Täienduskoolitus toitlustajatele - täistaimetoit

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolituse käigus saab osaleja ülevaate taimetoidu põhitõdedest
Toimumise aeg: 06.06.2020 - 14.06.2020
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 32 akad. tundi
  • Auditoorne: 8 akad. tundi
  • Praktiline: 24 akad. tundi
Osalejate arv: 10 kuni 10 osalejat Grupp on täis
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

2020. aasta tellimuse sihtgrupiks on:

  • Erialase hariduseta täiskasvanud,
  • keskhariduseta täiskasvanud
  • aegunud oskustega elanikkond vanuses 50+

Tasuta kursustel ei saa osaleda kutseõppeasutuses või kõrgkoolis tasemeõppes riigieelarvelisel kohal õppivad õpilased ja üliõpilased.

 

Palun arvestage sellega, et kursusele registreerudes ei ole Te automaatselt kursuse õppegruppi arvatud. Kursusel osalejate valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine ja õppija kursusel osalemissoovi põhjendus. Teiega võetakse umbes poolteist nädalat enne kursuse algust ühendust ja antakse teada, kas olete õppegruppi arvatud.

Koolitajad:
  • Markus Mekk (Tartu Kutsehariduskeskus)
Korraldav asutus: Valgamaa Kutseõppekeskus
Projektijuht: Kristel Unt, kristel.unt@vkok.ee
Vaatlev partner: Haridus- ja Teadusministeerium
Õpisündmuse veebilink: https://www.vkok.ee/kursus/
Toimumise koht
Toimumise koht: Puka Kogukond
Aadress: Kooli tn 6, Puka alevik, Otepää vald, Valga maakond, Eesti
Lisainfo: Koolitus toimub PUKA kogukonna õppeköögis, kahel järjestikusel nädalavahetusel. 6.-7. juuni ja 13.-14. juuni kell 9-16.15
Kirjeldus
Õpiväljundid:
      1. Kasutab toiduks erinevaid taimseid toidugruppe (puuviljad ja marjad; köögiviljad; kaunviljad; teraviljad; pähklid, seemned ja seened).
2. Kasutab õiget terminoloogiat ja nende tähiseid (vegan, vegetaarian, gluteen, laktoos)
3. Kasutab erinevaid taimse tooraine töötlemisvõtteid (aurutamine, röstimine, praadimine, wokkimine, püreestamine jne).
4. Asendab menüüdes loomsed toorained toitainete koostiseliselt samaväärsete taimsete toorainete vastu.
5. Koostab täisväärtusliku täistaimse menüü, arvestades erinevaid toidugruppe, mis varustavad keha erinevate toitainetega (vitamiinid, mineraal-, füto-, kiud- ja makrotoitained).

Sihtgrupid: Ei tööta, Vanem.
Koolide, lasteaedade ja toitlustusettevõtete kokad, abikokad ja muud toitlustamisega kokku puutuvad inimesed. Eelistatud on erialase hariduseta või aegunud oskustega inimesed, madalama haridustasemega inimesed ja 50+ inimesed.
Eesmärgid: 1. Kasutab toiduks erinevaid taimseid toidugruppe (puuviljad ja marjad; köögiviljad; kaunviljad; teraviljad; pähklid, seemned ja seened)
2. Kasutab õiget terminoloogiat ja nende tähiseid (vegan, vegetaarian, gluteen, laktoos)
3. Kasutab erinevaid taimse tooraine töötlemisvõtteid (aurutamine, röstimine, praadimine, wokkimine, püreestamine jne)
4. Asendab menüüdes loomsed toorained toitainete koostiseliselt samaväärsete taimsete toorainete vastu
5. Koostab täisväärtusliku täistaimse menüü, arvestades erinevaid toidugruppe, mis varustavad keha erinevate toitainetega (vitamiinid, mineraal-, füto-, kiud- ja makrotoitained).
Sisukirjeldus:

Auditoorne õpe (8 tundi):

