LEGO Mindstorms EV3 robotkatsed loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogia (LTT) ainetes

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolitus on suunatud õpetajatele, kes tahavad oma põhikooli või gümnaasiumi loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogia (LTT) aineid muuta põnevamaks läbi robotkatsete! Kasutame Vernier andureid!
Toimumise aeg: 21.02.2020 - 22.02.2020
Tellimuskoolitus
Registreerimine avatud 09.01.2020
Registreerimine suletud alates 20.02.2020
Kontaktpäev:
 • Koolituspäev (21.02.2020 10:30 - 21.02.2020 18:00)
 • koolituspäev (22.02.2020 09:00 - 22.02.2020 15:30)
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 31 akad. tundi
 • Auditoorne: 14 akad. tundi
 • Praktiline: 14 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 3 akad. tundi
Osalejate arv: 20 kuni 24 osalejat
Hind osalejale: 180 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Koolitusel osalemine on tasuta lasteaias, üldhariduskoolis ja kutsekoolides töötavale:

 • õpetajale
 • haridustehnoloogile

Koolitus on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies mahus. Tutvu koolitusel osalemise tingimustega.

Koolitajad:
 • Heilo Altin (Robootika MTÜ)
Korraldav asutus: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Projektijuht: Kristi Salum, Kristi.Salum@harno.ee, tel: 53422398
Toimumise koht
Toimumise koht: Kuressaare Gümnaasium
Aadress: Nooruse 1 , Saaremaa vald, 93815 , Saare maakond, Eesti
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Õpetaja võtab ükskõik millise sama seeria töölehe ning kasutama seda koolitunnis õige metoodika alusel demonstreerimaks ainega seotud teema valdkonda.

Sihtgrupid: Põhikooli ja gümnaasiumiastme loodus-, keemia-, füüsika- ja matemaatikaõpetajad.
Eesmärgid: Koolituse eesmärk on anda õpetajatele arusaam, kuidas olemasolevate töölehtede baasil kasutada roboteid ja Vernier andureid ainetöös. Koolituse tulemusena saab õpetaja valida, milliseid õppematerjale kasutada ning oskab neid rakendada sõltumata sellest, kas ta on selle töölehe koolitusel läbinud või mitte. Ühe eksperimendi läbiviimiseks on arvestatud üks koolitund.
Sisukirjeldus:

LEGO Mindstorms EV3 edasijõudnutele on suunatud õpetajatele, kes tahavad oma põhikooli või gümnaasiumi LTT aineid muuta põnevamaks läbi robotkatsete! Mõned katsed ei vaja isegi arvutit ega programmeerimist, robotid on eelprogrammeeritud ning kasutatakse eksperimentides kui vahendit.
Koolituse sisuks on eksperimentide järgi proovimine ning avastamine uurimusliku õppe meetodil. Kahe päeva jooksul läbib osaleja oma valikul kuni 16 sisukat eksperimenti ning tuletatakse meelde põhitõed Newtoni II seadusest kuni sirge võrranditeni ja mõõdetakse inimese tasakaalu.

Õpisündmuse teemad:

10 põhikooli LTT ainevaldkondi toetavat eksperimenti:

 • Loodusõpetuse plokk (Roboti sõidupikkusehindamine, Roboti kiiruse hindamine, Roboti mehhaanilise töö arvutamine)
 • Füüsika plokk (Valguse peegeldumine, Kineetilineja potentsiaalne energia)
 • Keemia plokk (Akvaarium, Lahuse hägusus)
 • Matemaatika plokk (Graafiku lugemine, Saadarobot teele, Saada robot punkti x,y)

12 gümnaasiumi LTT ainevaldkondi toetavat eksperimenti:

 • Füüsika plokk (Kiirenduse leidmine, Newton II, Trossitõmbejõud, Nurkkiirus, Impulss, Pendel, Hõõrdejõud)
 • Keemia plokk (Hapnik klassiruumis)
 • Matemaatika plokk (Sin-Cos, Vektorarvutused, Sirgevõrrand, Õige nurga leidmine)

Õppematerjalide väljatöötamist on toetanud Euroopa Liidu Sotsiaalfond läbi „Kaasaegse ja uuendusliku õppevara ühiskasutuskorralduse toetamine“ ja  Euroopa Liidu Ühtekuuluvuspoliitika Fondi prioriteetse suuna nr 1 „Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks tööturul“ meetme “Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt“ raames.

Koolituse läbiviimist toetab Euroopa Liidu Sotsiaalfond läbi „Kaasaegse ja uuendusliku õppevara ühiskasutuskorralduse toetamine“.

Õppevorm: kombineeritud
Osalemise eeldus: Eelteadmised valdkonnast ning ainest. Arvuti kasutamise oskus keskmisel tasemel.
Lõpetamise tingimused:

Läbitud on vähemalt 16 eksperimenti.

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 21.02.2020 10:30 - 21.02.2020 18:00
Koolitajad: Heilo Altin (Robootika MTÜ)
Toimumise koht: Kuressaare Gümnaasium
Aadress: Nooruse 1 , Saaremaa vald, 93815 , Saare maakond, Eesti

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: kombineeritud
Päevakava vabatekstina: 09:30-10:00 Saabumine
10:00-13:00 Koolitus
13:00-13:45 Lõuna
13:45 - 15:00 Koolitus
15:00-15:15 Paus
15:15-17:00 Koolitus

Vaata vähem

koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 22.02.2020 09:00 - 22.02.2020 15:30
Koolitajad: Heilo Altin (Robootika MTÜ)
Toimumise koht: Kuressaare Gümnaasium
Aadress: Nooruse 1 , Saaremaa vald, 93815 , Saare maakond, Eesti

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: kombineeritud
Päevakava vabatekstina: 09:00-12:00 Koolitus
12:00-12:45 Lõuna
13:00 - 15:00 Koolitus
15:00-15:15 Paus
15:15-17:00 Koolitus

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse