.00 - 11.00 koolitus
11.00 - 11.30 paus
11.30 - 13.00 koolitus
13.00 - 13.15 paus
13.15 - 15.00 koolitus

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse