Draamaõpe - õppija arengu toetaja LAK-õppes

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolitusel käsitletakse draamaõppe teoreetilisi lähtekohti, kasutatakse draamavõtteid ja -meetodeid aine- ja keeleõppe lõimimise toeks, reflekteeritakse tegevust.
Toimumise aeg: 26.02.2020 - 25.09.2020
Kontaktpäev:
 • 1. sessioon:  1. päev (26.02.2020 10:15 - 26.02.2020 16:45)
 • 1. sessioon:  2. päev (27.02.2020 09:00 - 27.02.2020 14:45)
 • 2. sessioon:  1. päev (17.09.2020 14:00 - 17.09.2020 17:00)
 • 2. sessioon:  2. päev (25.09.2020 14:00 - 25.09.2020 17:00)
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 32 akad. tundi
 • Auditoorne: 28 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 4 akad. tundi
Osalejate arv: 8 kuni 26 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Koolitajad:
 • Tatjana Baum-Valgma (Harno)
 • Anna Sele (SA Innove)
Korraldav asutus: Harno
Projektijuht: Tatjana Baum-Valgma, Tatjana.Baum-Valgma@harno.ee, tel: +37253555042
Toimumise koht
Toimumise koht: Tallinna Teeninduskool
Aadress: Majaka tn 2 , Lasnamäe linnaosa, 11412 , Harju maakond , Eesti
URL: https://www.teeninduskool.ee/
Lisainfo: Tasuta majutus väljaspool Tallinnat tulnud osalejatele võimaldatakse hotellis Park Inn by Radisson Central Tallinn (Narva mnt 7c, Tallinn). Täpsem info koolituse kohta saadetakse registreerunutele.
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • kasutab draamaõppe võtteid ja meetodeid LAK-õppe eesmärkide saavutamiseks;
 • arvestab draamategevuste valikul õpilaste üldpädevuste kujunemisega seotud vajadusi;
 • seob draamategevused erinevate väljenduslaadide ja mitmekesise ainestikuga;
 • innustab õpilasi draamategevustes kasutama loovaid lahendusi (sh keelelisi), juhindudes mitmik-taibu teooriast;
 • reflekteerib oma tööd õpetajana, osaleb rühmanõustamisel.
Sihtgrupid: Õpetaja.
I–III kooliastme õpetajad
Eesmärgid: Koolituse tulemusel kasutab õppija draamavõtteid üldpädevuste ja ainealaste õpitulemuste saavutamise toetamiseks, loob võimalusi õppida erinevates suhtlusolukordades, kasutab mitmekesist metoodikat, mis tähtsustab keelt kui vahendit.
Sisukirjeldus:

• Draamaõppe teoreetilised lähtekohad.

• Draamavõtete ja -meetodite kasutamine aine- ja keeleõppe lõimimise toeks.

• Üldpädevuste lõimimine õppetegevusse draamavõtete kaudu.

• Mitmiktaibu teooria ja selle arvestamine õppijate arengu toetamisel.

• Loovus ja õppijate loovust innustavad ja toetavad draamavõtted.

•Nõustamine kui õpetaja arengu toetamine.

• Eneserefleksioon.


Õpisündmuse teemad:

Koolituse teemad on kirjeldatud sessioonide juures

Õppevorm: auditoorne
Hindamisviisid: Õppija on osalenud vähemalt 80% auditoorses õppes ning on esitanud iseseisva töö käigus valminud materjalid ja refleksioonid, mis vastavad koolitusrühmas kokkulepitud kriteeriumidele ja esitlusviisile (nt õpimapp)
Osalemise eeldus: Eesti keele oskus emakeelena või vähemalt B2 tasemel
Lõpetamise tingimused:

Koolituse auditoorses töös (80%) osalenud ja kodutöö sooritanud õppijad saavad tunnistuse. 

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Õppekavarühm: Kasvatusteadused
1. sessioon - Üldinfo
Toimumise aeg: 26.02.2020 - 27.02.2020
Toimumise koht: Tallinna Teeninduskool
Aadress: Majaka tn 2 , Lasnamäe linnaosa, 11412 , Harju maakond , Eesti
URL: https://www.teenindu...
Lisainfo: majutus väljaspool Tallinnat tulnud osalejatele võimaldatakse hotellis Park Inn by Radisson Central Tallinn (Narva mnt 7c, Tallinn). Täpsem info koolituse kohta saadetakse registreerunutele.

