Täienduskoolitus – erinevad soolased ja magusad küpsetised eritoitumisega seotud inimeste jaoks

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Käesolev koolitus annab teadmised ja oskused erinevate küpsiste valmistamisele eritoitumisega seotud inimeste jaoks.
Toimumise aeg: 14.09.2020 - 06.10.2020
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 40 akad. tundi
  • Auditoorne: 4 akad. tundi
  • Praktiline: 36 akad. tundi
Osalejate arv: 10 kuni 12 osalejat Grupp on täis
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

2020. aasta tellimuse sihtgrupiks on:

  • Erialase hariduseta täiskasvanud,
  • keskhariduseta täiskasvanud
  • aegunud oskustega elanikkond vanuses 50+

Tasuta kursustel ei saa osaleda kutseõppeasutuses või kõrgkoolis tasemeõppes riigieelarvelisel kohal õppivad õpilased ja üliõpilased.

 

Palun arvestage sellega, et kursusele registreerudes ei ole Te automaatselt kursuse õppegruppi arvatud. Kursusel osalejate valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine ja õppija kursusel osalemissoovi põhjendus. Teiega võetakse umbes poolteist nädalat enne kursuse algust ühendust ja antakse teada, kas olete õppegruppi arvatud.

Koolitajad:
  • Klaire Vaher (Valgamaa Kutseõppekeskus)
Korraldav asutus: Valgamaa Kutseõppekeskus
Projektijuht: Kristel Unt, kristel.unt@vkok.ee
Vaatlev partner: Haridus- ja Teadusministeerium
Õpisündmuse veebilink: https://www.vkok.ee/kursus/
Toimumise koht
Toimumise koht: Valgamaa Kutseõppekeskus
Aadress: Loode tn 3/1 , Valga linn, 68206 , Valga maakond, Eesti
URL: https://www.vkok.ee/
Lisainfo: Koolitus toimub iga E ja T kell 16-20, I korrus, ruum 121
Kirjeldus
Õpiväljundid:
  • planeerib ja kohandab küpsetise retsepti järgi valmistatud toote toitumisalaste iseärasustega klientidele sobivaks;
  • valib sobivad toiduained vastavalt klientide toitumise iseärasustele;
  • valmistab eritoitumist vajavatele klientidele sobilike valmistamisviisidega küpsetisi rakendades toidu-ja tööohutuse põhimõtteid.
Sihtgrupid: Ei tööta, Vanem.
Kokana töötavad inimesed, kellel puudub erialane haridus või kelle haridus on aegunud (50+), toitlustusasutuste töötajad. Inimesed, kes tegelevad või soovivad täiendada oma teadmisi ja oskusi selles õppes edaspidisel tööplaneerimisel ja teostamisel ning kellel puudub erialane tasemeharidus või keskhariduseta täiskasvanud.
Eesmärgid: • planeerib ja kohandab küpsetise retsepti järgi valmistatud toote toitumisalaste iseärasustega klientidele sobivaks;
• valib sobivad toiduained vastavalt klientide toitumise iseärasustele;
• valmistab eritoitumist vajavatele klientidele sobilike valmistamisviisidega küpsetisi rakendades toidu-ja tööohutuse põhimõtteid.
Sisukirjeldus:

Teoreetiline -Toitumisalased erivajadused. Toidutalumatused – gluteeni-, laktoositalumatus, toiduallergiad, diabeet, tsöliaakia. Toitumissoovitused eritoitumist vajavatele klientidele. 4 t.

Praktilises õppes – sobivad toorained, asendused ning nende kasutamise võimalused nii soolaste kui magusate  küpsetiste valmistamisel lähtudes tervisliku toitumise põhimõtetest – puu- ja köögiviljade ning kaunviljade kasutamine küpsetamisel,  gluteenivabad jahud, muna asendamine küpsetistes, suhkru asendamise erinevad võimalused, taimsete õlide kasutamine,  ja taimsed piimatooted. 36 t 

Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Praktiline õppetöö toimub Valgamaa Kutseõppekeskuse õppeköögis, mis on varustatud kaasaegsete seadmete ja töövahenditega. Klassiruum vastab kõigile nõuetele. Õpilased saavad kaasa juhendaja enda poolt koostatud õppematerjalid. Praktiliseks õppetööks on vaja esitada tervisetõend ning igal õpilasel endal on vaja kööki kaasa võtt põll, peakate ja vahetusjalanõud.
Hindamisviisid: Mitteeristav hindamine
Osalemise eeldus: Vajalik põhihariduse olemasolu. Koolitused on mõeldud töötavatele täiskasvanutele, kes ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või kõrgkoolis tasemeõppes.
Lõpetamise tingimused:

Koolitusel osalemine vähemalt 70% ulatuses.

Koolitus lõpeb mitteeristavalt hinnatava praktilise tööga, mille käigus valmistatakse vabalt valides kas üks magus või soolane küpsetis, mis on mõeldud kindla toitumisiseärasusega kliendile (gluteeni-, piima-, laktoosi- või munavaba, diabeeti põdevale inimesele).

Iga koolituspäeva lõpus valmib õpilasel valmis toodang, millele juhendaja annab hinnangu. 

Kursus lõpeb kursuslase enda poolt vabalt valitud toote valmistamisega.

Hindamismeetod: Õppija valmistab ühe vabalt valitud küpsetise, mis on mõeldud kindla toitumisiseärasusega kliendile. Hindamiskriteerium: Õppija põhjendab töös kasutatavate tooraine, vahendite valikut.

Hindamismeetod: Iseseisev töö: soolase või magusa küpsetise retsepti kohandamine eritoitumist vajavale kliendile. Hindamiskriteerium: Küpsetis on valmistatud korrektselt ja vastab eritoitumisega seotud kliendi nõuetele

Õppurile väljastatakse koolituse läbimisel ja õpiväljundite saavutamisel tunnistus.

Õppematerjalide loend: Koolitaja poolt koostatud materjalid
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Klaire Vaher – lõpetanud pagar-kondiitri eriala Tallinna 15. Kutsekeskkoolis. Omandatud Toiduainete tehnoloogia eriala (pagarisuunaga) Olustvere Teenindus-ja Maamajanduskoolis. Omandatud Kokk 4 ja toitlustuskorraldus 5 tase. Kutseõpetaja 6.tase. Kutseõpetaja töökogemus Valgamaa Kutseõppekeskuses 10,5 a. Läbinud Tallinna Ülikoolis kõrvalaine Täiskasvanute koolitaja mahus 24 EAP.
Õppekavarühm: Toiduainete töötlemine
Märksõnad: Kokk, pagar, eritoit
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo

Tagasi kalendrisse