Plaaditavate pindade sise- ja välisnurkade vormistamine

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolituse käigus saadakse oskused plaaditavete pindade sise- ja välisnurkade vormistamiseks.
Toimumise aeg: 20.02.2020 - 13.03.2020
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 56 akad. tundi
 • Auditoorne: 8 akad. tundi
 • Praktiline: 48 akad. tundi
Osalejate arv: 10 kuni 12 osalejat Grupp on täis
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

2020. aasta tellimuse sihtgrupiks on:

 • Erialase hariduseta täiskasvanud,
 • keskhariduseta täiskasvanud
 • aegunud oskustega elanikkond vanuses 50+

Tasuta kursustel ei saa osaleda kutseõppeasutuses või kõrgkoolis tasemeõppes riigieelarvelisel kohal õppivad õpilased ja üliõpilased.

 

Palun arvestage sellega, et kursusele registreerudes ei ole Te automaatselt kursuse õppegruppi arvatud. Kursusel osalejate valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine ja õppija kursusel osalemissoovi põhjendus. Teiega võetakse umbes poolteist nädalat enne kursuse algust ühendust ja antakse teada, kas olete õppegruppi arvatud.

Koolitajad:
 • Vaino Kõva (Valgamaa Kutseõppekeskus)
Korraldav asutus: Valgamaa Kutseõppekeskus
Projektijuht: Kristel Unt, kristel.unt@vkok.ee
Vaatlev partner: Haridus- ja Teadusministeerium
Õpisündmuse/ kursuse veebilink: https://www.vkok.ee/kursus/
Toimumise koht
Toimumise koht: Valgamaa Kutseõppekeskus
Aadress: Loode tn 3/1 , Valga linn, 68206 , Valga maakond, Eesti
URL: https://www.vkok.ee/
Lisainfo: Koolitus hakkab toimuma Valgamaa Kutseõppekeskus, Loode 3, I korrus, C 158, iga N ja R kell 8-15.10
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 1. omab ülevaadet nurgaliistude või nurgaliistuta plaatimise üldistest põhimõtetest;
 2. omab ülevaadet nurgaliistuga plaatimisel kasutatvatest materjalidest ja töövahenditest;
 3. omab ülevaadet erinevate plaatide ja liistude mõõtmisest ja lõikamisest;
 4. omab ülevaadet erinevate plaatide ja liistude paigaldamisest.Sihtgrupid: Vanem, Ei tööta.
Ehitus- ja kinnisvarahooldusettevõtetes töötavad erialase tasemehariduseta täiskasvanud või keskhariduseta täiskasvanud või aegunud oskustega elanikkond vanuses 50+
Eesmärgid: - omab ülevaadet nurgaliistuga või nurgaliistuta plaatimise üldistest põhimõtetest;
- omab ülevaadet nurgaliistuga plaatimisel kasutatavatest materjalidest ja töövahenditest;
- omab ülevaadet erinevate plaatide ja liistude mõõtmisest ja lõikamisest;
- omab ülevaadet erinevate plaatide ja liistude paigaldamisest.
Sisukirjeldus:

Teooria 8 tundi

Materjalid ja töövahendid  8 auditoorset tundi

Nurkade viimistlemiseks kasutatavad PVC ja metallliistud.

Nurkade viimistlemiseks kasutatavad tööriistad ja seadmed, nende kasutamistingimused ja hooldamine.

Nurkade viimistlemise erisused tulenevalt ruumi kasutusalast.

Töötervishoiu- ja tööohutusnõuded.

Praktiline töö 48 tundi

Töökoha korraldamine 4

PVC ja metallliistude mõõtmine ja lõikamine 6

Keraamiliste plaatide mõõtmine ja lõikamine 6

Liimi- ja vuugisegude valmistamine 4

Nurgaliistuta plaatimise tehnoloogia 10

Nurgaliistuga plaatimise tehnoloogia 10

Plaaditud pindade vuukimine ja lõppviimistlus 8


Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Koolitus toimub pottseppade praktikaklassis, mis on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega. Kõik õpperuumid vastavad töötervishoiu ja -ohutuse seaduse nõuetele.
Hindamisviisid: Mitteeristav
Osalemise eeldus: Läbitud plaatija algkursus või töökogemus plaatijana.
Lõpetamise tingimused:

Kursusest osavõtt 70 %. Mitteeristav hindamine.

Õpiväljundite omandanud ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus.

Hindamismeetodid: Õppija teostab plaatimistöö, kasutades õigeid töövõtteid ja vahendeid.

Hindamiskriteeriumid

 • valib materjalid ja töövahendid vastavalt etteantud tööülesandele;
 • valmistab ja kasutab tehnoloogiliselt õigesti liimi- ja vuugisegud;
 • mõõdab ja lõikab vigadeta liistud ja plaadid;
 • paigaldab vigadeta nurgaliistud ja plaadid;
 • järgib energiatõhusa ehitamise põhimõtteid ning töötervishoiu- ja tööohutusnõudeid


Dokumendi tüüp: Tunnistus või tõend
Õppematerjalide loend: Koolitaja poolt koostatud materjalid
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Vaino Kõva omab plaatija tase 3 kutsetunnistust, lõpetanud Valgamaa Kutseõppekeskuse neljanda taseme õppekava (2016.a ). Praktik koolitaja.
Õppekavarühm: Ehitus ja tsiviilrajatised
Märksõnad: Ehitajad
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo

Tagasi kalendrisse