Digitaalse ohutuse õpetamine I ja II kooliastmes

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Turvalise interneti päeva töötuba digitaalse ohutuse toetamiseks, mida korraldavad Lastekaitse Liit, TalTech ja HITSA
Toimumise aeg: 11.02.2020 - 11.02.2020
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 3 akad. tundi
  • Auditoorne: 3 akad. tundi
Osalejate arv: 30 kuni 50 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Koolitusel osalemine on tasuta lasteaias, üldhariduskoolis ja kutsekoolides töötavale:

  • õpetajale
  • tugispetsialistile (eripedagoog, sotsiaalpedagoog, psühholoog, logopeed)
  • haridustehnoloogile
  • õppejuhile
  • õppeasutuse juhile

Samuti on koolitused tasuta kõrgkoolide haridustehnoloogidele. Koolitus on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies mahus.

Koolitajad:
Korraldav asutus: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Projektijuht: Triin Kaasik, triin.kaasik@harno.ee, tel: 6510108
Toimumise koht
Toimumise koht: TTÜ innovatsiooni- ja ettevõtluskeskus Mektory
Aadress: Raja 15 , Tallinn, 12618 , Harju maakond , Eesti
URL: https://www.ttu.ee/projektid/mektor...
Lisainfo: Töötuba toimub 13.30-16.30
Kirjeldus
Sihtgrupid: Põhihariduse (arvuti)õpetajad ja haridustehnoloogid, kes digitaalset ohutust oma asutuses õpetavad või selle vastu huvi tunnevad.
Sisukirjeldus:

Töötoa eesmärk on toetada õpetajate, klassijuhatajate, arvutiõpetajate ja haridustehnoloogide teadmisi ja oskusi digitaalse ohutuse õpetamiseks. Igal osalejal valmib grupitööna vähemalt üks praktiline tunnikava digitaalse ohutuse/küberkaitse teemade õpetamiseks. Töötoast saab iga õpetaja kogemuse ja julguse ise digitaalse ohutuse ainetundi läbi viia ja ka oma kolleegide nõustamiseks. 

Töötoas osalejatel on võimalus anda oma nimi üles e-ohutuse koolitajaks saamiseks, kellele Targalt Internetis projekti koordinaatorid saavad suunata koolide ja lasteaedade koolitussoove.

Õpisündmuse teemad:

Töötoa teemad ja tegevused:

KüberPähkli uuringu tulemuste tutvustamine (Birgy Lorenz)

Olemasolevate digitaalse ohutuse tugimaterjalide tutvustamine

Uute tunnikavade teemade ajurünnak

Uute tunnikavade loomine ja olemasolevate materjalide komplekteerimine sobivaks just antud vanuseastmele ja õpetajate vajadustele

Valminud tunnikavade tutvustamine osalejatele

Õppevorm: auditoorne
Osalemise eeldus: Osaleja tutvub olmasoleva digitaalse õppevaraga.
Lõpetamise tingimused:

Töötoas täismahus osalemine. 

Tagasi kalendrisse