Vaata detailset infot

Sisukirjeldus: Draamaõppe teoreetilised lähtekohad. Draama aktiivõppemeetodina. Üldpädevused õppeprotsessis. Õppija loovuse toetamine. Pildi kui õppevahendi kasutamine. Multiintelligentsuse põhimõtete rakendamine õppijate individuaalsuse arvestamisel.
Õppevorm: auditoorne
Sihtgrupid: õpetaja
Maht: 14.00 akad. tundi

Vaata vähem

1. päev - Üldinfo
Toimumise aeg: 26.02.2020 10:15 - 26.02.2020 16:45
Koolitajad: Tatjana Baum-Valgma (Harno), Anna Sele (SA Innove)
Toimumise koht: Tallinna Teeninduskool
Aadress: Majaka tn 2 , Lasnamäe linnaosa, 11412 , Harju maakond , Eesti
URL: https://www.teeninduskool.ee/
Lisainfo: Tasuta majutus väljaspool Tallinnat tulnud osalejatele võimaldatakse hotellis Park Inn by Radisson Central Tallinn (Narva mnt 7c, Tallinn). Täpsem info koolituse kohta saadetakse registreerunutele.

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

2. päev - Üldinfo
Toimumise aeg: 27.02.2020 09:00 - 27.02.2020 14:45
Koolitajad: Tatjana Baum-Valgma (Harno), Anna Sele (SA Innove)
Toimumise koht: Tallinna Teeninduskool
Aadress: Majaka tn 2 , Lasnamäe linnaosa, 11412 , Harju maakond , Eesti
URL: https://www.teeninduskool.ee/
Lisainfo: Tasuta majutus väljaspool Tallinnat tulnud osalejatele võimaldatakse hotellis Park Inn by Radisson Central Tallinn (Narva mnt 7c, Tallinn). Täpsem info koolituse kohta saadetakse registreerunutele.

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

2. sessioon - Üldinfo
Toimumise aeg: 17.09.2020 - 25.09.2020
Toimumise koht: Tallinna Teeninduskool
Aadress: Majaka tn 2 , Lasnamäe linnaosa, 11412 , Harju maakond , Eesti
URL: https://www.teenindu...
Lisainfo: Tasuta majutus väljaspool Tallinnat tulnud osalejatele võimaldatakse hotellis Park Inn by Radisson Central Tallinn (Narva mnt 7c, Tallinn). Täpsem info koolituse kohta saadetakse registreerunutele.

Vaata detailset infot

Sisukirjeldus: Visuaalide kasutamine õppetegevuses. Luuletuste ja draamavõtete lõimimine. Keeleõppe, aine sisu ja õpioskuste kujundamise ühendamine. Probleemõpe. Eneserefleksioon.
Õppevorm: auditoorne
Sihtgrupid: õpetaja
Maht: 14.00 akad. tundi

Vaata vähem

1. päev - Üldinfo
Toimumise aeg: 17.09.2020 14:00 - 17.09.2020 17:00
Koolitajad: Tatjana Baum-Valgma (Harno), Anna Sele (SA Innove)
Toimumise koht: Tallinna Teeninduskool
Aadress: Majaka tn 2 , Lasnamäe linnaosa, 11412 , Harju maakond , Eesti
URL: https://www.teeninduskool.ee/
Lisainfo: Tasuta majutus väljaspool Tallinnat tulnud osalejatele võimaldatakse hotellis Park Inn by Radisson Central Tallinn (Narva mnt 7c, Tallinn). Täpsem info koolituse kohta saadetakse registreerunutele.

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: veebipõhine

Vaata vähem

2. päev - Üldinfo
Toimumise aeg: 25.09.2020 14:00 - 25.09.2020 17:00
Koolitajad: Tatjana Baum-Valgma (Harno), Anna Sele (SA Innove)
Toimumise koht: Tallinna Teeninduskool
Aadress: Majaka tn 2 , Lasnamäe linnaosa, 11412 , Harju maakond , Eesti
URL: https://www.teeninduskool.ee/
Lisainfo: Tasuta majutus väljaspool Tallinnat tulnud osalejatele võimaldatakse hotellis Park Inn by Radisson Central Tallinn (Narva mnt 7c, Tallinn). Täpsem info koolituse kohta saadetakse registreerunutele.

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: veebipõhine

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse