Täiendkoolitus - biskviittaigna valmistamine kolmel erineval meetodil

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Käesolev koolitus annab teadmised besee taigna valmistamise ja taignast erinevate toodete valmistamisele. Koolitus aitab kaasa pagar- ja kondiitritoodete tootmise edendamisele.
Toimumise aeg: 25.05.2020 - 09.06.2020
Registreerimine avatud 13.01.2020
Registreerimine suletud alates 27.05.2020
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 34 akad. tundi
  • Auditoorne: 4 akad. tundi
  • Praktiline: 30 akad. tundi
Osalejate arv: 10 kuni 12 osalejat Grupp on täis
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

2020. aasta tellimuse sihtgrupiks on:

  • Erialase hariduseta täiskasvanud,
  • keskhariduseta täiskasvanud
  • aegunud oskustega elanikkond vanuses 50+

Tasuta kursustel ei saa osaleda kutseõppeasutuses või kõrgkoolis tasemeõppes riigieelarvelisel kohal õppivad õpilased ja üliõpilased.

 

Palun arvestage sellega, et kursusele registreerudes ei ole Te automaatselt kursuse õppegruppi arvatud. Kursusel osalejate valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine ja õppija kursusel osalemissoovi põhjendus. Teiega võetakse umbes poolteist nädalat enne kursuse algust ühendust ja antakse teada, kas olete õppegruppi arvatud.

Koolitajad:
  • Klaire Vaher (Valgamaa Kutseõppekeskus)
Korraldav asutus: Valgamaa Kutseõppekeskus
Projektijuht: Kristel Unt, kristel.unt@vkok.ee
Vaatlev partner: Haridus- ja Teadusministeerium
Õpisündmuse veebilink: https://www.vkok.ee/kursus/
Toimumise koht
Toimumise koht: Valgamaa Kutseõppekeskus
Aadress: Loode tn 3/1 , Valga linn, 68206 , Valga maakond, Eesti
URL: https://www.vkok.ee/
Lisainfo: Koolitus toimub iga E ja T kell 16-20.30, I korrus, ruum 121. Kahel viimasel korral 8.-9.06 kell 16-19.45
Kirjeldus
Õpiväljundid:

·       mõistab kolmel erineval meetodil valmistatud biskviittaigna  tehnoloogilisi omadusi ning omab saadud teadmisi toodete valmistamisel;

·       valmistab kolmel erineval meetodil valmistatud biskviittainast erinevait tooteid, kasutades erinevaid meetodeid arvestades toiduohutust;

·       valmistab toodetele erinevaid kreeme, täidiseid, glasuure koos kaunistamisega.

Sihtgrupid: Ei tööta, Vanem.
Kokana töötavad inimesed, kellel puudub erialane haridus või kelle haridus on aegunud (50+), toitlustusasutuste töötajad, toitlustusega tegelevad majutus-ja turismiettevõtete töötajad, kokad kellel puudub erialane ettevalmistus pagari-ja kondiitritöös. Inimesed, kes tegelevad või soovivad täiendada oma teadmisi ja oskusi selles õppes edaspidisel tööplaneerimisel ja teostamisel ning kellel puudub erialane tasemeharidus või keskhariduseta täiskasvanud.
Eesmärgid: • mõistab kolmel erineval meetodil valmistatud biskviittaigna tehnoloogilisi omadusi ning omab saadud teadmisi toodete valmistamisel;
• valmistab kolmel erineval meetodil valmistatud biskviittainast erinevait tooteid, kasutades erinevaid meetodeid arvestades toiduohutust;
• valmistab toodetele erinevaid kreeme, täidiseid, glasuure koos kaunistamisega.
Sisukirjeldus:

1. Biskviittaignate  valmistamise tehnoloogiad teoreetiliselt – 4 t

·       Vigade ennetamine biskviittainaste valmistamisel

 2. Biskviittaignatest toodete valmistamine praktiliselt – 30 tundi

·       Plaadibiskviit – tordipõhjad, rullkoogid, lõikekoogid

·       Pähkli-ja mandlibiskviit

·       Savoiardi küpsiste taigen, tiramisu valmistamine

·       Võibiskviittaigen – küpsised, keeksid, muffinid

·       Valmistab  biskviittainast toodetele erinevaid kreeme, glasuure koos kaunistamisega.

Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Praktiline õppetöö toimub Valgamaa Kutseõppekeskuse õppeköögis, mis on varustatud kaasaegsete seadmete ja töövahenditega. Klassiruum vastab kõigile nõuetele. Õpilased saavad kaasa juhendaja enda poolt koostatud õppematerjalid. Praktiliseks õppetööks on vaja esitada tervisetõend ning igal õpilasel endal on vaja kööki kaasa võtt põll, peakate ja vahetusjalanõud.
Hindamisviisid: Mitteeristav hindamine
Osalemise/ alustamise eeldused: Vajalik põhihariduse olemasolu. Koolitused on mõeldud töötavatele täiskasvanutele, kes ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või kõrgkoolis tasemeõppes.
Lõpetamise tingimused:

Õppija osalus vähemalt 70% koolituse mahust.  Iga koolituspäeva lõpus valmib õpilasel valmis toodang, millele juhendaja annab hinnangu.

Mitteristav hindamine.

HindamismeetodÕppija valmistab vabalt valitud retsepti järgi iseseisvalt ühe eelpool õpitud toote.

HindamiskriteeriumÕppija põhjendab töös kasutatavate tooraine, vahendite valikut, jälgides toote- ja toiduohutuse nõudeid. Toode on valmistatud korrektselt.

Õpilasele väljastatakse koolituse läbimisel ja õpiväljundite saavutamisel tunnistus.

Dokumendi tüüp: Tunnistus või tõend
Õppematerjalide loend: Koolitaja poolt koostatud materjalid
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Klaire Vaher – lõpetanud pagar-kondiitri eriala Tallinna 15. Kutsekeskkoolis. Omandatud Toiduainete tehnoloogia eriala (pagarisuunaga) Olustvere Teenindus-ja Maamajanduskoolis. Omandatud Kokk 4 ja toitlustuskorraldus 5 tase. Kutseõpetaja 6.tase. Kutseõpetaja töökogemus Valgamaa Kutseõppekeskuses 10,5 a. Läbinud Tallinna Ülikoolis kõrvalaine Täiskasvanute koolitaja mahus 24 EAP.
Õppekavarühm: Toiduainete töötlemine
Märksõnad: Kokk, pagar
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo

Tagasi kalendrisse