Ettevõtluskoolitus

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus NB! koolitus toimub vajadusel veebipõhiselt reaalajas! Koolitusel omandatakse teadmised ettevõtluse võimalustest ja alustamisest, ettevõtjaks hakkamisest ning kaasnevatest valikutest/riskidest. Omandatakse oskus arendada äriideed ja koostada äriplaan.
Toimumise aeg: 20.04.2020 - 22.06.2020
Kontaktpäev:
 • 1. koolituspäev (20.04.2020 09:00 - 20.04.2020 14:00)
 • 2. koolituspäev (23.04.2020 09:00 - 23.04.2020 14:00)
 • 3. koolituspäev (24.04.2020 09:00 - 24.04.2020 14:00)
 • 4. koolituspäev (27.04.2020 09:00 - 27.04.2020 14:00)
 • 5. koolituspäev (28.04.2020 09:00 - 28.04.2020 14:00)
 • 6. koolituspäev (30.04.2020 09:00 - 30.04.2020 14:00)
 • 7. koolituspäev (04.05.2020 08:30 - 04.05.2020 13:30)
 • 8. koolituspäev (05.05.2020 10:30 - 05.05.2020 15:30)
 • 9. koolituspäev (06.05.2020 09:00 - 06.05.2020 14:00)
 • 10. koolituspäev (08.05.2020 09:00 - 08.05.2020 14:00)
 • 11. koolituspäev (11.05.2020 09:00 - 11.05.2020 14:00)
 • 12. koolituspäev (12.05.2020 09:00 - 12.05.2020 14:00)
 • 13. koolituspäev (13.05.2020 08:00 - 13.05.2020 13:00)
 • 14. koolituspäev (14.05.2020 09:00 - 14.05.2020 14:00)
 • 15. koolituspäev (18.05.2020 08:00 - 18.05.2020 12:15)
 • 16. koolituspäev (19.05.2020 09:00 - 19.05.2020 14:00)
 • 17. koolituspäev (20.05.2020 11:30 - 20.05.2020 16:15)
 • 18. kontaktpäev (25.05.2020 08:00 - 25.05.2020 12:55)
 • 19. kontaktpäev (26.05.2020 10:30 - 26.05.2020 16:30)
 • 20. kontaktpäev (28.05.2020 09:00 - 28.05.2020 14:00)
 • 21. kontaktpäev (02.06.2020 09:00 - 02.06.2020 14:00)
 • 22. kontaktpäev (05.06.2020 10:30 - 05.06.2020 16:30)
 • 23. kontaktpäev (08.06.2020 08:00 - 08.06.2020 12:55)
 • 24. kontaktpäev (10.06.2020 09:00 - 10.06.2020 14:00)
 • 25. kontaktpäev (17.06.2020 09:00 - 17.06.2020 15:30)
 • 26. kontaktpäev (22.06.2020 08:00 - 22.06.2020 11:00)
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 160 akad. tundi
 • Auditoorne: 160 akad. tundi
Osalejate arv: 7 kuni 15 osalejat
Hind osalejale: 960 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Enne registreerumist tutvu kindlasti koolitusel osalemise tingimustega.

Informatsiooni oma isikuandmete töötlemise kohta leite siit.

