Ergonoomiliste siirdamisvõtete kasutamine

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolituse eesmärk on kujundada õppijates valmisolek õendus-hooldustööga seotud terviseriskide vähendamiseks ning töö tõhususe suurendamiseks.
Toimumise aeg: 16.01.2020 - 17.01.2020
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 16 akad. tundi
  • Auditoorne: 8 akad. tundi
  • Praktiline: 8 akad. tundi
Osalejate arv: 10 kuni 17 osalejat Grupp on täis
Hind osalejale: 68 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Koolituse täpne hind selgub kokkuleppel tellijaga ja see sõltub koolituse mahust ning osalejate arvust jne.

Koolitajad:
  • Taavi Metsma (Tallinna Tervishoiu Kõrgkool)
Korraldav asutus: Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
Projektijuht: Liis Johanson, liis.johanson@ttk.ee
Toimumise koht
Toimumise koht: Viljandi Haigla
Aadress: Pärna tee 3, Jämejala küla, Viljandi vald, Viljandi maakond, Eesti
URL: http://www.vmh.ee/
Lisainfo: Tegemist on tellimuskoolitusega ja registreeruda saavad ainult Viljandi Haigla töötajad.
Kirjeldus
Õpiväljundid:
  • mõistab ergonoomika, kehalise ettevalmistuse, vaimse tervise ning keskkonna mõjureid õendus-hooldustööga kaasnevate terviseriskide vähendamisel;
  • oskab kasutada õendus- hooldustöös patsientide/klientide ohutuks ja efektiivseks abistamiseks vajaminevat ergonoomikat ja abivahendeid.
Sihtgrupid: Õed, hooldustöötajad
Sisukirjeldus:

Teemad:

·         ohutu ja efektiivse liikumise biomehaanika hindamine ja rakendus;

·         biopsühhosotsiaalsed tegurid kutsehaiguste esinemisel hooldus- ja õendustööl;

·         patsiendiga suhtlemine ja tema aktiviseerimine;

·         ergonoomika patsiendi istuma ja püsti aitamisel;

·         patsiendi turvaline liikumine (sh abivahenditega nagu ratastool/ rulaator/ kargud) ja tegutsemine tasakaalu kaotamisel/kukkumisel;

·         mahakukkunud patsiendi ülesaitamine;

·         siirdumised tasapindade vahel (istumast-istuma kõrvaolevale toolile ja lamava patsiendi tõstmine voodist – voodisse);

·         rist-, libilinade ja tõstevööde ning aparaatide kasutus;

·         patsiendi nihutamine voodis (üles-alla, küljelt-küljele);

·         asendravi põhitõed (patsiendi selili, külili ja kõhuli keeramise tehnikad ning asendravi);

·         harjutusvara skeletilihasüsteemi koormustaluvuse tõstmiseks raskel füüsilisel tööl.

Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Klassiruum, abivahendid (teisaldatav voodi, ratastool, tõstuk jne).
Hindamisviisid: Koolitusel kasutatakse mitte-eristavat hindamist ja õpiväljundite saavutamist kontrollitakse arutelu ja praktiliste ülesannete käigus.
Lõpetamise tingimused:

Õppija osaleb õppetöös 100% ja on omandanud õpiväljundi.

Dokumendi tüüp: Tunnistus või tõend
Õppematerjalide loend: 1. Metsma, T. (2018). Ergonoomika. 2. http://harjutused.com/wp-content/uploads/2017/12/ergonoomika-TTK.pdf
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Erialase töö kogemus ja töötamine valdkonnas.
Õppekavarühm: Õendus ja ämmaemandus

Tagasi kalendrisse