Sissejuhatus teemasse

Põhimõisted - veganlus, vegan, vegeraraan, täistaimne toitumine jne

Erinevad toidugrupid - köögiviljad; kaunviljad; teraviljad; pähklid, seemned ja seened; puuviljad ja marjad)

Köögiviljad – erinevate köögiviljade tutvustus, toitained, kasulikkus, ettevalmistamine, kasutamine toidus

Kaun- ja teraviljad – erinevate kaun- ja teraviljade tutvustus, toitained, kasulikkus, ettevalmistamine, kasutamine toidus

Pähklid, seemned ja seened – erinevate pähklite, seemnete ja seente tutvustus, toitained, kasulikkus, ettevalmistamine, kasutamine toidus

Puuviljad ja marjad – erinevate puuviljade ja marjade tutvustus, toitained, kasulikkus, ettevalmistamine, kasutamine toidus

Loomsete toorainete asendamine – erinevate taimsete alternatiivide tutvustus (sojatooted, taimsed piimad ja koored, taimsed kotletid), toitained, kasulikkus, ettevalmistamine, kasutamine toidus

 

Praktiline õpe (24 tundi):

Köögiviljad – ettevalmistus, töötlemine, toidu valmistamine erinevatest köögiviljadest, töövõtted ja –vahendid

Erinevad kaun- ja teraviljad - ettevalmistus, töötlemine, toidu valmistamine erinevatest kaun- ja teraviljadest, töövõtted  ja –vahendid

Erinevad pähklid, seemned ja seened - ettevalmistus, töötlemine, toidu valmistamine erinevatest pähklitest, seemnetest ja seentest, töövõtted  ja –vahendid

Erinevad puuviljad ja marjad - ettevalmistus, töötlemine, toidu valmistamine erinevatest puuviljadest ja marjadest, töövõtted  ja –vahendid

Erinevad taimsed toorained - ettevalmistus, töötlemine, toidu valmistamine erinevatest alternatiivsetest taimsetest toorainetest, töövõtted  ja –vahendid

 

Koolitaja poolt tagasisidestatav iseseisev töö (6 tundi):

Iseseisvalt valmistada või koostada üks toit köögiviljadest.

Iseseisvalt valmistada või koostada üks toit kaun- ja teraviljadest.

Iseseisvalt valmistada või koostada üks toit pähklitest, seemnetest ja seentest.

Iseseisvalt valmistada või koostada üks toit puuviljadest ja marjadest.

Iseseisvalt valmistada või koostada üks toit, asendades loomsed toorained alternatiivsete taimsete toorainete vastu.


Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Auditoorne õpe toimub õppeklassis; praktiline töö õppeköögis, mis on varustatud kaasaegsete seadmetega. Õpperuumid vastavad töötervishoiu- ja ohutusnõuetele.
Praktiliseks õppeks on igal õpilasel kööki kaasa vaja võtta isiklik põll ja vahetusjalatsid.
Hindamisviisid: Mitteeristav
Osalemise/ alustamise eeldused: Puuduvad
Lõpetamise tingimused:

Koolitusest osavõtt vähemalt 70 % kontakttundidest. Iseseisva töö koostamine (õpilane koostab lähtuvalt oma fantaasiast kolmekäigulise täistaimse menüü). Mitteeristav hindamine. Õpiväljundite omandanud ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus.

 HindamismeetodÕppija koostab lähtuvalt oma fantaasiast kolmekäigulise täistaimse menüü

Hindamiskriteerium:  Õpilane esitleb ja põhjendab enda koostatud täistaimetoidu menüü toitainete valikut, lähtudes eetilistest ja keskkonnalastest teguritest silmas pidades, et menüü on koostatud kolmekäigulisena.

Dokumendi tüüp: Tunnistus või tõend
Õppematerjalide loend: Koolitaja poolt koostatud materjalid
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Markus Mekk – täiskasvanute koolitaja täistaimsete (vegan) toitude osas, praktik – toitlustaja
kokk, Vegan Kokakool.
Õppekavarühm: Majutamine ja toitlustamine
Märksõnad: taimetoit
Viiakse läbi ESF toel
ESF logo

Tagasi kalendrisse