Koolitajad:
 • Kati Nõuakas (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Pertti Pärna (Rakvere Ametikool)
 • Eva Vahtramäe (Tallinna Tehnikakõrgkool)
  Täiskasvanute koolitaja kutsetase 7 Valdkonna (ettevõtlus/äriplaan) kogemus 21 aastat
Korraldav asutus: Tallinna Tehnikakõrgkool
Projektijuht: Maive Türkel, maive.turkel@tktk.ee, tel: 3223566
Toimumise koht
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, Eesti
URL: http://www.tktk.ee
Lisainfo: Kuni kontaktõppe taastumiseni toimub koolitus veebikeskkonnas Skype.
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • analüüsib ennast ettevõtjana;
 • tunneb ettevõtte asutamise ja käivitamise juriidilisi aspekte, valib äriidee realiseerimiseks sobiliku ettevõtlusvormi;
 • analüüsib sihtturgu ja hindab potensiaalsete klientide teenuste vajadust;
 • analüüsib oma ettevõtte turundamiseks parimaid võimalusi;
 • koostab äriplaani finantsosa;
 • koostab äriplaani rahastuse taotlemiseks. 
Sihtgrupid: täisealised isikud, kes soovivad alustada ettevõtlusega ning koostada äriplaani välja valitud rahastajale
Eesmärgid: ettevõtlusega alustamiseks ettevalmistamine
Sisukirjeldus:
 • ettevõtluse olemus, ettevõtja isiksuse omadused, äriseadustiku nõuded, ettevõtlusvormid, nende erinevused;
 • äriidee analüüs/arendus, äriplaan (teksti ja finantsosa) ning selle koostamise põhimõtted;
 • toode ja turundus (toode/teenus; hind turundusmeetmena; reklaam, müügi- ja jaotuskanalid; turg, sihtrühmad, nende prognoos, turunduskommunikatsioon);
 • arvutiõpetus ja dokumendihaldus; 
 • finantsplaneerimine (tulud-kulud, prognoosid, kassavooplaan, kasumiaruanne jmt);
 • raamatupidamise põhialused;
 • maksunduse alused, maksustamine;
 • seadusandlus;
 • ettevõtte töökorraldus, k.a tööõigus (erinevad lepingute tüübid, nende sõlmimine, poolte õigused ja kohustused); töötervishoiu ja tööohutuse alane korraldus ettevõttes;
 • ettevõtjale olulised infokanalid, tugistruktuurid, toetuse taotlemise võimalused;
 • ettevõtluse olemus, ettevõtja isiksuse omadused, äriseadustiku nõuded, ettevõtlusvormid, nende erinevused
Õppevorm: auditoorne
Hindamisviisid: valminud äriplaani esitlus ja kaitsmine
Lõpetamise tingimused:
 • äriplaan toetub äriidee kaardistusele 
 • äriplaan on koostatud lähtuvalt etteantud äriplaani vormist, esitatud on kõik äriplaani peatükid
 • koostatud on PowerPoint esitus äriplaani kaitsmiseks ja esitletud seda kaitsmiskomisjoni ees
 • osaletud on vähemalt 70% koolituse tundide mahust
Dokumendi tüüp: Tunnistus või tõend
Õppematerjalide loend: Äriplaani koostamise abimaterjal (metoodiline juhend). Ettevõtluse alused (alustavale ettevõtjale) – õppekonspekt koos eneseanalüüsi ja seminari-ülesannetega. Turuanalüüsi koostamise metoodiline õppematerjal – instrueeriv õppematerjal iseseisva turuanalüüsi läbi viimiseks. Turu-uuringu, turundusuuringu õppematerjal iseõppijale – selgitav õppematerjal koos näidisküsimustike ja struktureeritud intervjuu näidistega, kogumikus alustavate ettevõtjate turu-uuringud). Toode, teenus ja turunduse alused – õppematerjal koos ülesannetega. Turunduskommunikatsioon – praktiliste kaasustega õppematerjal alustavale ettevõtjale. Lepingute ja näidiste komplekt alustavale ettevõtjale (40 lk materjal, mis sisaldab nii äriõiguse, tööõiguse kui lepingute ning töökorraldusega seotud dokumentide näidiseid).
Õppekavarühm: Juhtimine ja haldus
Märksõnad: ettevõtluskoolitus, äriplaani koostamine
1. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 20.04.2020 09:00 - 20.04.2020 14:00
Koolitajad: Eva Vahtramäe (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, Eesti
URL: http://www.tktk.ee
Lisainfo: Kuni kontaktõppe taastumiseni toimub koolitus veebikeskkonnas Skype.

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: veebipõhine

Vaata vähem

2. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 23.04.2020 09:00 - 23.04.2020 14:00
Koolitajad: Eva Vahtramäe (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, Eesti
URL: http://www.tktk.ee
Lisainfo: Kuni kontaktõppe taastumiseni toimub koolitus veebikeskkonnas Skype.

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: veebipõhine

Vaata vähem

3. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 24.04.2020 09:00 - 24.04.2020 14:00
Koolitajad: Pertti Pärna (Rakvere Ametikool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, Eesti
URL: http://www.tktk.ee
Lisainfo: Kuni kontaktõppe taastumiseni toimub koolitus veebikeskkonnas Skype.

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: veebipõhine

Vaata vähem

4. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 27.04.2020 09:00 - 27.04.2020 14:00
Koolitajad: Eva Vahtramäe (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, Eesti
URL: http://www.tktk.ee
Lisainfo: Kuni kontaktõppe taastumiseni toimub koolitus veebikeskkonnas Skype.

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: veebipõhine

Vaata vähem

5. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 28.04.2020 09:00 - 28.04.2020 14:00
Koolitajad: Eva Vahtramäe (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, Eesti
URL: http://www.tktk.ee
Lisainfo: Kuni kontaktõppe taastumiseni toimub koolitus veebikeskkonnas Skype.

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: veebipõhine

Vaata vähem

6. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 30.04.2020 09:00 - 30.04.2020 14:00
Koolitajad: Pertti Pärna (Rakvere Ametikool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, Eesti
URL: http://www.tktk.ee
Lisainfo: Kuni kontaktõppe taastumiseni toimub koolitus veebikeskkonnas Skype.

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: veebipõhine

Vaata vähem

7. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 04.05.2020 08:30 - 04.05.2020 13:30
Koolitajad: Eva Vahtramäe (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, Eesti
URL: http://www.tktk.ee
Lisainfo: Kuni kontaktõppe taastumiseni toimub koolitus veebikeskkonnas Skype.

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: veebipõhine

Vaata vähem

8. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 05.05.2020 10:30 - 05.05.2020 15:30
Koolitajad: Eva Vahtramäe (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, Eesti
URL: http://www.tktk.ee
Lisainfo: Kuni kontaktõppe taastumiseni toimub koolitus veebikeskkonnas Skype.

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: veebipõhine

Vaata vähem

9. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 06.05.2020 09:00 - 06.05.2020 14:00
Koolitajad: Kati Nõuakas (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, Eesti
URL: http://www.tktk.ee
Lisainfo: Kuni kontaktõppe taastumiseni toimub koolitus veebikeskkonnas Skype.

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: veebipõhine

Vaata vähem

10. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 08.05.2020 09:00 - 08.05.2020 14:00
Koolitajad: Pertti Pärna (Rakvere Ametikool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, Eesti
URL: http://www.tktk.ee
Lisainfo: Kuni kontaktõppe taastumiseni toimub koolitus veebikeskkonnas Skype.

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: veebipõhine

Vaata vähem

11. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 11.05.2020 09:00 - 11.05.2020 14:00
Koolitajad: Eva Vahtramäe (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, Eesti
URL: http://www.tktk.ee
Lisainfo: Kuni kontaktõppe taastumiseni toimub koolitus veebikeskkonnas Skype.

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: veebipõhine

Vaata vähem

12. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 12.05.2020 09:00 - 12.05.2020 14:00
Koolitajad: Kati Nõuakas (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, Eesti
URL: http://www.tktk.ee
Lisainfo: Kuni kontaktõppe taastumiseni toimub koolitus veebikeskkonnas Skype.

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: veebipõhine

Vaata vähem

13. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 13.05.2020 08:00 - 13.05.2020 13:00
Koolitajad: Eva Vahtramäe (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, Eesti
URL: http://www.tktk.ee
Lisainfo: Kuni kontaktõppe taastumiseni toimub koolitus veebikeskkonnas Skype.

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: veebipõhine

Vaata vähem

14. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 14.05.2020 09:00 - 14.05.2020 14:00
Koolitajad: Pertti Pärna (Rakvere Ametikool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, Eesti
URL: http://www.tktk.ee
Lisainfo: Kuni kontaktõppe taastumiseni toimub koolitus veebikeskkonnas Skype.

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: veebipõhine

Vaata vähem

15. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 18.05.2020 08:00 - 18.05.2020 12:15
Koolitajad: Eva Vahtramäe (Tallinna Tehnikakõrgkool), Pertti Pärna (Rakvere Ametikool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, Eesti
URL: http://www.tktk.ee
Lisainfo: Kuni kontaktõppe taastumiseni toimub koolitus veebikeskkonnas Skype.

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: veebipõhine

Vaata vähem

16. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 19.05.2020 09:00 - 19.05.2020 14:00
Koolitajad: Kati Nõuakas (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, Eesti
URL: http://www.tktk.ee
Lisainfo: Kuni kontaktõppe taastumiseni toimub koolitus veebikeskkonnas Skype.

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: veebipõhine

Vaata vähem

17. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 20.05.2020 11:30 - 20.05.2020 16:15
Koolitajad: Eva Vahtramäe (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, Eesti
URL: http://www.tktk.ee
Lisainfo: Kuni kontaktõppe taastumiseni toimub koolitus veebikeskkonnas Skype.

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: veebipõhine

Vaata vähem

18. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 25.05.2020 08:00 - 25.05.2020 12:55
Koolitajad: Eva Vahtramäe (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, Eesti
URL: http://www.tktk.ee
Lisainfo: Kuni kontaktõppe taastumiseni toimub koolitus veebikeskkonnas Skype.

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: veebipõhine

Vaata vähem

19. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 26.05.2020 10:30 - 26.05.2020 16:30
Koolitajad: Eva Vahtramäe (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, Eesti
URL: http://www.tktk.ee
Lisainfo: Kuni kontaktõppe taastumiseni toimub koolitus veebikeskkonnas Skype.

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: veebipõhine

Vaata vähem

20. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 28.05.2020 09:00 - 28.05.2020 14:00
Koolitajad: Kati Nõuakas (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, Eesti
URL: http://www.tktk.ee
Lisainfo: Kuni kontaktõppe taastumiseni toimub koolitus veebikeskkonnas Skype.

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: veebipõhine

Vaata vähem

21. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 02.06.2020 09:00 - 02.06.2020 14:00
Koolitajad: Eva Vahtramäe (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, Eesti
URL: http://www.tktk.ee
Lisainfo: Kuni kontaktõppe taastumiseni toimub koolitus veebikeskkonnas Skype.

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: veebipõhine

Vaata vähem

22. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 05.06.2020 10:30 - 05.06.2020 16:30
Koolitajad: Eva Vahtramäe (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, Eesti
URL: http://www.tktk.ee
Lisainfo: Kuni kontaktõppe taastumiseni toimub koolitus veebikeskkonnas Skype.

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: veebipõhine

Vaata vähem

23. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 08.06.2020 08:00 - 08.06.2020 12:55
Koolitajad: Eva Vahtramäe (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, Eesti
URL: http://www.tktk.ee
Lisainfo: Kuni kontaktõppe taastumiseni toimub koolitus veebikeskkonnas Skype.

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: veebipõhine

Vaata vähem

24. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 10.06.2020 09:00 - 10.06.2020 14:00
Koolitajad: Kati Nõuakas (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, Eesti
URL: http://www.tktk.ee
Lisainfo: Kuni kontaktõppe taastumiseni toimub koolitus veebikeskkonnas Skype.

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

25. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 17.06.2020 09:00 - 17.06.2020 15:30
Koolitajad: Eva Vahtramäe (Tallinna Tehnikakõrgkool), Kati Nõuakas (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, Eesti
URL: http://www.tktk.ee
Lisainfo: Kuni kontaktõppe taastumiseni toimub koolitus veebikeskkonnas Skype.

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

26. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 22.06.2020 08:00 - 22.06.2020 11:00
Koolitajad: Eva Vahtramäe (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, Eesti
URL: http://www.tktk.ee
Lisainfo: Kuni kontaktõppe taastumiseni toimub koolitus veebikeskkonnas Skype.

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: veebipõhine

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse